Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 P_C Admin process.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
463.36 Кб
Скачать

Матеріали для студентів Адміністративно-процесуальне право

Спеціальність «Правознавство» 6.030401

Спеціалізація «Прокуратура та слідство»,

«Цивільна та господарська юстиція»

(IІІ курс)

Зміст

Програма навчальної дисципліни 2

2

Плани семінарських занять для студентів 10

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 35

Примірний перелік документів які повинні опанувати студенти при вивченні дисципліни «Адміністративно-процесуальне право» 39

Питання для підготовки до заліку 40

Питання для підготовки до екзамену 43

Рекомендована література 50

Інформаційні ресурси 60

Програма навчальної дисципліни Розділ і. Адміністративні процедури.

Тема 1.1. Сутність адміністративно-процесуальної діяльності та адміністративно-процесуального права (лекція - 2 години)

Адміністративно-процесуальне право як самостійна галузь права. Предмет і метод регулювання в адміністративно-процесуальному праві. Адміністративно-процесуальне право як наука та навчальна дисципліна Адміністративний процес та адміністративне процесуальне право. Основні концепції адміністративного процесу.

Адміністративно-процесуальні принципи: загально-соціальні, загально-процесуальні та спеціальні принципи в адміністративно-процесуальному праві. Адміністративно-процесуальні норми: поняття, сутність та особливості. Класифікація та видова характеристика адміністративно-процесуальних норм.

Поняття адміністративно-процесуального правовідношення. Особливі риси адміністративно-процесуальних правовідносин. Види адміністративно-процесуальних правовідносин. Об'єкти адміністративно-процесуальних правовідносин та їх властивості. Суб'єкти адміністративно-процесуальних правовідносин. Зміст адміністративно-процесуальних правовідносин.

Тема 1.2. Поняття та загальна характеристика адміністративних процедур.

Суб’єкти адміністративних процедур. (лекція - 2 години)

Загальнотеоретичні підходи до розуміння юридичних процедур. Поняття, характерні риси адміністративних процедур. Публічне управління та адміністративні процедури. Принципи адміністративних процедур. Адміністративний процес, його співвідношення з адміністративними процедурами.

Поняття адміністративно-процедурного права. Предмет адміністративно-процедурного права. Система адміністративно-процедурного права: загальна, особлива частини. Адміністративно-процедурні норми, відносини. Методи адміністративно-процедурного права. Джерела адміністративно-процедурного права. Поняття суб’єктів адміністративно-процедурного права, їх види, основні ознаки.

Тема 1.3. Види та структура адміністративних процедур. Докази та доказування в адміністративних процедурах.(лекція - 4 години)

Теоретичне та практичне значення класифікації адміністративних процедур. Критерії класифікації. Загальна характеристика адміністративно правотворчих та адміністративно правозастосовних процедур. Внутрішні та зовнішні адміністративні процедури. Заявні та втручальні адміністративні процедури.

Теоретичне та практичне значення елементів адміністративної процедури. Поняття стадії. Стадія відкриття адміністративного провадження. Стадія підготовки адміністративної справи до розгляду. Стадія розгляду та вирішення адміністративної справи. Стадія виконання індивідуального адміністративного акту.

Процес доказування в адміністративних процедурах: поняття та зміст. Характеристика окремих етапів доказування. Збір, оцінка, перевірка доказів. Суб’єкти доказування. Поняття доказів в адміністративних процедурах. Класифікація доказів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.