Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 P_C Admin process.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
463.36 Кб
Скачать

Примірний перелік документів які повинні опанувати студенти при вивченні дисципліни «Адміністративно-процесуальне право»

 • Процесуальні документи з адміністративних справ.

 • Справа про адміністративні правопорушення.

 • Протокол про адміністративне правопорушення.

 • Документи, пов’язані з вилученням речей та документів.

 • Протокол про вилучення речей і документів.

 • Протокол огляду особи на стан сп’яніння.

 • Протокол про адміністративне затримання особи.

 • Постанови у справах про адміністративні правопорушення.

 • Постанова про накладення адміністративного стягнення

 • Постанова про застосування заходів впливу

 • Скарга на постанову у справі про адміністративне правопорушення.

 • Рішення за результатами розгляду скарги на постанову в справі про адміністративне правопорушення.

 • Процесуальні акти в справах адміністративної юстиції.

 • Звернення в справах адміністративної юстиції.

 • Заяви (клопотання) про відстрочення та розстрочення сплати судових витрат, Зменшення розміру або звільнення від судових витрат.

 • Заяви (клопотання) про поновлення (продовження) процесуального строку. адміністративний позов

 • Заяви (клопотання) про забезпечення адміністративного позову.

 • Судове рішення в адміністративному судочинстві.

 • Постанова в адміністративному судочинстві.

 • Ухвала суду в адміністративному судочинстві.

 • Ухвала про забезпечення доказів.

 • Ухвала суду про зупинення провадження у справі.

 • Ухвала суду про закриття провадження у справі.

 • Ухвала про повернення позовної заяви та про залишення позовної заяви без розгляду.

 • Ухвала про відкриття провадження в адміністративній справі.

 • Ухвала про залишення позовної заяви без руху.

 • Окремі та додаткові ухвали суду в справах адміністративної юстиції.

 • Постанови суду першої інстанції в адміністративній справі в справах адміністративної юстиції.

 • Апеляційна скарга на судове рішення суду першої інстанції в справах адміністративної юстиції.

 • Рішення суду апеляційної інстанції в справах адміністративної юстиції

 • Ухвала адміністративного суду апеляційної інстанції в справах адміністративної юстиції, що виносяться за наслідком розгляду апеляційної скарги.

 • Постанова адміністративного суду апеляційної інстанції в справах адміністративної юстиції.

 • Касаційна скарга в справах адміністративної юстиції

 • Рішення адміністративного суду касаційної інстанції та підстави для постановлення кожного з них.

 • Ухвали суду касаційної інстанції в справах адміністративної юстиції, що виносяться за наслідком розгляду касаційної скарги.

 • Постанови суду касаційної інстанції в справах адміністративної юстиції.

 • Позовна заява про визнання не чинними актів

 • Позовна заява про визнання рішень незаконними

 • Позовна заява про визнання недійсним повідомлення-рішення контролюючого органу

 • Позовна заява про визнання недійсним рішення Київської міської ради про передачу комунальному підприємству з питань будівництва земельної ділянки для будівництва житлового будинку з паркінгом

 • Позовна заява про заборону будівництва

 • Адміністративний позов про оскарження рішення та зобов'язання вчинити дії

Питання для підготовки до заліку

 1. Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права.

 2. Предмет регулювання в адміністративно-процесуальному праві.

 3. Метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві.

 4. Адміністративно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна.

 5. Адміністративний процес та адміністративне процесуальне право.

 6. Основні концепції адміністративного процесу.

 7. Загально-соціальні, загально-процесуальні та спеціальні адміністративно-процесуальні принципи.

 8. Адміністративно-процесуальні норми: поняття, сутність та особливості.

 9. Класифікація та видова характеристика адміністративно-процесуальних норм.

 10. Поняття та особливі риси адміністративно-процесуального правовідношення.

 11. Види адміністративно-процесуальних правовідносин.

 12. Об'єкти, суб'єкти та зміст адміністративно-процесуальних правовідносин та їх властивості.

 13. Поняття, характерні риси адміністративних процедур.

 14. Принципи адміністративних процедур.

 15. Поняття та предмет адміністративно-процедурного права. Адміністративно-процедурні норми, відносини.

 16. Система та джерела адміністративно-процедурного права: загальна, особлива частини.

 17. Методи адміністративно-процедурного права.

 18. Поняття суб’єктів адміністративно-процедурного права, їх види, основні ознаки.

 19. Теоретичне та практичне значення класифікації адміністративних процедур.

 20. Загальна характеристика адміністративно правотворчих та адміністративно правозастосовчих процедур.

 21. Внутрішні та зовнішні адміністративні процедури.

 22. Заявні та втручальні адміністративні процедури.

 23. Теоретичне та практичне значення елементів адміністративної процедури.

 24. Стадія відкриття адміністративного провадження та підготовки адміністративної справи до розгляду.

 25. Стадія розгляду та вирішення адміністративної справи.

 26. Стадія виконання індивідуального адміністративного акту.

 27. Процес доказування в адміністративних процедурах: поняття та зміст.

 28. Характеристика окремих етапів доказування.

 29. Збір, оцінка, перевірка доказів. Суб’єкти доказування.

 30. Поняття доказів в адміністративних процедурах. Класифікація доказів.

 31. Поняття,види та основні риси адміністративно-правових актів. Вимоги, якім мають відповідати адміністративно-правові акти.

 32. Загальна характеристика правотворчих процедур.

 33. Стадії правотворчих процедур.

 34. Адміністративна процедура з прийняття нормативно-правових актів Президента України.

 35. Процедура прийняття нормативних актів управління та її нормативно-правове регулювання.

 36. Поняття та основні ознаки адміністративних послуг.

 37. Класифікація адміністративних послуг.

 38. Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг. Органи, що уповноважені надавати адміністративні послуги та їх повноваження.

 39. Реєстраційні адміністративні процедури: види та особливості.

 40. Поняття дозвільної системи. Особливості стадій дозвільних процедур.

 41. Ліцензування. Юридичні передумови ліцензування. Стадії ліцензування.

 42. Поняття контрольних адміністративних процедур. Цілі,принципи та завдання.

 43. Види контрольно-наглядових процедур. Співвідношення контролю та нагляду. Стадії контрольно-наглядових процедур.

 44. Нормативно-правове регулювання контрольних адміністративних процедур.

 45. Суб’єкти контрольно-наглядових процедур. Їх правовий статус.

 46. Поняття та види заохочувальних адміністративних процедур.

 47. Правове регулювання, підстави, суб’єкти нагородних адміністративних процедур. Стадії нагородних адміністративних процедур.

 48. Поняття та значення адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

 49. Види та стадії адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

 50. Поняття та ознаки звернень громадян. Класифікація звернень громадян.

 51. Нормативно-правове регулювання процедури з розгляду звернень громадян. Вимоги, що ставляться до звернень громадян.

 52. Стадії процедури з розгляду звернень громадян. Строки у процедурі з розгляду звернень громадян.

 53. Суб’єкти процедури з розгляду звернень громадян, їх права та обов’язки.

 54. Поняття і особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 55. Правове регулювання та види проваджень у справах про адміністративні правопорушення. Завдання та принципи.

 56. Звичайне, спрощене та особливе провадження у справах про адміністративні правопорушення.

 57. Суб’єкти та учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення. Їх правовий статус.

 58. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві та її підстави.

 59. Види дисциплінарних процедур. Стадії дисциплінарних процедур.

 60. Дисциплінарна процедура стосовно державних службовців. Службове розслідування.

 61. Дисциплінарна процедура стосовно працівників прокуратури.

 62. Дисциплінарна процедура стосовно суддів.

 63. Дисциплінарна процедура стосовно працівників органів внутрішніх справ.

 64. Дисциплінарна процедура стосовно військовослужбовців.

 65. Дисциплінарна процедура стосовно осіб, що відбувають покарання у виправно-трудових установах.

 66. Поняття та правові засади виконавчого провадження. Рішення, що підлягають примусовому виконанню.

 67. Суб’єкти виконавчого провадження. Їх правовий статус.

 68. Поняття виконавчих документів та вимоги до них.

 69. Стадії виконавчого провадження. Строки у виконавчому провадженні.

 70. Обставини, які виключають здійснення виконавчого провадження. Відстрочка та розстрочка виконання. Зупинення та закінчення виконавчого провадження.

 71. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.