Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 C Krim process.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
215.55 Кб
Скачать

Питання до екзамену

 1. Загальна характеристика історичних форм кримінального провадження. обвинувального (змагального) типу кримінального провадження.

 2. Загальне визначення кримінального провадження як окремого виду діяльності. Ознаки та задачі кримінального провадження.

 3. Зв'язок кримінальним провадженням з іншими галузями права та науками.

 4. Види джерел кримінального провадження.

 5. Поняття, ознаки та структура кримінально-процесуальної норми.

 6. Дія кримінально-процесуального закону у просторі, часі та за колом осіб: загальні правила та виключення.

 7. Особливості кримінально-процесуальних правовідносин.

 8. Загальна характеристика стадій кримінального провадження.

 9. Кримінально-процесуальні функції та гарантії.

 10. Строки у кримінальному провадженні: види, порядок обчислення, підстави та умови для відновлення. Принцип застосування розумних строків у кримінальному провадженні.

 11. Кримінально-процесуальна форма та її прояви.

 12. Характеристика принципів кримінального провадження: верховенства права, законності, публічності і змагальності.

 13. Характеристика принципів кримінального провадження: незалежності суддів і здійснення правосуддя виключно судом, рівності перед законом і судом, вільного доступу до правосуддя та обов’язковість судових рішень, безпосередності дослідження показань, речей і документів.

 14. Характеристика принципів кримінального провадження: поваги до людської гідності і невтручання у приватне життя, забезпечення права на свободу і особисту недоторканість у кримінальному провадженні, недоторканості житла та права власності.

 15. Характеристика принципів кримінального провадження: презумпції невинуватості, свободи від самовикриття і права не свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї, заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і теж правопорушення, забезпечення підозрюваному (обвинуваченому) права на захист, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій або бездіяльності.

 16. Характеристика принципів кримінального провадження: всебічності, повноти і об’єктивності дослідження обставин кримінального правопорушення, оцінки доказів за внутрішнім переконанням, диспозитивності та гласності.

 17. Поняття та ознаки суб’єктів кримінального провадження. Учасники та сторони кримінального провадження.

 18. Суд (суддя) як суб’єкт кримінального провадження.

 19. Слідчий суддя як суб’єкт кримінального провадження. Присяжний у судовому провадженні

 20. Прокурор як суб’єкт кримінального провадження. .

 21. Слідчий у досудовому розслідуванні.

 22. Оперативні підрозділи як суб’єкти кримінального провадження.

 23. Підозрюваний та обвинувачений як суб’єкти кримінального провадження.

 24. Засуджений та виправданий у кримінальному провадженні.

 25. Захисник як суб’єкт кримінального провадження. Законний представник підозрюваного та обвинуваченого у кримінальному провадженні.

 26. Процесуальний статус потерпілого у кримінальному провадженні. Представник та законний представник потерпілого як учасники кримінального провадження.

 27. Заявник у кримінальному провадженні. Цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники у кримінальному провадженні.

 28. Експерт та спеціаліст як суб’єкти кримінального провадження.

 29. Перекладач у кримінальному провадженні. Секретар судового засідання та його повноваження. Судовий розпорядник у судовому розгляді.

 30. Процесуальне положення свідка у кримінальному провадженні. Обставини, які виключають допит особи в якості свідка.

 31. Понятий та заставодавець як учасники кримінального провадження. Випадки обов’язкової участі понятого у кримінальному провадженні. Права та обов’язки понятого.

 32. Філософське підґрунтя теорії доказів.

 33. Предмет та межі доказування.

 34. Поняття, етапи процесу доказування та їх характеристика.

 35. Поняття доказів та джерел доказів в процесі доказування. Класифікації доказів та їх значення у кримінальному провадженні.

 36. Показання як джерела доказів: загальна характеристика. Показання отримані в ординарному та особливому порядку.

 37. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному провадженні. Кримінально-процесуальні види експертиз.

 38. Документи як джерела доказів.

 39. Поняття речових доказів у кримінальному провадженні.

 40. Загальні засади цивільного позову у кримінальному провадженні. Предмет, підстави та забезпечення цивільного позову.

 41. Заходи забезпечення кримінального провадження: поняття, види та ознаки.

 42. Процесуальна характеристика окремих заходів забезпечення кримінального провадження: виклик, привід, грошове стягнення.

 43. Процесуальна характеристика окремих заходів забезпечення кримінального провадження: тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення особи від посади, тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна.

 44. Загальна характеристика та умови застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні. Цілі та підстави застосування запобіжних заходів.

 45. Особисте зобов’язання як вид запобіжного заходу кримінального провадження. Особиста порука і порядок її обрання.

 46. Домашній арешт як запобіжний захід. Застава у кримінальному провадженні.

 47. Тримання під вартою як найбільш суворий запобіжний захід. Порядок звільнення особи з під варти.

 48. Загальні умови затримання особи. Затримання за дозволом з метою приводу особи. Затримання особи без ухвали слідчого судді, суду.

 49. Поняття, форми та умови досудового розслідування.

 50. Визначення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Загальні умови проведення слідчих дій.

 51. Класифікація (види) слідчих дій у кримінальному провадженні. Оперативно-розшукові заходи у кримінальному провадженні.

 52. Поняття та загальні властивості допиту як виду слідчої (розшукової) дії. Загальні умови проведення допиту.

 53. Види допитів та порядок проведення

 54. Загальні правила проникнення до житла. Загальні умови та процесуальний порядок проведення обшуку як виду слідчої (розшукової) дії.

 55. Порядок і підстави проведення огляду. Види оглядів за діючим кримінально-процесуальним законодавством.

 56. Освідування і порядок його проведення.

 57. Експертиза у кримінальному провадженні.

 58. Слідчий експеримент як особливий вид слідчої (розшукової) дії.

 59. Поняття, ознаки та порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

 60. Повідомлення про підозру: суб’єкти, зміст, порядок.

 61. Зупинення та відновлення досудового розслідування: поняття, умови, підстави.

 62. Закриття кримінальної справи: підстави, суб’єкти, порядок.

 63. Звільнення від кримінальної відповідальності: підстави, суб’єкти, порядок.

 64. Звернення до суду з обвинувальним актом або з клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру: підстави, суб’єкти, порядок.

 65. Підсудність та її види. Місце і строки проведення судового розгляду. Можливість проведення процесуальних дій в режимі відеоконференції.

 66. Зупинення судового провадження.

 67. Межі судового розгляду.

 68. Підготовче судове засідання: питання що розглядаються, порядок проведення.

 69. Судовий розгляд.

 70. Судові дебати під час проведення судового розгляду. Останнє слово обвинуваченого.

 71. Постановлення та проголошення вироку. Питання, які вирішуються при постановленні вироку.

 72. Поняття, ознаки та види вироку. Окрема ухвала суду. Виправлення судового рішення та його роз’яснення.

 73. Спрощене провадження.

 74. Провадження в суді присяжних.

 75. Поняття та види апеляційного провадження. Загальні умови апеляційного провадження.

 76. Подача апеляційної скарги. Підготовка до апеляційного розгляду

 77. Апеляційний розгляд. Постановлення судового рішення в суді апеляційної інстанції

 78. Подача касаційної скарги. Підготовка до касаційного розгляду.

 79. Касаційний розгляд. Постановлення судового рішення в суді касаційної інстанції.

 80. Підстави для здійснення провадження Верховним Судом України. Суб’єкти, строк та умови здійснення провадження Верховним Судом України.

 81. Перегляд за нововиявленими обставинами: підстави, суб’єкти, строки, порядок.

 82. Загальні умови виконання вироку. Питання, які вирішуються судом на стадії виконання вироку. Порядок здійснення провадження на стадії виконання вироку.

 83. Кримінальне провадження на підставі угод.

 84. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

 85. Кримінальне провадження відносно окремої категорії осіб.

 86. Загальні умови провадження відносно неповнолітніх осіб.

 87. Особливості досудового розслідування і судового розгляду відносно неповнолітніх.

 88. Провадження по застосуванню примусових заходів виховного характеру до осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

 89. Підстави та загальні умови провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру.

 90. Загальні засади міжнародного співробітництва.

26

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.