Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ivanina_E.A._Vneshniy_audit.2012..doc
Скачиваний:
48
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.3 Mб
Скачать

Таблиця 10.1 – Користувачі інформації, наданої аудиторами

Користувачі наданої аудитором інформації

Характеристика їх цілей

Характер інформації, що цікавить користувача

Власники

Отримання всього спектру достовірної інформації, необхідної для управління підприємством, уникнення штрафних санкцій, попередження порушень законодавства

Фінансові результати та фінансовий стан

Інвестори та акціонери, адміністрація

Цікавляться ризиком, який властивий інвестиціям і доходам від інвестицій. їм необхідна інформація, яка допомагає визначити, що необхідно робити: купувати, утримувати або продавати. Акціонери зацікавлені в отриманні інформації, що дає їм можливість оцінити здатність підприємства виплачувати дивіденди

Весь спектр інформації, необхідної для управління підприємством

Персонал

Зацікавлені в отриманні інформації відносно стабільності та прибутковості роботодавця. їх також цікавить інформація, яка дає можливість оцінити здатність підприємства забезпечити належний рівень оплати праці, пенсій і зайнятість

Фінансові результати, що впливають на заробітну плату, преміювання, дивіденди

Контрагенти (дебітори та кредитори)

Зацікавлені в отриманні інформації, що дає можливість визначити чи будуть своєчасно погашені суми заборгованості перед ними

Фінансовий стан підприємства

Кредитори (позикодавці)

Зацікавлені в отриманні інформації, що дає можливість визначити чи будуть позики та нараховані відсотки своєчасно повернуті

Ліквідність балансу, платоспроможність

Державні органи та позабюджетні фонди

Зацікавлені в розміщенні ресурсів, і, таким чином, в діяльності підприємства. Інформація про господарюючих суб'єктів необхідна для регулювання їх діяльності, формування податкової політики, отримання статистичних даних про національний дохід тощо

Фінансові результати та їх складові

Цим МСА визначено форми повідомлення інформації. Аудитор може повідомляти інформацію управлінському персоналу усно або письмово. На це впливають наступні фактори:

 • розмір, операційна структура, організаційно-правова форма суб'єкта господарювання і процес повідомлення інформації на суб'єкті господарювання, де проводиться аудиторська перевірка;

 • характер, чутливість і важливість інформації з питань аудиту, яка має значення для управління;

 • домовленість щодо регулярних зустрічей або звітування про інформацію з питань аудиту, яка має значення для управління;

 • обсяг постійних контактів та контакти, які підтримує аудитор з управлінським персоналом.

Якщо управлінська структура суб'єкта господарювання чітко не визначена, то аудитор повинен узгодити із замовником, кому треба повідомляти важливу для управління інформацію з питань аудиту. З цією метою МСА рекомендують до листа-зобов'язання включити:

 • опис форми, в якій буде повідомлятися інформація з питань аудиту, що має значення для управління;

 • зазначення відповідних осіб, яким буде повідомлятися така інформація;

 • зазначення будь-якої інформації з конкретних питань аудиту, яка має значення для управління, а отже, її треба повідомляти згідно з попередньою домовленістю.

У будь-якому випадку вся інформація з питань аудиту, яка має значення для управлінського персоналу, в усній чи письмовій формі, повинна бути задокументована в робочих документах аудитора.

Після закінчення аудиторської перевірки керівництво підприємства також повинно вчинити ряд дій для реалізації матеріалів аудиту. До них, зокрема, відноситься:

 • складання "Проекту" Рішення за матеріалами аудиту";

 • розгляд його на Загальних зборах (акціонерів, учасників тощо);

 • складання довідок, необхідних для пояснення окремих питань користувачам аудиторського висновку;

 • передача матеріалів аудиту: висновок чи звіт -замовнику; висновок -зацікавленим користувачам; публікація у періодичній пресі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.