Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ekzamen_s_OPрр.docx
Скачиваний:
93
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
274.78 Кб
Скачать

36. Поясніть основні положення інструкції з охорони праці,безпеки життєдіяльності під час занять з зображувальної діяльності.

1. Загальні положення

 1. Вимоги інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності є обов'язковими для виконання працівниками відповідно до За­кону України «Про охорону праці» і Кодексу законів про працю України.

 2. Вихователь відповідає за охорону життя і здоров'я вихо­ванців групи, у якій він працює, забезпечує їхнє виховання, на­вчання і розвиток.

 3. Вихователь ДНЗ один раз на 3 роки проходить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з подальшою пе­ревіркою знань.

 4. Перед допуском до роботи завідувач ДНЗ проводить із ви­хователем первинний інструктаж з охорони праці, знайомить з умо­вами праці.

 5. Вихователь повинен знати правила пожежної безпеки й уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

 6. У разі виконання робіт, які не передбачені трудовою угодою або на які не оформляються розпорядження чи інші документи, ви­хователь повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

 7. Вихователь повинен мати навички надання першої (долі­карської) допомоги, у разі захворювання дитини чи при нещасному випадку необхідно негайно викликати старшу медичну сестру.

 8. Про виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інші небезпечні чинники, а також про нещасні випадки, щотрапились у ДНЗ, повідомити завідувача ДНЗ.

1.9. Можливі небезпечні фактори:

 • ураження електричним струмом під час використання елек­трифікованих наочних посібників, обладнання та устаткування;

 • травмування під час виникнення надзвичайних ситуацій при­родного та техногенного характеру;

 • використання гострих предметів, вживання дітьми у їжу про­дуктів нехарчового походження (пластилін, фарба, глина, клей та інше).

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи

 1. Оглянути кімнату з метою усунення виявлених небезпечних для дітей чинників.

 2. Заздалегідь підготувати необхідний матеріал для проведен­ня занять із зображувальної діяльності.

 3. Зробити провітрювання.

 4. До кожного заняття вихователь повинен підготувати папір, враховуючи формат, колір.

 5. Напередодні необхідно перевірити та підточити олівці (у вихователя має бути 5—6 олівців із найбільш використовуваних ко­льорів).

 6. Залучити чергових до підготовки акварельних фарб.

 7. Для аплікації готуються набори кольорових аркушів різних форматів.

 8. Підготувати напередодні глину.

 9. Пластилін перед заняттям треба нагріти.

 10. Підготувати конспект заняття, написати календарний план

3. Вимоги безпеки праці під час роботи

 1. Заняття необхідно проводити згідно з розкладом та планом роботи.

 2. Під час проведення занять стежити за правильною поставоювихованців: вони повинні рівно тримати корпус, сидіти рівно настільці, ступні ніг спираються на підлогу, відстань відочей доповерхні столу — 30—40 см.

 3. Стежити за тим, щоб світло падало па стіл зліва, бажанощоб позаду дітей, для того щоб краще було освітлене місце вихователя, те, що він показує.

 4. Дітей, які є малі на зріст або мають знижений зір ,треба садити за перші парти.

 5. 1-2 рази на рік дітей бажано міняти місцями.

 6. Зразок необхідно розташувати на рівні очей дітей, на від­стані 2—3 м від першого столу.

 7. Стежити за тим, щоб діти правильно тримали олівець чи пензлик: трьома пальцями (між великим та середнім, притримувати зверху вказівним), рука при цьому до ліктя лежить на столі або мо­же бути піднятою, спираючись на олівець, що малює.

 8. На заняттях із малювання треба користуватися фарбами, які не містять шкідливих речовин.

 9. На заняттях з аплікації привчати дітей з 3—4 років користу­ватися ножицями.

 10. Ножиці мають бути з тупими кінчиками (закріплені шар­нірами, бажано, щоб були чохли для ножиць).

 11. Стежити за тим, щоб діти не працювали ножицями в недозволених місцях, привчати дітей передавати ножиці тільки в за­критому стані, колечками вперед.

 12. Необхідно використовувати на заняттях з аплікації тільки заварний клей. Клей має бути зварений за 1 — 1,5 години до заняття і добре охолоджений.

 13. Під час підготовки глини до роботи використовувати різноманітні набори дрібного будівельного матеріалу, які рекомен­довані програмою.

 14. На заняттях із конструювання необхідно використовувати різноманітні набори конструкторів, які рекомендовано програмою.

 15. Матеріал під час занять необхідно мати більш за потрібну кількість.

 16. Будівельний матеріал необхідно зберігати в спеціальних шафах з окремими відділеннями для кожного виду. Стежити, щоб матеріал діти складали за формою.

 17. При користуванні різними видами конструкторів набори видаються поступово.

 18. На заняттях, де використовується природний матеріал, стежити за тим, щоб не було матеріалу з колючим, гострим листям,плодами, гострими небезпечними кінцями.

 19. На заняттях із ручної праці для роботи необхідне спеціаль­не обладнання. Усі роботи необхідно виконувати за столами, на робочійдошці розміром 20 х 20 см.

 1. Під час виконання складної роботи або при знайомстві з новимприйомом роботи дітей необхідно ділити на підгрупи.

121. Для з'єднання іграшок там, де необхідне шило, усю роботушилом виконує вихователь.

 1. На початковому стані навчання роботи із шилом викори­стовуються м'які плоди шипшини.

 2. Стежити за тим, щоб діти не вживали у їжу фарби, плас­тилін, інші матеріали.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Привчати дітей обов'язково впорядковувати робоче місце, обов'язково мити руки.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 1. У разі будь-якої аварійної ситуації вихователь повинен негай­но повідомити завідувача ДНЗ та забезпечити вжиття заходів відпо­відно до плану дій, розробленого та затвердженого адміністрацією.

 2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після подачі напруги, яка відповідає нормам, в електромережу.

 3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати аварійну службу «Водоканалу» і сповістити завідувача ДНЗ.

 4. На випадок пожежі (чи загоряння) необхідно:

 • вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відповідно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників;

 • негайно повідомити пожежну охорону за телефоном «101»;

 • сповістити завідувача ДНЗ чи особу, яка його заміщує;

 • негайно розпочати гасіння пожежі, для цього використовувати всі наявні засоби пожежогасіння.

 1. У випадку травмування дітей або працівників ДНЗ зверну і п ся по допомогу до старшої медичної сестри або в разі необхідної м викликати швидку допомогу. Про подію негайно повідомити особистозавідувача дошкільним навчальним закладом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]