Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 P_C Admin process.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
463.36 Кб
Скачать

Семінарське заняття № 18 ( 2 години) Розділ іі. Адміністративне судочинство.

Тема 2.9. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ

 1. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.

 2. Особливості провадження адміністративних справ, пов’язаних із застосуванням виборчого законодавства України.

 3. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум.

 4. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців

 5. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.

 6. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб’єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання.

 7. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

на самопідготовку

  1. Особливості провадження у справах, пов’язаних з виборами на пост Президента України.

  2. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.

  3. Скорочене провадження.

Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996. - № 30.- Ст. 141.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст. 1918.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Наукво-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.

 4. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

 5. Адміністративно-процесуальне право україни: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.

 6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.

 8. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. Редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І.- К.: Старий світ, 2006.- 576 с.

 9. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус, 2006.- 256 с.

Семінарське заняття № 19 ( 2 години) Розділ іі. Адміністративне судочинство.

Тема 2.10. - 2.11. Апеляційне та касаційне провадження.

 1. Поняття апеляційного провадження та об’єкт перегляду.

 2. Право на апеляційне оскарження. Процесуальний порядок апеляційного оскарження.

 3. Заява про апеляційне оскарження та вимоги до неї.

 4. Порядок перегляду рішень в апеляційному провадженні. Попередній розгляд та розгляду апеляційної скарги по суті.

 5. Рішення апеляційного суду.

 6. Суть і значення касаційного провадження в адміністративному суді.

 7. Право на звернення до касаційного суду.

 8. Порядок перегляду рішень в касаційному провадженні.

 9. Судові рішення суду касаційної інстанції.

 10. Поняття та зміст повторної касації. Підстави перегляду справи Верховним судом України.

 11. Порядок звернення із скаргою про перегляд до Верховного суду України.

 12. Розгляд скарги та винесення рішення в порядку повторної касації

на самопідготовку

  1. Повноваження суду першої інстанції при одержанні апеляційної скарги.

  2. Компетенція суду касаційної інстанції.

  3. Роль Верховного Суду України в оскарженні рішень адміністративних судів.

Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996. - № 30.- Ст. 141.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст. 1918.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Наукво-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.

 4. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

 5. Адміністративно-процесуальне право україни: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.

 6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.

 8. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. Редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І.- К.: Старий світ, 2006.- 576 с.

 9. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус, 2006.- 256 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.