Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧКА ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
887.81 Кб
Скачать

11.1.3. Розрахунок собівартості та ціни нового програмного продукту

Собівартість програмного продукту – це виражені у грошовій формі витрати на його розробку і, при необхідності, реалізацію (тиражування).

Форма кошторису витрат на розробку програмного продукту наведена у таблиці 11.5.

Таблиця 11.5

Кошторис витрат на розробку програмного продукту

з/п

Найменування витрат за економічними елементами

Розмір,

грн.

Підстава

1

Заробітна плата розробників,

у тому числі:

1.1

Основна заробітна плата

Розрахунок по формулах

1.2

Додаткова заробітна плата

25-30% від п.1.1

2

Відрахування на соціальні заходи

37,0% від п.1.1 + п.1.2

3

Матеріальні витрати

Розрахунок за текстом методичних рекомендацій

4

Амортизація обладнання

- // -

5

Витрати на електроенергію

- // -

6

Інші витрати

8 – 12% від п.1+п.2+п.3+п.4+п.5

Разом собівартість програмного продукту

___________________________________ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

11.1.4. Визначення розміру заробітної плати розробників

Для визначення розміру основної і додаткової заробітної плати необхідно, насамперед, визначити трудомісткість розробки програмного продукту.

Зокрема, можуть бути використані дані про час розробки програмного продукту (таблиця 11.3), маючи при цьому на увазі, що кожний етап розробки, як правило, буде виконувати один виконавець (послідовно або паралельно).

При можливості, у розрахунках трудомісткості можуть бути також використані матеріали переддипломної практики, отримані безпосередньо в організаціях або із інших офіційних джерел.

У кожному конкретному випадку слід прийняти конкретне значення трудомісткості з урахуванням факторів, що впливають на її величину (складність завдання, кваліфікація програміста, рівень мови програмування, тип задач та т. ін. ) (див. додаток К).

Розмір основної заробітної плати розробників програмного продукту () визначається за формулою (11.4):

, (11.4)

де – трудомісткість розробки програмного продукту (люд.-год.);

–частина заробітної плати, що приходиться на 1 люд.-год. трудомісткості.

, (11.5)

де - середньомісячна заробітна плата виконавців.

, (11.6)

де ,...- відповідно заробітна плата розробників програмного продукту, (грн.);

–кількість розробників, (чол.).

У дипломних роботах, враховуючи досвід розробки аналогічних програмних продуктів, звичайно, приймаються групи розробників у складі трьох виконавців. Посадові місячні оклади розробників програмного продукту наведено у додатку Д.

- місячний плановий фонд робочого часу. Звичайно приймається у розмірі 200 годин (25 днів × 8 годин на день = 200 годин).

Додаткова заробітна плата розробників визначається укрупнено у відсотках (25-30%) від основної заробітної плати.

Сумарні витрати по заробітній платі складають:

, (11.7)

де - додаткова заробітна плата.

Навчальний посібник_________________________________________________

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.