Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
53.76 Кб
Скачать

Вибір граматичної категорії числівника в діловому тексті.

Числівник — це повнозначна частина мови, яка означає абстрактну математичну кількість (сім, дванадцять, сорок п'ять), кількість предметів (сім зошитів, сорок п 'ять кілометрів) або їхній порядок при лічбі (сьомий зошит, дванадцятий кілометр).

За значенням числівники поділяються на кількісні та порядкові.

Кількісні числівники означають абстрактно-математичну кількість чи кількість предметів при лічбі: вісім курсантів, три кілограми, сорок хвилин.

Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі: третій рік, двадцята сторінка, третій день.

Написання числівників і відчислівникових слів

1. У складних числівниках у кінці першої частини м'який знак не пишеться і вона не змінюється (на позначення сотень — змінюється): п'ятнадцять — п'ятнадцятьом, шістдесят — шістдесяти, але двісті — двохсот, шістсот — шестисот, дев'ятсот — дев 'ятисот.

2. Якщо перша частина відчислівникового слова записується цифрами, то кінцева частина приєднується через дефіс: 53-мільйонний, 12-поверховий, 250-квартирний, 120-річчя.

Літери дописуються до цифр тільки на позначення порядкових числівників: 6-й поверх, з 8-ї ранку, на 10-му кілометрі, на початку 80-х років тощо.

Якщо закінчення числівника позначається однією літерою, то до цифри дописується лише закінчення (від основи літери не відриваються): перша — 1-а, друга — 2-а, третю — 3-ю.

До римських цифр літери не дописуються : І квартал, у II кварталі, з XV століття.

3. У датах назви місяців уживаються в родовому відмінку: перше лютого, першому лютого, з першим лютого.

Особливості використання числівників у ділових паперах

1. Необхідно вживати тільки книжні числівники: пара — два, сотня — сто, чверть години — 15 хв., півтора години — 1год. 30 хв. тощо.

2. Прості кількісні числівники, що позначають однозначне число без назви одиниці виміру, пишуться словами: два дні, п'ять місяців.

3. У цифровому позначенні перевага надається арабським цифрам. У даті пишемо три пари двозначних чисел: 20. 11.09.

4. Не можна використовувати паралельні й розмовні форми на позначення часу і вживати для цього прийменник у (в): початок засідання у 4 години,— початок засідання о 16. 00. Зустріч відбудеться пів на сьому — зустріч відбудеться о 18.30.

5. Називаючи точний час, треба пам'ятати, що до 30 хвилин треба вживати прийменник на, а після 30 хвилин — прийменник за: півсьомої — пів на сьому, 15 хв. восьмої — 15 хв. на восьму, без десяти три — за десять хвилин третя. Отже, форму у скільки годин? Слід замінити на о котрій годині?, а форму скільки годин? — на котра година?

6. Коли перераховують декілька порядкових числівників, то літери треба ставити лише після останнього: на 3, 5 та 9-му поверхах.

7. Уживання прийменника у (в) можливе лише тоді, коли після нього йде слово кількість, розмір, сума, а далі — числівник із поясненням кількості, розміру, суми: книжки кількістю 6 примірників — книжки у кількості 7 {семи) примірників.

Контрольні завдання

Вправа 1. Подані числа запишіть словами:

4, 6,7, 8, 10, 11, 12, 14.

235, 357, 598, 2465, 56693.

Вправа 2. Подані числа запишіть словами, поставте в родовому, давальному та місцевому відмінках:

6, 8, 11, 18,38, 40, 67, 235, 1462.

Вправа 3. Поставте наголос. Прочитайте, дотримуючись правил орфоепії:

14, 13-тьом, 70-ьох, 80, 80-ма, 80-ьох.

Вправа 4. Використовуючи мовні формули, складіть речення:

У відповідь на Ваш лист від 11 січня 2002р. повідомляємо, що...

Підтверджуємо одержання Вашого листа за № 58 від 26 листопада...

Підтверджуючи одержання Вашого листа від 13 жовтня ц. р., повідомляємо, що ...

Вправа 5. Запишіть словосполучення, замінивши числа словами:

14 лютого 2002 року, 156 особам, 11 кг, 4 номерами, у 40 кімнатах, 26 березня, реєстраційний номер 12276, у протоколі за № 57, у 14 групі, 1974 рік народження, з 16 серпня, у 3 цитаті, 29 злочинцями, на 73 сторінках, за номером 689, 753 гривнями, у 9 пунктах, з 26 квітня до 17 липня, 7 год. 40 хв.

Вправа 6. Відредагуйте речення. Поясніть характер помилок.

1. Напишіть розписку про одержання двісті двадцять чотири тисячі вісімдесят гривні. 2. Троє діб йшов дощ. 3. Сьогодні Україна — це країна з п'ятидесятимільйонним населенням. 4. Полігон розташований в півтораста кілометрів від міста. 5. Двоє курсантів обговорювали лекцію з ділової мови. 6. Четверо машин стояли на зупинці. 7. Двомстам студентів академії виплачується підвищена стипендія. 8. Тридцять двоє курсантів отримали на державному іспиті з кримінального процесу п'ятірки. 9. Вітаємо Вас, Ірино Андріївно, з п'ятдесятиріччям. 10. Перед півтораста слухачів виступив ректор. 11. Дунай іноді замерзає на півтора місяць.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.