Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
re / Анализ / эконом анализ практика / методичка ек анализ 10.12.2012.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
684.03 Кб
Скачать

Питання для обговорення та самоперевірки:

 1. Дайте визначення поняттю «прибуток».

 2. Які основні завдання аналізу фінансових результатів?

 3. Що є основними джерелами інформації в аналізі фінансових результатів прибутку?

 4. Як можна класифікувати показники прибутку?

 5. Дайте визначення поняттю «рентабельність».

 6. На які групи розподіляються показники рентабельності?

 7. Що є основними джерелами резервів підвищення рентабельності продажів?

 8. Дайте визначення поняттю «операційні витрати».

 9. На які види поділяються операційні витрати?

 10. Що відноситься до позареалізаційної діяльності?

Тести для самоконтролю

 1. Прибуток – це:

а) ступінь доходності, вигідності, прибутковості бізнесу;

б) основний вид витрат промислового підприємства, безпосередньо пов'язаних зі здійсненням діяльності з виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);

в) частина чистого доходу, який безпосередньо одержують підприємства після реалізації продукції як винагороду за вкладений капітал і ризик підприємницької діяльності.

2. Рентабельність – це:

а) основний вид витрат промислового підприємства, безпосередньо пов'язаних зі здійсненням діяльності з виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);

б) частина чистого доходу, який безпосередньо одержують підприємства після реалізації продукції як винагороду за вкладений капітал і ризик підприємницької діяльності;

в) ступінь доходності, вигідності, прибутковості бізнесу.

3. Основні завдання аналізу фінансових результатів:

а) зниження собівартості;

б) покращання претензійної роботи;

в) вивчення можливостей одержання прибутку відповідно до наявного ресурсного потенціалу підприємства і кон’юнктури ринку, систематичний контроль за процесом формування прибутку і зміною його динаміки, визначення впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на фінансові результати й оцінювання якості прибутку, виявлення резервів збільшення суми прибутку і підвищення рівня прибутковості, оцінювання роботи підприємства з використання можливостей збільшення прибутку і рентабельності, підготовка рекомендацій з підвищення ефективності системи керування прибутком.

4. До показників прибутку за видами господарської діяльності відносять:

а) прибуток від основної діяльності, прибуток від інвестиційної діяльності, прибуток від фінансової діяльності;

б) номінальний прибуток і реальний прибуток, скоригований на темп інфляції у звітному періоді;

в) прибуток від звичайної діяльності і прибуток від надзвичайних ситуацій, незвичайних для цього підприємства.

5. До показників прибутку за складом включених елементів відносять:

а) маржинальний або валовий прибуток, загальний фінансовий результат звітного періоду до виплати процентів і податків, прибуток до оподаткування, чистий прибуток;

б) прибуток від основної діяльності, прибуток від інвестиційної діяльності, прибуток від фінансової діяльності;

в) номінальний прибуток і реальний прибуток, скоригований на темп інфляції у звітному періоді.

6. До показників прибутку залежно від характеру підприємства відносять:

а) прибуток від звичайної діяльності і прибуток від надзвичайних ситуацій, незвичайних для цього підприємства;

б) номінальний прибуток і реальний прибуток, скоригований на темп інфляції у звітному періоді;

в) маржинальний або валовий прибуток, загальний фінансовий результат звітного періоду до виплати процентів і податків, прибуток до оподаткування, чистий прибуток.

7. До показників прибутку за характером оподаткування відносять:

а) номінальний прибуток і реальний прибуток, скоригований на темп інфляції у звітному періоді;

б) прибуток від основної діяльності, прибуток від інвестиційної діяльності, прибуток від фінансової діяльності;

в) бухгалтерський і економічний прибуток.

8. До показників прибутку за ступенем обліку інфляційного фактора відносять:

а) маржинальний або валовий прибуток, загальний фінансовий результат звітного періоду до виплати процентів і податків, прибуток до оподаткування, чистий прибуток;

б) прибуток від звичайної діяльності і прибуток від надзвичайних ситуацій, незвичайних для цього підприємства;

в) номінальний прибуток і реальний прибуток, скоригований на темп інфляції у звітному періоді.

9. До показників прибутку за економічним змістом відносять:

а) бухгалтерський і економічний прибуток;

б) прибуток від основної діяльності, прибуток від інвестиційної діяльності, прибуток від фінансової діяльності;

в) номінальний прибуток і реальний прибуток, скоригований на темп інфляції у звітному періоді.

10. До показників прибутку за характером використання відносять:

а) прибуток від звичайної діяльності і прибуток від надзвичайних ситуацій, незвичайних для цього підприємства;

б) маржинальний або валовий прибуток, загальний фінансовий результат звітного періоду до виплати процентів і податків, прибуток до оподаткування, чистий прибуток;

в) капіталізований або нерозподілений (частина чистого прибутку, який спрямовують на фінансування приросту активів підприємства) і споживаний (частина чистого прибутку, яку витрачають на виплату дивідендів акціонерам і засновникам підприємства.

11. Бухгалтерський прибуток визначають як:

а) прибуток від звичайної діяльності і прибуток від надзвичайних ситуацій, незвичайних для цього підприємства;

б) номінальний прибуток і реальний прибуток, скоригований на темп інфляції у звітному періоді;

в) різницю між доходами і поточними явними витратами, відображеними в системі бухгалтерських рахунків.

12. Економічний прибуток:

а) номінальний прибуток і реальний прибуток, скоригований на темп інфляції у звітному періоді;

б) в розрахунку його величини враховують не лише явні витрати, а й неявні;

в) прибуток від звичайної діяльності і прибуток від надзвичайних ситуацій, незвичайних для цього підприємства.

13. Рентабельність виробничої діяльності визначається:

а) шляхом відношення балансового або чистого прибутку до суми витрат по виробничій продукції;

б) відношенням прибутку від реалізації продукції, робіт або послуг або чистого прибутку до суми отриманої виручки;

в) відношенням балансового або чистого прибутку до середньорічної вартості всього інвестованого капіталу.

14. Рентабельність продажів розраховується:

а) відношенням прибутку від реалізації продукції, робіт або послуг або чистого прибутку до суми отриманої виручки;

б) шляхом відношення балансового або чистого прибутку до суми витрат по виробничій продукції;

в) відношенням балансового або чистого прибутку до середньорічної вартості всього інвестованого капіталу.

16. Рентабельність капіталу визначається:

а) відношенням балансового або чистого прибутку до середньорічної вартості всього інвестованого капіталу;

б) шляхом відношення балансового або чистого прибутку до суми витрат по виробничій продукції;

в) відношенням прибутку від реалізації продукції, робіт або послуг або чистого прибутку до суми отриманої виручки.

15. До позареалізаційної діяльності відносять:

а) прибуток від пайової участі в спільних підприємствах, прибуток від здачі в оренду землі і основних засобів, штрафи і неустойки, збитки від списання безнадійної дебіторської заборгованості, збитки від стихійного лиха, доходи по акціях, доходи і збитки від валютних операцій;

б) надання послуг, не пов’язаних з основною діяльністю підприємства;

в) визначення впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на фінансові результати.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.