Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГП екзамен.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
673.79 Кб
Скачать

80.Поняття оренди.

Питання оренди врегульовані цив-м Кодексом та ГК. 2 тотожні поняття: оренда і найм. Згідно з чинним зак-вом, оренда – засноване на дог-рі строкове, платне кор-ння майном, яке необхідне орендареві для здійснення підпр-ї та ін. Госп-ї діяльності. Ознаки: користування – платне, стпрокове; користування має певний цільовий хар-р. Майно береться в оренду для здійсненя певного виду діяльності. Об’єктом оренди можуть бути за ГК:1) державні та  комунальні  підприємства   або   їх   структурні підрозділи як цілісні майнові комплекси;2) нерухоме майно;3)все інше окреме індивідуально визначене майно виробн-технічного    призначення,    що    належить   суб’єктам госп-ння. Оренда – це основне зобов’язання, на якому може грундуватися додаткове зоб-ння(акцеси) суборенди.

81.Об’єкт оренди.

Об’єктом оренди може  бути річ,  яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд  при неодноразовому використанні (неспоживна річ). Об’єктом оренди можуть бути за ГК:1) державні та  комунальні  підприємства   або   їх   структурні

підрозділи   як  цілісні  майнові  комплекси,  тобто  господарські об’єкти  із  завершеним  циклом  виробництва   продукції   (робіт, послуг),  відокремленою  земельною  ділянкою,  на  якій розміщений об’єкт,  та  автономними  інженерними  комунікаціями  і   системою енергопостачання;2) нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);3)все інше      окреме      індивідуально      визначене      майно виробничо-технічного    призначення,    що    належить   суб’єктам господарювання. Оренда структурних підрозділів  державних  та  комунальних підприємств    не    повинна   порушувати   виробничо-господарську цілісність, технологічну єдність даного підприємства. Законом  може  бути  встановлено  перелік   державних   та комунальних підприємств,  цілісні майнові комплекси яких не можуть бути об’єктом оренди.

82.Поняття договору оренди.

За  договором  найму  (оренди)  наймодавець  передає   або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. У    користування    за   договором   оренди   передається індивідуально  визначене  майно  виробничо-технічного  призначення  (або   цілісний  майновий  комплекс),  що  не  втрачає  у  процесі використання своєї споживчої якості (неспоживна річ). Предметом договору  найму  може  бути річ,  яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд  при неодноразовому використанні (неспоживна річ).Законом можуть бути встановлені види майна, що не можуть бути предметом договору найму. Предметом договору найму можуть бути майнові права. Право  передання  майна у найм має власник речі або особа,

якій належать майнові права. Наймодавцем  може  бути  також  особа,   уповноважена   на укладення договору найму. За  користування  майном  з  наймача  справляється  плата, розмір якої встановлюється договором найму. Якщо розмір плати не встановлений договором, він визначається з  урахуванням споживчої якості речі та інших обставин,  які мають істотне значення. Договір   найму   укладається   на   строк,   встановлений договором. Якщо строк найму не встановлений, договір найму вважається укладеним на невизначений строк. Кожна із сторін договору найму,  укладеного  на  невизначений строк,  може  відмовитися  від договору в будь-який час,  письмово попередивши про це другу сторону за один місяць,  а у  разі  найму нерухомого майна – за три місяці.  Договором або законом може бути встановлений інший строк для попередження про відмову від договору найму, укладеного на невизначений строк.   Законом  можуть  бути  встановлені  максимальні (граничні) строки договору найму окремих видів майна. Якщо до спливу  встановленого  законом  максимального  строку найму  жодна із сторін не відмовилася від договору,  укладеного на

невизначений строк,  він  припиняється  зі  спливом  максимального строку договору. Договір найму,  строк  якого  перевищує  встановлений законом максимальний строк,  вважається укладеним на строк,  що відповідає максимальному строку. Якщо   наймач   продовжує   користуватися   майном   після  закінчення  строку договору найму,  то,  за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця,  договір вважається  поновленим на строк, який був раніше встановлений договором.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]