Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grafika_Shpora.doc
Скачиваний:
117
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
839.17 Кб
Скачать

36. Дефекти растрових зображень та їхнє усунення.

Дискретна структура растрового зображення приводить до деяких спотворень машинно-згенерованих зображень. Можна виділити два типи таких спотворень:ступінчатість ребер і некоректна візуалізація тонких деталей або фактури.

Основна причина появи сходинкового ефектуполягає в тому, що відрізки, ребра багатокутника, колірні границі і т.д. мають беззупинну природу, тоді як растрове зображення має дискретну структуру. Існує два способи усунення сходинкового ефекту: 1) Перший спосіб пов'язаний зізбільшенням роздільної здатності растра.Таким чином враховуються більш дрібні деталі, а "сходинки" стають нерозрізненно малі. Однак, роздільна здатність сучасних дисплеїв рідко перевищує 100 пікселів на дюйм, що робить окремі пікселі, а отже і "сходинки" видимими. На даний час спосіб є застосовним для високоякісних принтерів (наприклад лазерних), з роздільною здатністю 600..1200 точок на дюйм. 2) Другий метод усунення спотворень зображення заключається врозмиванні країв.При цьому піксель трактується не як точка, а як кінцева область. Інтенсивність або відтінок пікселя визначається способомусереднення відтінківвсіх елементів, що попадають у цю область.

Другий тип дефектів растра - некоректна візуалізація тонких деталей та фактури - найпомітніше виявляється при відображенні структур, зо складаються з тонких ліній, розташованих паралельно або під деяким кутом. Якщо товщина ліній і відстань між ними менше або близькі до розміру пікселя, лінії зливаються, утворюючи деякі зафарбовані та незафарбовані зони складної форми, так званімуарові візерунки. Ефективного методу боротьби з такими ефектами практично не існує, оскільки і метод усереднення, і збільшення роздільної здатності растра можуть не дати необхідного ефекту. Тому при створенні растрових зображень слід уникати подібних регулярних структур.

37. Основи тривимірної графіки. Перетворення тривимірних координат. Зсув.

В основі будь-якого методу побудови моделей у просторі лежить координатний метод. Положення точки в просторі визначається трьома координатами –x,y,z.

Положення об’єктав просторі може бути задано координатами деякої базової точки, що є центром його власної системи координат, і трьома кутами повороту цієї системи координат щодо кожної з осей загальної системи координат.

Перетворення координату просторі включає масштабування, поворот і зсув.

У загальному виді афінні перетворення в просторі можуть бути представлені системою рівнянь:

Або в матричному виді:

Де x,y,z– координати точки в локальній системі координат об’єкта

X,Y,Z– координати цієї ж точки в глобальній системі координат

A,B…N- константи перетворення.

Зсув центра локальної системи у точку (X0.Y0,Z0):

38.Основи тривимірної графіки. Перетворення тривимірних координат. Масштабування

В основі будь-якого методу побудови моделей у просторі лежить координатний метод. Положення точки в просторі визначається трьома координатами – x,y,z.

Положення об’єкта в просторі може бути задано координатами деякої базової точки, що є центром його власної системи координат, і трьома кутами повороту цієї системи координат щодо кожної з осей загальної системи координат.

Перетворення координат у просторі включає масштабування, поворот і зсув.

У загальному виді афінні перетворення в просторі можуть бути представлені системою рівнянь:

Або в матричному виді:

Де x,y,z – координати точки в локальній системі координат об’єкта

X,Y,Z– координати цієї ж точки в глобальній системі координат

A,B…N- константи перетворення.

Масштабування(стиск/розтягування) з центром на початку координат і коефіцієнтами масштабування kx ,ky,kz

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]