Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzamen_psikhologiya.docx
Скачиваний:
363
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
165.42 Кб
Скачать

13. Структура свідомості. Свідоме та несвідоме в психічній діяльності людини.

Вищим рівнем розвитку психіки є свідомість. Свідомість це вища інтегрована форма психіки, яка складається під впливом суспільно - історичних умов в трудовій діяльності людини та її спілкування з іншими людьми. Суть свідомості полягає в усвідомленні того, що відображається.

Свідомість як вища форма відображення властива тільки людині. Вона представляє собою єдність всіх форм пізнання людини, її переживань і відношень до того, що відображається. Відчуття, пам'ять, мислення, настрій, мрія, настирливість, принциповість і всі інші психічні процеси, стани і властивості людини є різними проявами її свідомості.

Свідомість це інтегральний момент психічних явищ. Завдяки свідомості людина не лише пристосовується до навколишнього світу, але й змінює його у відповідності до своїх потреб. Свідомість людини виявляється в її діяльності.

В структурі людської свідомості виділяють такі її компоненти:

* знання як система відповідних понять;

* пізнавальні процеси (відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, уява), завдяки яким здійснюється відображення навколишнього світу;

* самосвідомість як розрізнення суб'єкта і об'єкта (тобто того, що належить "Я" і "не-Я"). Самосвідомість проявляється в пізнавальній, емоційній і вольовій формах.

* воля, яка забезпечує ціле-утворюючу діяльність людини. Завдяки випереджальному відображенню людина розкриває причинно-наслідкові зв'язки, передбачає майбутнє, ставить перед собою мету, враховує мотиви і приймає вольові рішення. Вносить необхідні корективи, переборює труднощі.

* почуття як наявність емоційно-оцінних ставлень до цього, що відбувається навколо до інших людей і до себе самого. Ця характеристика свідомості проявляється найбільш виразно в таких моральних почуттях як патріотизм, обов'язок, національна гордість і інші.

Свідома діяльність людини не включає начвності в ній несвідомого.Сон-це особливий стан кори головного мозку,який супроводжується складними біохімічними перетвореннями. Сновидіння- це своєрідний стан свідомості того хто спить.

14. “Мова” та спілкування тварин.

Безумовно, один з найцінніших дарів, яким наділена людина,— це можливість спілкуватися. Ми передаємо один одному важливу інформацію за допомогою слів або жестів. дехто гадає, що спілкуватись властиво тільки людям.

Проте, як показують вивчення, тварини обмінюються інформацією таким хитромудрим чином, що часто-густо збивають людей з пантелику. Справді-бо, вони «говорять» не словами, а подають сигнали, приміром, виляють хвостом, сіпають вухом або б’ють крилами. А ще використовують голос — тварини гавкають, ричать, гарчать або ж, як-от пташки, співають. Деякі «мови» ми помічаємо, а щоб виявити інші, без дослідів годі обійтись.

Тварини одного співтовариства орієнтуються на голосові реакції один одного. Голодні переміщаються туди, де роздається апетитне похрюкування, що видається що поїдає що-небудь твариною; здорові і ситі звертають увагу на ігрові або орієнтовні звуки одноплемінників і тим самим дістають можливість задовольнити потреби в русі або в орієнтовній поведінці; на агресивні звуки мавп, що б'ються, мчиться ватажок, аби навести в стаді лад; тривожний сигнал небезпеки зриває з місця все стадо. Одного лише не можна виявити в "мові" тварин - "мова" тваринних на відміну від мови людей не може служити засобом передачі досвіду. Тому навіть якщо передбачити, що який-небудь окремий видатний екземпляр в своєму індивідуальному досвіді знайде ряд способів найбільш легкого добування їжі, то він буде не в змозі (навіть якщо передбачити, що у нього виникне така потреба) передати свій досвід засобами, наявними в мові тварин.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]