Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бюджетный менеджмент Свинаренко.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.23 Mб
Скачать

4.2 Бюджетній процес.

Бюджетний процес – це діяльність органів влади і управління, що регламентується законом, по складанню, розгляду, затвердженню і виконанню бюджету. Можливо назвати бюджетним процесом алгоритм (точне розпорядження по виконанню дій) підготовки, твердження, виконання і контролю виконання бюджету. По відношенню до бюджету найвищі органи державної влади і управління можуть здійснювати відповідно до Конституції і концепції розділення властей в демократичній державі різні функції.

Бюджетний процес в Україні включає наступні етапи:

1) Президент і його адміністрація визначають цілі бюджету і розробляють бюджетне послання;

2) на підставі бюджетного послання Кабінет Міністрів України розробляє Державний бюджет України;

3) цей Державний бюджет обговорюється, коректується і затверджується Верховною Радою України;

4) Державний бюджет підписується Президентом як закон;

5) Кабінет Міністрів України і органи державної влади областей виконують Державний бюджет України;

6) Рахункова Палата здійснює моніторинг виконання бюджету і представляє звіт у Верховну Раду;

8) Верховна Рада затверджує звіт про виконання бюджету.

Верховна Рада затверджують державний бюджет, звіт про його виконання, встановлюють податки, об'єкти оподаткування, доходи бюджети, що поступають до державного бюджету і місцеві, а також витрати бюджету.

У зв'язку з тим, що в сучасній Україні процеси перерозподілу функцій влади, а також формування «вертикалей» всіх ланок влади не завершений, функції і процедури ухвалення, виконання, контролю і звіту відносно бюджету можуть змінюватися і не співпадати з приведеним вище.

Якщо розглядати бюджет як рішення щодо цілей, джерел ресурсів, обсягів фінансових ресурсів, фінансових інструментів, об'єктів і процесів використання цих ресурсів, що приймається відповідним органом соціального управління, то підготовку і розробку бюджету можна розглядати як специфічний напрям розробки управлінського рішення.

Особливості розробки бюджету пов'язані з тим, що будь-яка організаційно-виробнича система може бути розділена і представлена наступними контурами управління: фінансами, ядрами, технологіями, засобами виробництва і т.д. Бюджет повинен узагальнено відображати такі зв'язки.

Фінанси і бюджет, з одного боку, є всього лише одним з контурів управління, який у відриві від інших контурів управління не здатний забезпечити досягнення мети всієї організаційно-виробничої системи. А з іншого боку, - це контур, в якому відображаються результати як його діяльності, так і інших контурів управління єдиного цілого (системи). Це не завжди враховується в практичній діяльності і може приводити до важких наслідків для всіх контурів управління і об'єкту управління (системи) в цілому.

Бюджетне послання Президента може включати:

  • основні показники соціально-економічного розвитку на відповідний період (це критерії досягнення поставленої мети);

  • зведений фінансовий баланс на території України;

  • основні напрями бюджетної політики;

  • відомості про державні доходи на території України;

  • проект консолідованого бюджету;

- оцінку виконання бюджетів попереднього і поточного фінансових років.

Комісії і комітети Верховної Ради проводять постатейний розгляд проекту бюджету і виносять по ньому висновок. Час, що відводиться на затвердження бюджету, обмежується законом. Після затвердження бюджету по основних характеристиках затверджують бюджетні асигнування по конкретних статтях відповідно до наочної (функціональної) бюджетної класифікації. Для забезпечення загальнодержавної і міжнародної співвідношеності бюджетних даних разом з наочною може використовуватися економічна, відомча і змішана бюджетні класифікації. Порядок виконання бюджетів встановлюється Урядом. Виконується бюджет через казначейство або змішану систему виконання - казначейсько-банківську.

Важливо забезпечити надійність виконання бюджету. Під надійністю виконання бюджету можна розуміти здатність виконавчої влади забезпечити виконання затверджених параметрів бюджету у встановлені терміни із заданими показниками якості. Для бюджетних організацій і установ фінансування здійснюється по статтях: заробітна платня, поточні витрати, капітальні вкладення і капітальний ремонт.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.