Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grafika_Shpora.doc
Скачиваний:
117
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
839.17 Кб
Скачать

10) Порівняльна характеристика колірних моделей rgb та cmyk

У моделі RGB лежить відтворення любого кольору шляхом 3х основних кольорів червоного, зеленого і синього. Кожний канал R, G, B має свій окремий параметр, що вказує на кількість відповідної компоненти в кінцевому кольорі. Режим потребує багато витрат, оскільки глибина кольору найбільша – 3 канала по 8 біт на кожний = 24 біта. Модель наз адитивною через додавання кольорів. На цій моделі відтворюються кольори сучасних моніторів. Значення координат R,G,Bможна вважати належних відрізку [0;1], що являє простір у вигляді одиничного куба. МодельCMYKвикористовує 3 основних кольора: голубий, пурпурний і жовтий. Вони описують відображення від білого паперу колір 3х кольорів RGB моделі. Зв'язок між 2ма моделями описується:

Модель є субтрактивною, основана на відніманні. Найточніше описує кольори при виводі зображень на друк. Для отримання чорного кольору необхідно нанесення 3х фарбників, але при виводі кольори можуть лягати з невеликими відхиленнями. Тому додають чорний колір, отримуючи модель CMYK. Перетвореня RGB в CMY і CMY в CMYK модель вірні в тому випадку, коли спектральні криві відображення для базових кольорів не пересікаються. Тому кажуть, що існують кольора, описані в RGB моделі, але не описані в CMYK. Це значить що колірний обсяг моделі CMYK нищийRGB.

11) 12) Колірна модель hsb(hsv), характеристика, структура та області застосування

Модель опирається на поняття тон(hue), насиченість(saturation) та яскравість(brightness, value). Тут використовується циліндрична система координат, а множина кольорів представляє шестигранний конус, поставлений на вершину. Основа конуса являє яскраві кольора V=1. Тон вимірюється кутом, відрахованим навкруг вертикальної вісі OV. Кольори доповнюють один одного до білого, знаходячись навпроти один другого, їх тона відрізнаються на 180 градусів. Величина S змінюється від 0 но вісі OV до 1 на гранях конуса. Процес додавання былого кольору до заданого можна представити як зменшення насиченості, а процес додавання чорного як зменшення яскравості. Основі конуса выдповідаэ проекція RGB куба вздовж його головної діагоналі.

13) Колірна модель hls, характеристика, структура та області застосування

Модель побудована на інтуїтивних поняттях тону, насиченості і світлоти. Множина кольорів представляє собою 2 шестигранних конуса, поставлених один на одний. Недоліком трьовимірного простору є те, що він не являється візуально рівномірним і не може бути використаним для вичислення колірних відстаней. Тому було створено колірний простір CIE Luv, що дозволяло визначити відмінність кольорів для людини з «усередненим» зором. Назву простір получив завдяки компоненту L, u, v. Параметр L– яркість кольору,u– перехід від зеленого до червоного,v– перехід від синього до фіолетового. Якщо u і v рівні 0, то змінюючи L, отримують кольори, що являються градаціями сірого.

14) Растрові зображення та їх основні характеристики

Під растровим розуміють спосіб представлення зображень у вигляді сукупності окремих точок (пікселів) різних кольорів чи відтінків. Найпростіший спосіб представлення зображення, так як бачить наше око. Плюсом такого способу являється отримання фото реалістичного зображення високої якості в різному колірному діапазоні. Недолік – великий об’єм файла для збереження і оперативної памяті для обробки та втрата якості при масштабуванні. Параметри: 1)розширення– число пік селів на одиницю площі. Оскільки зображення можна розглядати відносно різних пристроїв, то розрізняють: розширення оригіналу(dpi), розширення екранного зображення(ppi), розширення друкованого зображення. Прилади для друку використовують принциппівтонового растрування– спосіб імітування відтінків окремими точками фарби чи тонера у вузлах прямокутної сітки – фізичний растр. Сусідні точки фізичної сітки об’єднані в прямокутник – півтонні ячейки, з яких формується лінійний растр. Частота якого на одиницю довжини називаєтьсялініатурою(lpl).2) Глибина кольору– число бітів, використаних для представлення кожного пікселя зображення. Стандарт VGA – підтримує глибину 8 біт, HightColor – 16біт, TrueColor – 24.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]