Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 C Krim process.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
215.55 Кб
Скачать

Матеріали для студентів кримінальний процес

Спеціальність «Правознавство» 6.030401

Спеціалізація цивільної та господарської юстиції

(IІІ курс)

Зміст

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 2

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 15

БАЗОВА 15

ДОПОМІЖНА 16

Навчально-методичні джерела 17

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 20

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 23

Теми семінарських занять

V семестр

Семінарське заняття №1. – 2 години

Тема: Історичні форми кримінального провадження.

 1. Загальна характеристика обвинувального (змагального) типу кримінального провадження. Рабовласницький та ранішньофеодальний типи кримінального провадження.

 2. Умови та виникнення та суттєві ознаки інквізиційного (слідчо-розшукового) кримінального провадження.

 3. Умови формування континентального (змішаного) кримінального провадження. Сучасний стан та перспективи розвитку континентального провадження по факту вчинення кримінальних правопорушень.

Семінарське заняття №2. – 2 години

Тема: Поняття, сутність та задачі кримінального провадження.

 1. Зміст поняття “кримінальне провадження” та його співвідношення з «кримінально-процесуальне право», «кримінально-процесуальна діяльність».

 2. Загальне визначення кримінального провадження як окремого виду діяльності. Ознаки кримінального провадження.

 3. Зміст та сутність кримінального провадження.

 4. Задачі кримінального провадження в сучасних умовах розбудови соціальної держави.

5.Кримінальне провадження та конституційне право України.

6.Кримінальне провадження та інші галузі права – кримінальне, цивільне, цивільно-процесуальне, міжнародне, кримінально-виконавче та інші.

7.Співвідношення між кримінальним провадженням та іншими спеціальними науками та юридичними дисциплінами – кримінологія, криміналістика, судова медицина, судова психіатрія, судова статистика та інші.

8.Моральні підвалини кримінального провадження.

Семінарське заняття №3. – 2 години

Тема: Джерела кримінально-процесуального права.

 1. Загальна характеристика поширених підходів до визначення джерел кримінального провадження. Види джерел кримінального провадження в контексті набрання чинності Кримінально-процесуальним кодексом України редакції 2012 року.

 2. Особливі ознаки кримінально-процесуальної норми.

 3. Особливості викладання структурних елементів правової норми (гіпотези, диспозиції та санкції) у кримінально-процесуальному законодавстві.

 4. Кримінально-процесуальні правовідносини

Семінарське заняття №4. – 2 години

Тема: Кримінально-процесуальне законодавство.

Дія кримінально-процесуального закону.

 1. Правила застосування кримінально-процесуального законодавства за аналогією.

 2. Дія кримінально-процесуального закону у просторі: загальні правила та виключення.

 3. Дія кримінально-процесуального закону у часі,

 4. Дія кримінально-процесуального закону за колом осіб. Правові імунітети та особливості їх прояву у кримінальному провадженні.

Семінарське заняття №5. – 2 години

Тема: Загальна характеристика стадій кримінального провадження. Особливі види проваджень.

 1. Загальна характеристика та ознаки стадій кримінального провадження. Відмінність стадій від етапів кримінального провадження.

 2. Стадія досудового розслідування та її значення.

 3. Судовий розгляд як центральна стадія кримінального провадження.

 4. Судові стадії на яких здійснюється перевірка судових рішень.

 5. Особливі види кримінальних проваджень (провадження на підставі угод, у формі приватного обвинувачення, щодо неповнолітніх, по застосуванню примусових заходів медичного характеру та інші).

Семінарське заняття №6. – 2 години

Тема: Кримінально-процесуальні функції, гарантій, строки, повідомлення. Кримінально-процесуальні форми фіксації кримінального провадження, процесуальні витрати.

 1. Загальна характеристика підходів до визначення кримінально-процесуальних функцій та їх визначення.

 2. Кримінально-процесуальні гарантії та їх значення в процесі притягнення особи до кримінальної відповідальності.

 3. Строки у кримінальному провадженні: види, порядок обчислення, підстави та умови для відновлення.

4. Повідомлення у кримінальному провадженні та порядок їх здійснення.

5.Кримінально-процесуальна форма та її прояви. Етикет і ритуал у кримінальному провадженні.

6.Кримінально-процесуальний документ та його види.

7.Форми фіксації кримінального провадження.

8.Процесуальні витрати: поняття, види.

Семінарське заняття №7 – 4 години

Тема: Поняття і система принципів кримінального провадження. Принцип верховенства права, законності і публічності у кримінальному провадженні. Принцип незалежності суддів і здійснення правосуддя виключно судом

 1. Загальне визначення принципів кримінального провадження та їх ознаки. Відмінність принципів від інших загальнообов’язкових правил.

2.Визначення підходів до класифікації принципів кримінального провадження.

 1. Принцип верховенства права як визначальне положення розбудови кримінально-процесуального законодавства та здійснення кримінального провадження.

 2. Законність та особливості її прояву як у кримінальному провадженні в цілому так і на окремих стадіях такого провадження.

 3. Публічність у кримінальному провадженні. Застереження, які виникають у зв’язку з поширенням у кримінальному провадженні принципу змагальності

 4. Принцип незалежності суддів і здійснення правосуддя виключно судом.

 5. Принцип забезпечення вільного доступу до правосуддя та обов’язковість судових рішень.

 6. Принцип безпосередності дослідження показань, речей і документів.

Семінарське заняття №8. – 2 години

Тема: Принцип поваги до людської гідності і невтручання у приватне життя Принцип презумпції невинуватості Принцип забезпечення права на свободу і особисту недоторканість. Принцип забезпечення недоторканості житла. Принцип забезпечення недоторканості права власності. Принцип забезпечення таємниці листування

1.Принцип поваги до людської гідності і невтручання у приватне життя.

 1. Забезпечення права на свободу і особисту недоторканість у кримінальному провадженні.

3 Принцип забезпечення недоторканості житла.

4 Принцип забезпечення недоторканості права власності.

5.Порядок забезпечення таємниці листування в процесі здійснення провадження відносно кримінальних правопорушень.

Семінарське заняття №9. – 2 години

Тема: Принцип презумпції невинуватості. Принцип свободи від самовикриття і права не свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї. принцип заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і теж правопорушення. Принцип забезпечення підозрюваному (обвинуваченому) права на захист. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій або бездіяльності.

 1. Принцип презумпції невинуватості та правила його реалізації.

 2. Принцип свободи від самовикриття і права не свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї.

 3. Принцип заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і теж правопорушення.

 4. Принцип забезпечення підозрюваному (обвинуваченому) права на захист.

 5. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій або бездіяльності.

Семінарське заняття №10. – 2 години

Тема: Принцип всебічностіі, повноти і об’єктивності дослідження обставин. Принцип оцінки доказів за внутрішнім переконанням. Принцип змагальності сторін, свободи надання доказів і доведення перед судоми їх переконливості. Принцип диспозитивності. Принцип гласності. Принцип застосування розумних строків в процесі провадження.

 1. Принцип всебічності, повноти і об’єктивності дослідження обставин кримінального правопорушення.

 2. Принцип оцінки доказів за внутрішнім переконанням.

 3. Принцип змагальності сторін, свободи надання доказів і доведення перед судоми їх переконливості.

 4. Принцип диспозитивності.

 5. Принцип гласності та виключення з нього.

 6. Принцип застосування розумних строків в процесі провадження.

Семінарське заняття №11. – 2 години

Тема: Поняття суб’єктів кримінального провадження та їх класифікація. Суд, слідчий суддя, присяжний як суб’єкти кримінального провадження

 1. Поняття та ознаки суб’єктів кримінального провадження.

 2. Учасники кримінального провадження. Сторони кримінального провадження.

 1. Склад суду у кримінальному провадженні.

 2. Склад суду при розгляді правопорушень, вчинених посадовими особами та неповнолітніми.

 3. Обставини, які виключають участь судді у кримінальному провадженні. Відвід суддя та порядок його вирішення.

 4. Права та обов’язки судді.

 5. Слідчий суддя як суб’єкт кримінального провадження.

 6. Присяжний у судовому провадженні.

Семінарське заняття №12. – 2 години

Тема: Сторона обвинувачення. Участь прокурора у кримінальному провадженні.

 1. Сторона обвинувачення та її склад.

 2. Прокурор як суб’єкт кримінального провадження та коло осіб, які здійснюються повноваження прокурора;

 3. Призначення та заміна прокурора.

 4. Обставини, які виключають участь прокурора у кримінальному провадженні.

 5. Повноваження прокурора на стадії досудового розслідування.

 6. Повноваження прокурора на судових стадіях кримінального провадження.

Семінарське заняття №13. – 2 години

Тема: Орган досудового розслідування, керівник органу досудового розслідування, слідчий органу досудового розслідування у кримінальному провадженні. Оперативні підрозділи та їх статус.

 1. Органи досудового розслідування як суб’єкти кримінального провадження.

 2. Керівник органу досудового розслідування та його повноваження.

 3. Слідчий у досудовому розслідуванні. Обставини, які виключають участь слідчого у кримінальному провадженні.

 4. Повноваження слідчого.

 5. Оперативні підрозділи як суб’єкти кримінального провадження.

Семінарське заняття №14. – 2 години

Тема: Сторона захисту. Підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений. Законний представник підозрюваного і обвинуваченого.

 1. Сторона захисту та її склад.

 2. Підозрюваний у кримінальному провадженні.

 3. Права та обов’язки підозрюваного.

 4. Обвинувачений6 права та обов’язки.

 5. Виправданий у кримінальному провадженні.

 6. Законний представник підозрюваного та обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Семінарське заняття №15. – 2 години

Тема: Захисник у кримінальному провадженні.

 1. Захисник як суб’єкт кримінального провадження.

 2. Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні.

 3. Загальні правила участі захисника.

 4. Обставини, які виключають участь захисника у кримінальному провадженні.

 5. Призначення захисника. Призначення захисника для проведення окремих слідчих дій.

 6. Права та обов’язки захисника.

 7. Відмова від захисника. Відмова захисника та її наслідки.

Семінарське заняття №16. – 4 години

Тема: Потерпілий, його представник і законний представник у кримінальному провадженні. Заявник, цивільний позивач і цивільний відповідач. Представник цивільного позивача і цивільного відповідача. Законний представник цивільного позивача

 1. Поняття потерпілого як суб’єкта кримінального провадження та його загальні властивості.

 2. Права та обов’язки потерпілого.

 3. Представник потерпілого як суб’єкт кримінального провадження.

 4. Законний представник потерпілого та особливості його участі у кримінальному провадженні. .

 5. Заявник у кримінальному провадженні: права та обов’язки.

 6. Цивільний позивач як суб’єкт кримінального провадження.

 7. Цивільний відповідач у кримінальному провадженні.

 8. Представник цивільного позивача та цивільного відповідача.

 9. Законний представник цивільного позивача: права та обов’язки.

Семінарське заняття №17. – 2 години

Тема: Перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання, судовий розпорядник. Свідок, понятий, заставодавець

 1. Перекладач у кримінальному провадженні: права. Обов’язки. Відповідальність.

 2. Експерт як суб’єкт кримінального провадження6 права, обов’язки, відповідальність.

 3. Спеціаліст та його відмінність від експерта. Права та обов’язки спеціаліста.

 4. Секретар судового засідання та його повноваження.

 5. Повноваження судового розпорядника у судовому розгляді.

 6. Загальна характеристика свідка у кримінальному провадженні.

 7. Обставини, які виключають допит особи в якості свідка.

 8. Особи, які вправі відмовитися від дачі показань в якості свідка.

 9. Права, обов’язки та відповідальність свідка.

 10. Понятий як суб’єкт кримінального провадження. Випадки обов’язкової участі понятого у кримінальному провадженні.

 11. Права та обов’язки понятого.

 12. Заставодавець як суб’єкт кримінального провадження. Обставини, які виключають участь особи в якості заставодавця.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.