Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бюджетный менеджмент Свинаренко.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.23 Mб
Скачать

2.2 Доходи бюджету.

Державні доходи — це грошові відносини з приводу розподілу вартості ВВП; це частина ВВП, що використовується державою для здійснення своїх функцій. Доходи формуються через податкові надходження від підприємств усіх форм власності та від населення. Вони об'єднуються в централізовані фінансові ресурси і зосереджуються, як правило, у державному бюджеті.

Основним джерелом формування фінансових ресурсів, акумульованих у державному бюджеті є податки.

Суть податків полягає насамперед у примусовому відчуженні державою частини знов створеної вартості.

Доходи Державного бюджету України відповідно до закону України «Про Державній бюджет» формуються за рахунок таких джерел:

1. Податки та збори.

 • податок на додану вартість;

 • акцизний збір;

 • надходження від перевищення валових доходів над витратами НБУ;

 • дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки тих товариств, які знаходяться у державній власності);

 • господарська рентна плата;

 • плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;

 • консульські збори, що здійснюються на території України в іноземній валюті;

 • кошти від реалізації конфіскованого за рішенням суду майна;

 • кошти від реалізації предметів, які зберігалися під митним контролем і за якими не звернувся власник;

 • кошти від реалізації майна, визнаного у встановленому порядку безгосподарним;

 • кошти від реалізації майна, що за правом спадкування перейшло у власність держави та скарбів;

 • надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки;

 • відрахування від плати за транзит природного газу через територію України;

 • збір до Державного фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

 • збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

 • збір до Державного інноваційного фонду;

 • надходження до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу;

 • платежі до Фонду соціального захисту населення.

2. У обсязі 80 % коштів:

 • одержаних бюджетними установами і організаціями за здані дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, що містяться у брухті та відходах;

 • що надійдуть до позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації державного майна.

3. Інші доходи, що зараховуються до бюджету в розмірах, визначених їх законодавством.

Значні відмінності в економічній політиці України та країн заходу зумовлюють неоднакову структуру надходжень до бюджетів країн. Порівняння структури доходів США та України за 2007 рік наведено у табл. 2.1.

За даними табл.2.1 можна відзначити, що основним джерелом доходів державного бюджету України та федерального уряду США є податкові надходження, на частку яких припадає близько 73 % від загальної суми доходів державного бюджету України та 53 % для США. Особливістю доходів США є наявність у розділі податкових надходжень підрозділу — продаж бензину, на частку якого припадає 2,5% від загальної суми податкових доходів бюджету.

Таблиця 2.1.

Структура доходів державного бюджету США та України за 2007 рік

США

Україна

Структура доходів за джерелами

Питома вага, %

Структура доходів за джерелами

Питома вага, %

1. Податкові надходження

53%

1. Податкові надходження

73%

- прибутковий податок з громадян

73

- податки на доходи та на прибуток

39

- податок з прибутку

15

- податки на власність

1

- мито

2,5

- збори на спеціальне використання природних ресурсів

3,5

- продаж бензину

2,5

- внутрішні податки за товари та послуги

48,5

- податок з реалізації

4

- податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

6

- інші податки

3

- інші податки

2

Тарифи та збори

7

2. Неподаткові надходження

24

3.Трастове страхування

1

Доходи від операцій з капіталом

1,9

4. Цільові фонди

32

Цільові фонди

1

5. Інші загальні доходи

7

Офіційні трансферти

0,1

У структурі доходів федерального уряду США значна питома вага належить надходженням до фонду пенсійного та соціального забезпечення (цільовим фондам) — 32 %; у структурі доходів України на долю цієї статті припадає лише 1 %. Вагома частина доходів бюджету України належить неподатковим надходженням, на частку яких припадає 24 %; у США на тарифи та збори припадає значно менше – 7 %, також 7 % припадає на інші доходи. Особливістю доходів федерального уряду США є трастове страхування (1%). Особливістю структури доходної частини державного бюджету України є наявність розділу офіційних трансфертів - від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій, але на даному етапі розвитку держави його частка у складі державних доходів незначна і складає лише 0,1%.

Структуру доходів бюджету можна й необхідно визначати і за джерелами доходів, тобто державних доходів та закріплених за місцевими бюджетами інших джерел доходів. Вирішення цього питання повинне йти через структурну перебудову доходів держави, тільки на основі такої перебудови можна забезпечити стабілізацію і збалансованість як торгово-платіжного балансу, так і бюджету держави.

У цьому напрямі передбачають два шляхи.

По-перше, цілеспрямована підтримка структурної перебудови найбільш важливих для функціонування економіки галузей і виробництв державними коштами, кредитами, державними гарантіями державним інвесторам.

По-друге, перебудова виробництва відповідно до вимог ринку за рахунок власних коштів підприємств, кредитів і позичок.

Розв'язання цих проблем буде якісним лише при правильному виборі програм, без яких неможливий прорив в економіці за рахунок одержання позитивних наслідків у короткі строки і без державної підтримки бюджетними коштами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.