Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 P_C Admin process.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
463.36 Кб
Скачать

Семінарське заняття № 6 ( 2 години) Розділ і. Адміністративні процедури.

Тема 1.6. Контрольно-наглядові та заохочувальні адміністративні процедури. Адміністративні процедури внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

 1. Поняття контрольних адміністративних процедур. Цілі та завдання контрольних адміністративних процедур. Принципи контролю.

 2. Види контрольно-наглядових процедур.

 3. Види державного контролю.

 4. Нормативно-правове регулювання контрольних адміністративних процедур.

 5. Суб’єкти контрольно-наглядових процедур. Їх правовий статус.

 6. Співвідношення контролю та нагляду.

 7. Стадії контрольно-наглядових процедур.

 8. Поняття та види заохочувальних адміністративних процедур.

 9. Правове регулювання, підстави, суб’єкти та стадії нагородних адміністративних процедур.

 10. Значення та види адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

на самопідготовку

  1. Характеристика атестаційних адміністративних процедур внутрішньо-організаційної діяльності органів публічного управління.

  2. Процедури заміщення посад публічної служби.

Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст. 1918.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122.

 4. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарсь­кої діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. // Офіційний вісник України.- 2007.- № 44.- Ст. 1771.

 5. Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміоло­гічний нагляд в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. // Офіційний вісник України.- 1999.- № 25.- Ст. 1178.

 6. Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологіч­ну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. // Офіційний вісник України.- 2002.- № 34.- Ст. 1613.

 1. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністратив­них органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії / Пер. з франц. Л. А. Пашко, Л. А. Хомічак- К.: Вид-во УАДУ, 1999.- 236 с.

 2. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 3. Адміністративно-процедурний кодекс України (проект).

 4. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.

 5. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.

 6. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

Семінарське заняття № 7 ( 2 години)

Розділ і. Адміністративні процедури.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.