Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RR_teor_ver_2-MO.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
905.73 Кб
Скачать

10. За заданим двовимірним статистичним розподілом вибірки (X,y) з генеральної сукупності з ознаками потрібно:

а) знайти рівняння вибіркових прямих ліній регресії на та на ;

б) побудувати графіки одержаних функцій регресії;

в) побудувати довірчий інтервал для вибіркового коефіцієнту кореляції та перевірити гіпотезу про його вагомість;

X\Y

14

18

22

24

30

34

nx

20

2

3

1

-

-

-

6

40

-

2

7

3

2

-

14

60

-

-

8

25

9

1

43

80

-

-

6

10

8

1

25

100

-

-

-

5

5

2

12

ny

2

5

22

43

24

4

n=100

Варіант 28

  1. Знайти ймовiрнiсть того, що при киданні 3-х гральних кісток в сумі випаде 4 очка.

  2. При посадці до вагона заходили 30 пасажирів, 15 із яких студенти. Яка ймовірність того, що перші два пасажири, що зайдуть до вагона – студенти?

  3. Залізничні каси працюють 80% часу, а 20 % знаходяться на перерві. Яке наймовірніше число кас, що працюють із 30 наявних в залі?

  4. 40% пасажирських вагонів є плацкартними, 50% - купейними, 10% - м’якими. Серед провідників плацкартних вагонів 20% чоловіків, серед провідників купейних вагонів 30% чоловіків, серед провідників м’яких вагонів 40% чоловіків. Яка ймовірність того, що провідник, обраний випадково – чоловічої статі?

5. Книга, яка складається з 2000 сторінок, має 100 помилок. Яка ймовірність того, що на випадково вибраній сторінці 3 помилки ?

6. Неперервна випадкова величина Х задана своєю щільністю розподілу ймовірностей f(x). Знайти коефіцієнт а, функцію розподілу F(x), побудувати графіки f(x), F(x). Знайти математичне сподівання, дисперсію та середньоквадратичне відхилення цієї величини. Знайти ймовірность того, що Х прийме занчення з інтервалу (; ).

7. Знайти математичне сподівання, дисперсію та середньоквадратичне відхилення дискретної випадкової величини, такої що задана законом розподілу:

Хі

-3,2

-5,5

-7,8

-9,1

-11,6

Рі

0,10

0,18

0,23

0,20

8. Відомі математичні сподівання а та середньоквадратичне відхилення нормально розподіленої випадкової величини Х. Знайти ймовірність попадання заданої величини в даний інтервал (, )

9. За наведеними результатами 50-ти вимірювань значень деякої неперервної випадкової величини Х потрібно:

а) побудувати інтервальний статистичний розподіл вибірки;

б) побудувати гістограму частот та емпіричну функцію розподілу;

в) знайти точкові оцінки математичного сподівання та дисперсії випадкової величини Х;

17

36

34

38

31

10

25

23

29

26

11

27

17

26

21

34

30

35

17

32

29

16

27

11

19

31

27

12

32

18

33

40

6

30

33

24

19

24

19

21

22

24

19

21

13

14

16

7

23

25

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.