Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzamen_psikhologiya.docx
Скачиваний:
361
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
165.42 Кб
Скачать

98. Класифікація груп у психології та їх характеристика.

Групою називається спільність людей, об*єднаних численними та різноманітними більш-менш стійкими зв*язками. Групи є великі та малі.

  • За формою існування групи бувають умовними(обєднання людей за віком,статтю національністю, тобто реальних відносин в них може і не бути) і реальними(обєднання людей на грунті реальних стосунків).

  • За способом створення групи поділяються на офіційні( стов. На підставі наказу, акту) та неофіційні(виникає нерегульованим шляхом. Напр.. ідем на футбол)

Психологічні дослідження міжособистісних стосунків у групах та особливості іх функціонування дають змогу виділити три види груп:

  1. Дифузна група (майже не згуртована, існує короткий час, випадковий склад членів,домінують взаємини членів групи за типом симпатій-антипатій)

  2. Асоціації (кооперація) (згуртована,має постійний основний склад, існує відносно тривалий період часу,члени групи мають спільну мету)

  3. Колектив (найвищий рівень згуртованості,до цього рівня також належить корпорація-високоорганізована група, яку відрізняють замкнутість на власних групових інтересах, максимальна централізація і авторитарність керівництва)

Окремо виділяють референтну групу- це реально існуюча група погляди,норми, якої є зразковими для особистості(фан клуб,субкультури)

99. Референтні групи та особистість.

Серед видів груп окремо виділяють референтну групу.

Референтна група- це реально існуюча або умовна група, погляди,норми якої є зразком для особистості. Особистість намагається входити в контактну,референтну для неї групу, норми ,ціннісні орієнтації які вона визнає, підтримує і вважає найоптимальнішими. За таких умов суб*єкт не лише сам дотримується таких норм, а й спонукає інших. Іноді референтна група є умовною, наприклад, для підлітка є група «крутих хлопців» -кіногерої . Ця група здійснює істотний вплив на психіку та особистість людини.Кожна з референтних груп робить свій внесок у психіку і поведінку людини, який не є одночасно позитивним чи негативним, про що і свідчить наявність у різних людей численних індивідуальних переваг і недоліків.

100. Сприймання людьми одне одного як аспект міжособистісних взаємин

У процесі людських взаємин важливе значення має сприйняття, оцінка і розуміння людьми один одного.

Один із механізмів сприйняття і розуміння людьми один одного отримав назву імпліцитна теорія особистості. її суть полягає в уявленні людини про те, як взаємопов'язані між собою риси характеру, зовнішній вигляд і поведінка людей. Виходячи з такого досвіду, індивід на основі зовнішнього вигляду іншої людини судить про наявність у неї певних особистісних рис, прогнозує її вчинки і завчасно, налаштовується на певні форми власної поведінки стосовно цієї людини. Такі уявлення складаються в процесі тривалого індивідуального досвіду спілкування з іншими людьми і стають досить стійкою структурою, яка визначає сприйняття людини людиною. Взаємодіючи потім з людьми, які зовнішньо чимось нагадують індивіду тих, враження про кого вже відклалися в його пам'яті, він несвідомо починає приписувати цим людям ті риси характеру, які входять у закріплену структуру його уявлень (каузальна атрибуція). Якщо ця структура правильна, то це сприяє швидкому формуванню точного образу іншої людини навіть при відсутності інформації про неї (стериотипізація). Це позитивний соціально-психологічний бік цього явища.

Однак коли структура неправильна, що трапляється досить часто, то це може призвести до побудови помилкового апріорного (наперед визначеного) образу іншої людини, що породжує неправильне ставлення до неї і, як наслідок, негативну відповідну реакцію з її боку. Оскільки це відбувається на підсвідомому рівні, то між людьми можуть виникнути неконтрольовані і некеровані взаємні антипатії, що часто є причиною расових, національних, соціальних і релігійних упереджень.

Ще одним чинником, який впливає на правильність сприйняття і розуміння людьми один одного, єефект первинності (ефект ореола). Суть його полягає в тому, що перше враження про людину, перша інформація (позитивна чи негативна) про особистість здатна справити сильніший і стійкіший вплив на формування її образу, ніж наступна.

З ефектом первинності логічно пов'язаний ефект новизни, що стосується останньої інформації (вражень) про людину (за винятком найпершого враження). Над цією інформацією індивід може спокійно подумати і оцінити її. Вона ніби витісняє з пам'яті (на певний час) те, що раніше було відомо про людину.

Існування цих феноменів зумовлюється однією із особливостей людської пам'яті, коли найкраще запам'ятовується та інформація, яка надійшла першою і останньою.

Як показують психологічні дослідження, при сприйнятті нової людини основну увагу ми звертаємо на ЇЇ обличчя (очі і губи) та руки (пальці). Однак, крім індивідуальних відмінностей, існують типові форми сприйняття і розуміння людини людиною, серед яких виділяють такі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]