Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RR_teor_ver_2-MO.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
905.73 Кб
Скачать

10. За заданим двовимірним статистичним розподілом вибірки (X,y) з генеральної сукупності з ознаками потрібно:

а) знайти рівняння вибіркових прямих ліній регресії на та на ;

б) побудувати графіки одержаних функцій регресії;

в) побудувати довірчий інтервал для вибіркового коефіцієнту кореляції та перевірити гіпотезу про його вагомість;

X\Y

12

17

22

27

32

37

nx

3

4

3

-

-

-

-

7

13

1

6

4

-

-

-

11

23

-

9

30

12

4

-

55

33

-

-

10

5

4

1

20

43

-

-

-

1

2

4

7

ny

5

18

44

18

10

5

n=100

Варіант 8

1. Знайти ймовірність того, що при підкиданні 2-х гральних кісток на них випадає однакова кількість очок.

  1. В бригаді 20 провідників: 12 жінок та 8 чоловіків. Знайти ймовірність того, що двоє випадково вибраних провідників – чоловіки.

  2. Відомо, що в 60% потягів нумерація вагонів починається з голови потяга. Яка ймовірність того, що серед 4 потягів, що подані на посадку в 2 нумерація починається з голови потягу?

  3. Серед пасажирів потягу № 15 10% складають пасажири з Відня, 30% - з Будапешта та 60% - із Львова. Серед пасажирів з Відня 20% громадян України, серед пасажирів з Будапешта 30% громадян України, а серед пасажирів із Львова 90% громадян України. Яка ймовірність того, що навмання обраний пасажир є громадянином України?

5. При деяких умовах ймовірність влучення в ціль при одному пострілі дорівнює 0,02. Знайти ймовірність того, що при 100 пострілах буде 2 влучення в ціль.

6. Неперервна випадкова величина Х задана своєю щільністю розподілу ймовірностей f(x). Знайти коефіцієнт а, функцію розподілу F(x), побудувати графіки f(x), F(x). Знайти математичне сподівання, дисперсію та середньоквадратичне відхилення цієї величини. Знайти ймовірность того, що Х прийме занчення з інтервалу (; ).

7. Знайти математичне сподівання, дисперсію та середньоквадратичне відхилення дискретної випадкової величини, такої що задана законом розподілу:

Хі

-3,7

-1,4

1,3

3,5

5,8

Рі

0,17

0,22

0,23

0,11

8. Відомі математичні сподівання а та середньоквадратичне відхилення нормально розподіленої випадкової величини Х. Знайти ймовірність попадання заданої величини в даний інтервал (, )

9. За наведеними результатами 50-ти вимірювань значень деякої неперервної випадкової величини Х потрібно:

а) побудувати інтервальний статистичний розподіл вибірки;

б) побудувати гістограму частот та емпіричну функцію розподілу;

в) знайти точкові оцінки математичного сподівання та дисперсії випадкової величини Х;

23

21

14

26

33

24

19

26

39

14

32

18

23

27

16

10

16

22

24

26

21

23

29

24

28

13

11

10

17

19

25

32

21

22

23

26

28

24

19

23

18

27

26

25

18

12

17

20

28

21

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.