Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 P_C Admin process.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
463.36 Кб
Скачать

Семінарське заняття № 12 ( 2 години) Розділ іі. Адміністративне судочинство.

Тема 2.3. Суб’єкти адміністративного судочинства

 1. Поняття, види учасників адміністративного судочинства.

 2. Процесуальні права і обов’язки учасників адміністративного судочинства.

 3. Сторони в адміністративному судочинстві.

 4. Треті особи в адміністративному судочинстві.

 5. Представники сторін та третіх осіб в адміністративному судочинстві.

 6. Склад адміністративного суду, його не змінність.

 7. Підстави для відводу судді. Наслідки відводу судді.

на самопідготовку

   1. Інші учасники адміністративного судочинства.

 • Секретар судового засідання.

 • Судовий розпорядник.

 • Свідок.

 • Експерт.

 • Спеціаліст.

 • Перекладач.

Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996. - № 30.- Ст. 141.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст. 1918.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Наукво-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.

 4. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

 5. Адміністративно-процесуальне право україни: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.

 6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.

 8. Анохіна Л.С. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в Україні: Дис. Канд. юрид. Наук: 12.00.07.-Х, 2001.- 182 с.

 9. Бринцев В.Д. Адміністративне судочинство.- Х., 2002.- 334 с.

 10. Тищенко Н.М. О понятии участника административного процесса // Проблемы законности.- 1997.- Вып.31.

Семінарське заняття № 13 ( 2 години) Розділ іі. Адміністративне судочинство.

Тема 2.4. Строки та судові витрати в адміністративному судочинстві.

 1. Поняття та значення строків в адміністративному судочинстві. Строки як юридичні факти.

 2. Поняття та загальна характеристика процесуальних строків. Обчислення та перебіг строків.

 3. Класифікація строків в адміністративному судочинстві.

 4. Строк при реалізації права на звернення до адміністративного суду.

 5. Строки при реалізації права на апеляційне та касаційне оскарження.

 6. Строки при провадженні за нововиявленими обставинами.

 7. Строки при виконанні судових рішень.

 8. Поняття та види судових витрат.

 9. Судовий збір. Сплата і повернення судового збору.

 10. Судові витрати. Розподіл та визначення розміру судових витрат. Рішення щодо судових витрат.

Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996. - № 30.- Ст. 141.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст. 1918.

 3. Кодекс адміністративного судочинства України: Наукво-практичний коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової .- Х.: Одиссей, 2005.- 552 с.

 4. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник /За заг. ред. С.В. Ківалова.- Одеса: Юридична література, 2007.- 312 с.

 5. Адміністративно-процесуальне право україни: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: Атіка, 2007.- 416 с.

 6. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 7. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Административный процесс: учебник.- К.: Литера ЛТД, 2001.- 336 с.

 8. Картузова І., Осадчий А. До проблеми позову в адміністративному процесі // Право України.- 2003. - № 7.- С. 80 - 84.

 9. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О.- К.: Конус – Ю, 2006.- 256 с.

 10. Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес: Монографія.- Х.: Консул, 2003.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.