Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grafika_Shpora.doc
Скачиваний:
117
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
839.17 Кб
Скачать

32.Колірна корекція растрових зображень. Hls-Корекція.

Колірна корекція растрових зображень — зміна кольору, яскравості, колірної насиченості пікселів усього зображення або його частини за деяким законом.

Найчастіше використовуються три види колірної корекції: змішування каналів, корекція рівнів та HLS-корекція.

HLS-корекція полягає в перетворенні колірного кодування з моделіRGBу модельHLS(Hue,Saturation,Luminance- колірний тон, світлота і насиченість), зміні цих параметрів і зворотному перетворенні зHLSyRGB.

У моделі HLSколірний тон задається як кут в інтервалі 0..360 градусів по круговій шкалі кольорів. Зміну колірного тону можна представити як поворот колірного кола на заданий кут. Зміна світлоти і насиченості виконується додаванням чи відніманням деякого значення, аналогічно зміні яскравості.

33. Фільтрація растрових зображень.

Фільтрацією растрового зображення називається перетворення, при якому колір кожного пікселя одержуваного зображення визначається як функція кольорів декількох пікселів вихідного зображення (звичайно розташованих в околиці даного пікселя).

Математична операція, що виконується при фільтрації зображення, називається згорткою, а функція, використовувана для фільтрації -функцією згортки. Область зображення, задіяна в обчисленні кольору одного пікселя, називаютьобластю згортки, а сам цей піксель -ядром згортки.

У процесі фільтрації зображення ядро згортки переміщується, проходячи крізь кожен піксель зображення. Для кожного пікселя виконується підсумовування яскравостей усіх пікселів, які попадають в область згортки, помножених на значення функції згортки для цих пікселів.

34.Палітризація растрових зображень.

Для повноцінної передачі кольорових або напівтонових фотографічних зображень необхідно мати можливість кодування інтенсивності колірних каналів або каналу яскравості з досить малим кроком квантування. У сучасних графічних системах звичайно використовують 8-бітове кодування, що дозволяє задати 28=256 рівнів інтенсивності. Однак, можливі ситуації, коли використовувати таку кількість кольорів неможливо або нераціонально.

Звичайно використовуються два типи зображень з низькою колірною роздільною здатністю: двоколірні(один біт на піксель) і зображення зтаблицею кольорів(палітрові).

Перетворення повнокольорового зображення в кольорове з малою кількістю кольорів виконується наступним чином: довільний колір пікселя замінюється найближчим кольором з палітри. Таку процедуру називають палітризацією способом округлення.Якість одержуваного таким способом зображення залежить від двох факторів -кількості кольорівпалітри івмісту палітри.Кількість кольорів палітри обмежена розрядністю кодувння інформації і дорівнює 2N, де - кількість бітових площин (число біт на один піксель).

35.Псевдотонування_растрових_зображень. Для поліпшення якості двоколірних зображень та зображень з малим числом кольорів використовують метод півтонів абопсевдотонування. Успіх методу пітонів залежить від властивості зорової системи людини поєднувати (згладжувати) дискретну інформацію.

Для передачі півтонів використовується метод конфігурацій . Ділянки зображення (звичайно квадратної форми), що містять декілька пікселів, поєднуються в клітки -конфігурації,- які заповнюються за визначеною схемою в залежності від рівня інтенсивності ділянки зображення. Кількість переданих півтонів визначається кількістю пікселів у конфігурації - на одиницю більше числа пікселів.

Малюнок конфігурацій може бути різним, але має задовольняти таким вимогам:

1) Область, заповнена однаковими конфігураціями, має здаватися якомога більш однорідною.

2) Кожна наступна конфігурація має отримуватися з попередньої шляхом додавання одного зафарбованого пікселя (інші пікселі повинні залишатися такими ж).

Метод конфігурацій дає кращий ефект, якщо при перетворенні півтонового зображення в двоколірне можна збільшити роздільну здатність растра. Найкращий результат дає варіант, при якому кожному пікселю вихідного зображення буде відповідати одна клітка (конфігурація) - потрібно буде збільшити растр у стільки разів, яким є розмір конфігурацій. Зрозуміло, це можливо тільки в тому випадку, якщо графічний пристрій може відобразити картинку з такою роздільною здатністю.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]