Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
03_K_G_Gorodenska_doktor_filologichnikh_nauk.doc
Скачиваний:
255
Добавлен:
16.05.2015
Размер:
1.53 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Л. Є. Азарова

Н. Й. Пяст

Українське ділове мовлення

Частина І

Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник. Протокол № ___ від “ 26 ” квітня 2007 р.

Вінниця ВНТУ 2007

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Навчальний посібник

Українське ділове мовлення

Частина І

Усі цитати, цифровий, фактичний матеріал та бібліографічні відомості перевірені, написання одиниць відповідає стандартам.

Зауваження рецензентів враховані.

Укладачі _______Л. Є. Азарова

_______Н. Й. П’яст

Вимогам, які висуваються до інструктивно-методичної літератури, відповідає.

До друку і у світ дозволяю на підставі § 2 п. 15 “Єдиних правил...”

Проректор з навчальної та

науково-методичної роботи

_________ В.О. Леонтьєв

Затверджено

на засіданні кафедри МЗ

Протокол № 13 від 06.03.2007 р.

Зав. кафедри _______Л.Є.Азарова

(підпис)

Вінниця ВНТУ 2007

Л. Є. Азарова

Н. Й. Пяст

Українське ділове мовлення

Частина І

УДК 808.3

А 35

Рецензенти:

К.Г. Городенська, доктор філологічних наук, професор

П.С. Дудик, доктор філологічних наук, професор

Г.Л. Василенко, кандидат філологічних наук, професор

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № ___від„ ____”_________2007р.).

Л.Є. Азарова, Н.Й. П’яст

А 35 Українське ділове мовлення. Частина І. – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 230 с.

Навчальний посібник містить загальні відомості з дисципліни “Українська мова професійного спілкування”.

У ньому розглянуто теоретичні питання курсу, подано орфографічний практикум, який послідовно розкриває основи української граматики, сприяє виробленню навичок стилістичного використання слів і словосполучень.

Навчальний посібник орієнтовано на подальше вдосконалення знань з української мови та сприяння розвитку загальної культури ділового мовлення студентів, для кого важливий високий рівень культури українського слова.

УДК 808.3

©, Л.Є. Азарова, Н.Й. П’яст, 2007

УДК 808.3

А 35

Рецензенти:

К.Г. Городенська, доктор філологічних наук, професор

П.С. Дудик, доктор філологічних наук, професор

Г.Л. Василенко, кандидат філологічних наук, професор

Рекомендовано до видання Міністерством освіти і науки України. Лист № ____________________ від “___”_______ 2007 р.

Л.Є. Азарова, Н.Й. П’яст

А 35 Українське ділове мовлення. Частина І. – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 230 с.

Навчальний посібник містить загальні відомості з дисципліни “Українська мова професійного спілкування”. У ньому розглянуто теоретичні питання курсу, подано орфографічний практикум, який послідовно розкриває основи української граматики, сприяє виробленню навичок стилістичного використання слів і словосполучень. Навчальний посібник орієнтовано на подальше вдосконалення знань з української мови та сприяння розвитку загальної культури ділового мовлення студентів, для кого важливий високий рівень культури українського слова.

УДК 808.3

© Л.Є. Азарова, Н.Й. П’яст, 2007