Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 P_C Admin process.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
463.36 Кб
Скачать

Семінарське заняття № 5 ( 2 години) Розділ і. Адміністративні процедури.

Тема1.5. Адміністративні процедури з надання адміністративних послуг

 1. Поняття та основні ознаки адміністративних послуг.

 2. Класифікація адміністративних послуг.

 3. Правові засади діяльності з надання адміністративних послуг.

 4. Органи, що уповноважені надавати адміністративні послуги та їх повноваження.

 5. Реєстраційні адміністративні процедури.

 6. Поняття дозвільної системи.

 7. Ліцензування. Юридичні передумови ліцензування. Правова регламентація ліцензування.

 8. Стадії ліцензування. Відповідальність у сфері ліцензування.

на самопідготовку:

 1. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

 2. Державна реєстрація фізичних осіб.

 3. Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно.

 4. Державна реєстрація майнових правочинів. Реєстрація договорів іпотеки, лізингу, комерційної концесії, оренди землі та ін.

 5. Відповідальність за порушення порядку державної реєстрації майнових правочинів.

 6. Адміністративна процедура з видачі дозволів на придбання, збереження, перевезення, використання вогнепальної та холодної зброї.

 7. Адміністративна процедура з видачі дозволів на виготовлення печаток та штампів.

Література:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 32.- Ст. 1918.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР).-1984.- N 51.- Ст.1122.

 4. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. // Офіційний вісник України.- 2003.- № 25.- Ст. 1172.

 5. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 1.- Ст. 2.

 6. Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 34.- Ст. 504.

 7. Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії: Закон України від 11 січня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 7.- Ст. 242.

 8. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон Украї­ни від 6 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України.- 2005.- № 39.- Ст. 2429.

 9. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. // Офіційний вісник України.- 2000.- № 27.- Ст. 1109.

 10. Про затвердження переліку органів ліцензування: Постанова Кабіне­ту Міністрів України від 14 листопада 2000 р. // Офіційний вісник Украї­ни.- 2001.- № 27.- Ст. 1212.

 11. Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. // Зібрання постанов Уряду України.- 1994.- № 1.- Ст. 17.

 12. Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів: Наказ МВС від 11.01.1999 р.// http://zakon.rada.gov.ua/

 1. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В. П. Тимощук. - К.: Факт, 2003.- 496 с.

 2. Адміністративний процес: навч. посіб. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, професора І. П. Голосніченка.- К.: ГАН, 2003.- 256 с.

 3. Адміністративно-процедурний кодекс України (проект).

 4. Административно-процессуальное право: курс лекций / Под ред. проф. И. Ш. Килясханова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.- 399 с.

 5. Картузова І.О., Осадчий А.Ю. Адміністративно-процедурне право: навчально-методичний посібник.- Одеса: Юридична література, 2008.- 288 с.

 6. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О., Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко.- К.: атака. 2007.- 416 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.