Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Гестозы ваг.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
598.02 Кб
Скачать

Особливостями поєднаного гестозу є:

- ранній початок (до 25-30 тижнів);

- тяжкий перебіг;

- моносимптомні прояви (тільки набряки, протеїнурія або гіпертензія);

- наявність у клініці атипових проявів: моторне занепокоєння, безсоння, парестезії, млявість, слинотеча тощо. Ігнорування цих симптомів може призвести до неадекватних і запізнілих лікувальних заходів.

Профілактика пізнього гестозу

Первинна профілактика

Збереження здоров'я і загальне оздоровлення дівчаток, дівчат і жінок до вагітності.

Вторинна профілактика

Диспансерний нагляд за вагітними в жіночій консультації і виявлення чинників ризику виникнення пізнього гестозу.

До чинників ризику пізнього гестозу належать:

1. Екстрагенітальна патологія: захворювання нирок, печінки, гіпертонічна хво­роба, нейроциркуляторна дистонія, геморагічний васкуліт, системні захво­рювання сполучної тканини, діенцефальний нейро-обмінно-ендокринний синдром, недостатність згортапьної та фібринолітичної систем крові, хронічні захворювання легенів і бронхів, епілепсія, порушення імунної системи, пере­несені дитячі інфекції (особливо скарлатина), вади серця різного генезу, цукровий діабет, ожиріння та інші прояви ендок2323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242425252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525ться у 2 - 4 ра­зи і не компенсується вживанням продуктів тваринного та рослинного поход­ження.

Корисним і ефективним для запобігання гіпо- і авітамінозам та їх лікуван­ня вважають призначення фітопрепаратів зборами, що пропонуються в додатках 2 і 6.

Додатково слід призначати полівітаміни для вагітних (ундевіт, прегнавіт та ін.). Підвищену потребу у вітамінах і мікроелементах можна ефективно за­довольнити за рахунок прийому вітамінно-мінерального комплексу "Матерна" виробництва WYETH-LEDERLE (США). Кількість випитої рідини має становити

не більш як 1 - 1,2 л, під кінець вагітності її слід обмежити до 1 л, а також зменшити кількість кухонної солі до 5,0 г на добу. У дієті значне місце повинні займати овочі (до 1 кг на добу) та фрукти (до 0,5 кг). Особливо корисні полу­ниці, чорна смородина, морква, яблука, абрикоси, капуста, буряк.

Діагностика прегестозу

У літературі дискутується питання про доцільність виділення поняття пре­гестозу. Разом з тим, ми вважаємо, що з метою раннього виявлення перших клінічних ознак пізніх гестозів і своєчасного застосування лікувально-профі­лактичних заходів у клінічній практиці потрібно виділяти цей термін.

Прегестоз - комплекс патологічних змін в організмі вагітної, який безпо­середньо передує клінічній картині ПГВ і виявляється лише спеціальними методами дослідження. Характерні зміни - гіповолемія, спазм судин матково-плацентарного комплексу, периферичний судинний спазм, порушення гемо­стазу (хронічна чи підгостра стадія синдрому ДВЗ) виявляються, тоді як клінічні прояви гестозу відсутні.

Нині розроблені і добре себе зарекомендували в повсякденній акушер­ській практиці досить прості скринінгові тести діагностики доклінічних стадій пізнього гестозу, які мають бути впроваджені в практику абсолютно всіх жіночих консультацій і регулярно застосовуватися під час кожного огляду вагітних групи ризику щодо розвитку пізнього гестозу.

До таких тестів належать:

1. Гемодинамічні проби:

а) судинна асиметрія при вимірюванні AT на обох руках понад 10 - 15 mm рт. ст.;

б) зменшення пульсового артеріального тиску (ПАТ) до 30 мм рт. ст. і нижче:

ПАТ = AT систолічний - AT діастолічний;

в) збільшення AT на ЗО - 40% порівняно з початковим рівнем;

г) вимірювання AT на обох руках у трьох статичних положеннях: "лежачи на спині", "лежачи на боці", "сидячи". За нормальних умов при зміні статич­ного положення систолічний тиск змінюється не більш ніж на 15 мм рт. ст., а діастолічний залишається на попередніх цифрах або змінюється максимум на 10 мм рт. ст. Значна амплітуда зміни AT свідчить про лабільність гемодина-міки;

д) збільшення середнього артеріального тиску (CAT) на 10 - 20 мм рт. ст.:

AT систолічний +2 AT діастодічних

3

е) "проба з поворотом". У вагітної визначають AT через 5 хв та 15 хв у по­ложенні лежачи на лівому боці, потім вона лягає на спину і AT визначають негайно і через 5 хв після зміни положення тіла. Підйом діастолічного тиску на 20 мм рт. ст. е підставою для віднесення вагітної до групи ризику розвитку гестозу.

Артеріальний тиск у вагітної слід визначати:

-у положенні сидячи;

-у положенні лежачи на лівому боці;

-м'язи руки мають бути розслаблені;

-розміщення руки має забезпечити положення манжетки на рівні серця. Артеріальний тиск не варто вимірювати:

-у вагітної в стані занепокоєння;

- холодному приміщенні;

-при повному сечовому міхурі;

-після навантаження (необхідна 1 хв відпочинку).

2. Виявлення прихованих набряків:

а) триденне визначення добового діурезу з окремим підрахунком нічного діурезу за однакових фізичного та водного навантажень. Рекомендується ва­гітній для виконання 2 рази на місяць, починаючи з 20-го тижня вагітності. Підвищення нічного діурезу більш ніж на 75 мл свідчить про схильність до утворення набряків, а зниження добового діурезу більш ніж на 150 мл може супроводжуватись наявністю прихованих набряків;

б) проба Мак Кпюра-Олдріча - у передпліччя чи гомілку внутрішньо-шкірно вводять 0,2 мл фізіологічного розчину і реєструють час, упродовж якого повністю розсмоктується візуально і пальпаторно пухир, що утворився (у нормі - близько 60 хв). При схильності до набряків папула зникає менш ніж за 40 хв за рахунок підвищеної гідрофільності тканин внаслідок збільшення капілярного тиску;

в) позитивний "симптом кільця";

г) збільшення обводу гомілковостопного суглоба більш ніж на 1 см упро­довж тижня або збільшення обводу гомілки на 8 - 10% початкового розміру;

д) щотижневе збільшення маси тіла, особливо після ЗО тижнів вагітності, більш ніж на 400 г;

е) патологічне збільшення маси тіла з урахуванням масово-зростового

коефіцієнта (МЗК):

;

для нормостеніків МЗК = 36 + 4%;

для гіпостеніків МЗК = 28 + 3%;

для гіперстеніків МЗК = 45 + 5%.

Нормостеніки набирають у нормі за вагітність 9,7 ± 1 кг, гіпостеніки -10,6+1 кг, гіперстеніки - 8,8 ± 1 кг.