Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzamen_s_OPрр.docx
Скачиваний:
93
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
274.78 Кб
Скачать

54. Вам як вихователю днз перед проведенням новорічних свят треба провести інструктаж з охорони праці і безпеки життєдіяльності. Який інструктаж ви будете проводити, зміст та порядок його проведення.

На основе этого придумать

Музичний керівник входить до дошкільного навчального підрозділу закладу і зобов’язаний виконувати всі вимоги «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПін 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 і погоджених Міністерством освіти і науки України від 05.06.2001 р. і нести безпосередню відповідальність за безпечний стан учбових місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

1.3. Музичний керівник в процесі участі у виховному процесі:

- не має права використовувати музичні інструменти та технічні засоби отримання музикального супроводу без погодження з вихователем;

- зобов’язаний повідомляти директора закладу або вихователя-методиста про кожний нещасний випадок, що стався з учасниками навчально-виховного процесу, організовувати надання першої медичної (долікарської) допомоги потерпілому, а в разі необхід­ності організувати надання спеціалізованої медичної допомоги;

- організовувати евакуацію вихованців з приміщення в разі пожежі та інших аварійних ситуацій, чи стихійного лиха.

1.4. Музичний керівник один раз на три роки проходить обов'язкове навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

1.5. При оформленні на роботу музичний керівник проходить первинний медичний профілактичний огляд, а в подальшому 1 раз на рік повторні медичні профілактичні огляди, з відміткою в санітарній книжці та (за необхідністю) у посвідченні з електробезпеки про допуск до роботи.

1.6. Після підписання наказу про зарахування на роботу музичний керівник зобов’язаний ознайомитись з вступним інструктажем та первинним інструктажем на робочому місці, в подальшому 1 раз в три місяці проходити навчання у вигляді повторних інструктажів. В разі організації в закладі навчання з перевірки знань з курсу «Охорона праці та безпека життєдіяльності» музичний керівник 1 раз на 3 роки проходить зазначене навчання і перевірку знань і в подальшому вивільняється наказом по закладу від проходження повторних інструктажів в період між перевірками знань.

55. Ви прийняті на роботу в днз, який вид інструктажу вам повинен провести інженер

Вам повінні провести вступній інструктаж

Інструктаж з охорони праці – це усне пояснення положень відповідних нормативних документів, що закінчується вибірковою перевіркою шляхом опитування засвоєних знань і навичок в обсязі викладених питань.

За характером і часом проведення інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться:

– з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

– з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

– з учнями та студентами, які прибули на підприємство для прохо­дження трудового або професійного навчання;

– з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці, або іншим фахівцем, на якого покладено ці обов'язки і який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджується керівником підприємства.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу, який зберігається в службі охорони праці або в працівника, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]