Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzamen_psikhologiya.docx
Скачиваний:
365
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
165.42 Кб
Скачать

4. Основні принципи психології

1.Детермінізм(принцип причинної обумовленості)- Будь- яке явище має свою причину виникнення, і психіка змінююється зі зміною середовища.

2. Єдність свідомості і діяльності- свідомість створює внутрішній план діяльності людини. Принцип єдності свідомості і діяльності означає, що свідомість і діяльність не протилежні один до одного, але і не тотожні, а складають єдність. Свідомість утворює внутрішній план діяльності особи, воно проявляється і формується в процесі здійснення людиною різних видів діяльності.

3. Рефлекторний принцип- запропонованй Павловим. Психіка має рефлекторний характер і базується на рефлексах головного мозку.

4.Особистісний підхід-характеризується врахуванням індивідуальних характеристик особистості( темперамент,характер, здібності, світогляд).

5. Об»єктивність-відповідність реальній дійсності (неупередженість пізнання)

6. Науковість- характеризується тим, що будь-яка інформація, будь- які теорії та підходи мають бути накуво обґрунтованими.

5.Міждисциплінарні зв»язки психолоії.

Теоретико-методологічною основою психології є філософія.

Психологія пов»язана з природничими науками (біологія, фізіологія, хімія, фізика) у вивченні структури фізіологічних та біологічних процесів мозку,що є основою психіки.

З кібернетикою- у вивченні процесів психічної саморегуляції особистості людини.

З соціологією- у вирішенні завдань соціальної психології, вивченні ролі психології в суспільному прогресі.

Педагогіка- у вирішенні завдань навчання та виховання сучасної людини.

Технічні науки- у розробці технічних засобів дослідження психіки, а також оптимальних умов діяльності людини.

Психологія тісно пов»язана з історією, економікою, лінгвістикою, літературознавством, теорією мистецтв, юридичними і політичними науками.

6. Школи, напрями, концепції в психології.

Інтроспективна психологія-вони користуються основним методом вивчення психіки- методом самоспостереженя, спостереження людини за людиною.

Асоціативна психологія- психічні явища пояснювалися переважно за допомогою поняття асоціації. Психоаналітичний підхід-розробив З. Фройд для лікування психічних захворювань, а згодом застосував для побудови гіпотез і теорій з психології, зокрема для пояснення ролі несвідомого в житті людини.

Обєктивна психологія-спрямована на застосування об»єктивних методів аналізу.

Біхевіоризм-представники цього напряму заперечують свідомість як предмет психолгії. Дж. Б. Уотсон запропонував вважати предметом психології поведінку.

Необіхевіоризм-предметом психології є об»єктивне спостереження реакції організму на стимул зовнішнього середовища. Гештальтпсихологія-початковим і основним елементом психіки є не відчуття, а цілісні образи-гештальти. Психологічну школу пов»язану з діяльнісним підходом було створено в колишньому Радянському Союзі. Ця школа будувалася на принципах розвитку, предметності та історизму.

Персоналізм-проголошували особистість первинною творчою реальністю, а весь світ проявом творчої активності»верховної особистості»- Бога.

Гуманістична психологія- зосереджували увагу на автономності, самоактуалізації, самовдосконаленні, свободі вибору, відповідальності, прагненні людини до вищих цінностей. Когнітивна психологія—трактування людини як діяльності, активно сприймаючи інформацію особистості, яка керується певними планами, правилами, стратегіями.

Екзистенціальна психологія- напрям,що грунтується на принципах гуманістичної психології та розуміння буття людини, пов2язаного їз проблемами стресу і тривоги.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]