Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grafika_Shpora.doc
Скачиваний:
117
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
839.17 Кб
Скачать

29. Обробка растрових зображень. Масштабування

Елементами растрових зображень є не графічні примітиви, а окремі пікселі. Це обумовлює специфічні методи роботи з такими зображеннями. Існує кілька основних операцій, виконуваних над растрами.

Масштабубання растрових зображень, на відміну від векторних, пов'я­зано зі зміною роздільної здатності растра. Таке масштабування виконується в двох ситуаціях.

По-перше, таке масштабування треба виконувати, якщо зображення має бути відображене за допомогою деякого растрового графічного пристрою, роздільна здатність якого відрізняється від роздільної здатності самого зобра­ження. Наприклад, ми помішаємо растрове зображення на сторінку текстового редактора MS Word. При відображенні цієї сторінки на екрані роздільна здатність малюнка має бути приведена до роздільної здатності екрана, а при печатці сторінки — до роздільної здатності принтера.

По-друге, роздільна здатність растра самого зображення може бути змінена за допомогою спеціальних програм обробки растрових зображень. Наприклад, роздільну здатність растра можна зменшити, щоб скоротити обсяг пам'яті, займаної зображенням. Інший приклад — сполучення за розмірами двох растрових зображень для створення фотоколажу.

Випадки, коли необхідно зменшити роздільну здатність растра і коли її потрібно збільшити, принципово різні. У випадку зменшення роздільної здатності має місце надмірність інформації, оскільки вихідне зображення містить більше пікселів, чим зображення, шо одержується в результаті.

Існують два методи зменшення роздільної здатності. Найбільш простий і швидкий — присвоєння пікселю створюваного зображення кольору одного пікселя вихідного.

Збільшення роздільної здатності растра можна представити як задачу, зворотну розглянутій. При цьому маємо недолік інформації — в одержуваному зображенні має бути більше пікселів, ніж у вихідному. Найпростіший спосіб збільшення роздільної здатності — заповнення кольором кожного пікселя тієї області, що відповідає цьому пікселю в збільшеному зображенні.

30. Колірна корекція растрових зображень. Змішування каналів

Колірна корекція растрових зображень — зміна кольору, яскравості, колірної насиченості пікселів усього зображення або його частини за деяким законом.

Найчастіше використовуються три види колірної корекції: змішування каналів, корекція рівнів та HLS-корекція.

Змішування каналів — найбільш простий вид колірної корекції. Перетво­рення кольору для RGB-зображення виконується по залежностях:

R’=kr-rR+kg-rG+kb-rB

G’=kr-gR+kg-gG+kb-gB

B’=kr-bR+kg-bG+kg-gB

де R, G i B - вихідні інтенсивності червоного, зеленого і синього каналів;

R’, Gi B - інтенсивності після перетворення;

kr-r, kg-r … kb-b - коефіцієнти, що задають взаємовплив каналів.

Коефіцієнти можуть бути як позитивними, так і негативними — в останньому випадку інтенсивність відповідного каналу віднімається.

31.Колірна корекція растрових зображень. Корекція рівнів. Колірна корекція растрових зображень — зміна кольору, яскравості, колірної насиченості пікселів усього зображення або його частини за деяким законом.

Найчастіше використовуються три види колірної корекції: змішування каналів, корекція рівнів та HLS-корекція.

Корекція рівнів полягає в перетворенні за визначеним законом інформації про яскравість пікселя або інтенсивність колірних каналів. ДляRGB-зображення:R'=fR(R)

G'=fG(G)

B'=fB(B)

де fR,fG,fB- функції перетворення. Корекція рівнів припускає незалежне перетворення кожного з колірних каналів. У випадку, якщоfR=fG=fB=f(усі канали перетворюються за єдиним законом) - виконується корекція яскравості пікселів :I' =f(I), деIтаI' - яскравість пікселя до та після перетворення.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]