Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧКА ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
887.81 Кб
Скачать

11.1.10. Навчальний ефект*

При описі навчального ефекту необхідно показати, до яких якісних змін може привести використання програмного продукту по конкретних навчальних дисциплінах і, за можливістю, вказати заходи, спрямовані на подальше підвищення якості підготовки інженерно-педагогічних і робітничих кадрів у системі професійної освіти.

11.1.11. Висновки

У цьому розділі на основі співставлення технічних характеристик та економічних показників нового та аналогічного програмних продуктів робляться висновки про доцільність використання програмного продукту у практичній діяльності.

Результати співставлення основних характеристик і показників наводяться у вигляді таблиці 11.7.

* Навчальний ефект наводиться у дипломних проектах (роботах) студентів профілю „Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні”.

________________________________________ ____________________________________ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Таблиця 11.7

Порівняння основних показників і технічних характеристик

з/п

Технічні характеристики, показники

Одиниці виміру

Програмний продукт

Результати порівняння

(+ -)

новий

аналогічний

Графічний матеріал звичайно наводиться мережним та лінійним графіками і таблицею 11.7.

Навчальний посібник_________________________________________________

ВАРІАНТ №2

11.2. Даний дипломний проект носить практичний і теоретичний характер. Реалізація результатів роботи передбачається, у навчальній установі, тому розробка ставиться до типу робіт, виконуваних з некомерційною метою. Далі приводиться розрахунок витрат на використовувані енергоресурси, человекоресурсы й видаткові матеріали в ході дипломного проектування. Визначимо загальну кількість часу витраченого на дипломне проектування з урахуванням ТЗ.

1. Трудомісткість розробки:

Таблиця 11.8

Найменування робіт

Трудомісткість

Формулювання ТЗ

3 ч/дні.

Збір матеріалу

11 ч/дня.

Розробка технічної документації на мікроконтролерний стенд.

25 ч/дня.

Виготовлення мікроконтролерного стенда.

10 ч/дня

Розробка програмного забезпечення

16 ч/дня

Постановка експериментів і апробація готового виробу.

35 ч/дня.

Підготовка пояснювальної записки й матеріалів технічної документації.

20 ч/днів.

Разом:

120 ч/днів.

11.2.1. Розрахунок показників середньої заробітної плати

2. Середня заробітна плата розроблювача

ЗПразр. = 350 гр. / 22 дня * 120 днів = 1910гр.

3. Середня заробітна плата керівника (трудомісткість 40 ч/днів).

ЗПкер. = 1200гр. / 22 дня * 40 днів = 2182гр.

4. Сумарна заробітна плата розроблювачів:

Сзп = 1910 + 2182 = 4092гр.

5. Додаткова заробітна плата (10% від сумарної з/п):

Сдоп. = 4092 * 0,1 = 409,2гр.

6. Відрахування в соціальні фонди (38,5% від фонду з/п):

Сфнд. = (4092 + 409,2) * 0,385 = 1732,962гр.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.