Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
відповіді до екзаменаційних питань з ЛСС.docx
Скачиваний:
533
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
105.92 Кб
Скачать

51. Конфуціанський канон. Лунь Юй.

«Лунь-юй» судження та бесіди - невеликий трактат, до якого входять вислови Конфуція,а також розмови між ним і його учнями та сучасниками. Вона написана через 70-80 років після смерті Конфуція, тобто на початку 4 ст. до н.е. «Лунь-юй» написана вкрай лаконічною мовою і складається з уривчастих записів, у яких порушувались найрізноманітніші теми, починаючи від деталей у повсякденному житті Конфуція і кінчаючи розбором проблем філософії, культури,політики і моралі, в тому числі і про родину. Фундаментальну роль у всій історії етичної і політичної думки Китаю відіграло вчення Конфуція (551-479 рр. до н. е.) Його погляди викладені в книзі «Лунь юй» ( «Бесіди і висловлювання»), складеній його учнями. «Вислови» ( «Лунь юй») дійшли до нас у складі конфуціанського канону, що складається з «П'ятикнижжя» і «Четверокнижжя». Вони є частиною «Четверокнижжя», до якого крім «висловів» входять «Менцзи», «Велике вчення», "Вчення про середину», що представляють собою розвиток вчення Конфуція його послідовниками. «П'ятикнижжя» включає склепіння, що склалися в культурі незалежно від конфуціанства, але використані ним для зміцнення авторитету власного навчання. До нього входять: «Книга пісень» ( «Ши цзин»), «Книга обрядів», або «Ритуал» ( «Лі цзи»), «Книга переказів» ( «Шу цзин»), «Книга гадань» або «Книга змін »(« І цзин »).В деяких, хоч і не багатьох, фрагментах присутній психологізм.

52. Даоський канон. Дао де цзин. Дао – першооснова, закон світобудови.

Дао де цзин- основоположне джерело вчення і один з видатних пам'ятників китайської думки, що зробив великий вплив на культуру Китаю і всього світу. Основна ідея цього твору - поняття дао - трактується як природний порядок речей, який не допускає стороннього втручання, «небесна воля» або «чисте небуття». Традиційно автором книги вважається Лао-цзи (VI - V ст. До н. Е..), Тому іноді книга носить його ім'я. У трактаті Дао-де цзин (IV-III ст. До н. Е..) Викладаються основи даосизму, філософії Лао-цзи. У центрі доктрини - вчення про великого Дао, загальному Законі й Абсолюті. Дао панує скрізь і в усьому, завжди і безмежно. Його ніхто не створив, але все походить від нього. Невидиме і нечуване, недоступне органам почуттів, постійне й невичерпне, безіменне і безформне, воно дає початок, ім'я і форму всьому на світі. Навіть велике Небо наслідує Дао. Пізнати Дао, слідувати йому, злитися з ним - у цьому зміст, мета і щастя життя. Виявляється ж Дао через свою еманацію - через де, і якщо Дао все породжує, то де все вигодовує. Трактат наполягає на невимовну Дао, яке є початок всіх речей. Для осягнення Дао рекомендується не діяння, безмовність, спокій, поміркованість і безпристрасність, які дарують злиття з Дао.

53. Багатоплановість діалогів Чжуан Цзи.

Чжуан-цзи – мудрець Чжуан, або Чжуан Чжоу (369-286 рр. до н. е.) – філософ епохи Змагань Царств, автор однойменного даоського трактату “Чжуан-Цзи”. Написано специфічною мовою. Складається з трьох частин та 33 глав: Внутрішня частина (ней пянь) – містить 7 глав – авторство цієї частини приписують безпосередньо Чжуан-Цзи. Можливо вона є хронологічно першим даоським текстом. Змішана частина, або різне (цза пянь) – 11 глав; Зовнішня частина (вай пянь) – 15 глав; “Чжуан-цзи” не позбавлений особистостей, тобто не є текстом одкровення, прослідковується більшою мірою діалогічний людський характер твору, автор художньо змальовано викладає власні погляди. Стрижнем цих філософських поглядів є вчення про Великий Шлях-Дао. Дао є всеохопним: воно присутнє в найвеличніших сутностях, явищах, речах – в божествах та демонах. Світ постає у вигляді плавильної печі, де все нескінченно і постійно перетікає одне в одне, трансформується – це світ, в якому кожна людина в будь-який момент може стати печінкою миші, лапкою комахи або навіть Полярною зіркою. Саме на абсолютній єдності світу робить акцент Чжуан-цзи. В тексті трапляються й слова про те, що немає жодних об’єктивних підстав, аби боятися смерті і висуваються гіпотези про те, що після смерті може бути краще, ніж за життя. “Істина” в кожного своя, через що вона не може бути істиною, тобто кожна “істина” має винятково суб’єктивний, чимось зумовлений характер, справжня ж істина є непізнаваною або принаймні не висловлюваною, її мислить лише Дао, адже для Нього все є таким, яким воно насправді є. Недіяння (у вей) – дуже послідовний висновок із філософії Чжуан-цзи й даосизму взагалі, адже оскільки все є Єдиним і немає фактично різниці, якими будуть нюанси в цій єдності, людина вже є необхідно природною, навіть якщо вона сповідуватиме діяльність. Дао разом з Де зробили людину вільною, через що жодним чином не можна обмежувати її будь-якими ціннісними системами, зокрема звідси й випливає критика конфуціанства з його гуманністю й справедливістю.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.