Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
bilety_istoria_ekzamen.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
1.27 Mб
Скачать

Білет № 1

 1. Історія України- Наука що вивчає в хронологічні послідовності розвиток людського суспільства на українських землях та закономірності цього розвитку . Особливості історії Українияк науки полягає у такому :

 • Історія України є складовою всесвітньої історії

 • Вивчає події що відбувалися на теренах сучасної Украіни від появи людини до сьогодні

 • Досліджує історію українського народу , розвиток його державності та культури

Етапи :

 • Стародавня історія (близько 1 млн років тому –ІV ст. )

 • Середня історія (V- кінець XV cт.)

 • Нова історія (XVI-XIXст. )

 • Новітня історія ( XX-початок ХХІ ст. )

Загальна характеристика історичних джерел : Пізнання минулого відбувається на основі вивчення й аналізу дослідниками історичних джерел .

Виділяють такі спільні риси історичних джерел

 • Усі джерела є свідками своєї епохи ( періоду ) і відображають певну грань буттяминулого ;

 • Джерела можуть містити інформацію відкритого і прихованого характеру , Яку досліники вияявляють через зіставлення різних джерел ;

 • Оскільки творцями всіх памяток минулого були люди . то історичні джерела відображають їхнє бачення і сприйняття часу ;

 • Кожне окреме джерело не є вичерпним за змістом історичної інформації .

Усі історичні джерела поділяються на такі типи :Усні ; Писемні ; Речові ; Мовні Етнографічні ; Фоно- і Фотодокументи .

2) За договором про дружбу і кордони між СРСР і німеччиною (28 вересня 1939 р.):

 • Межа інтересів Німеччини та СРСР приблизно пролягатиме вздовж річок Нарев, Вісла, Сян. У результаті цього впливу СРСР( крім Закатпаття І Буковини ) .

 • За таємним протоколом до Договору про ненапат між СРСР і Німеччиною( 23 серпня 1993р.)

 • Хомщина , лівобережне Надсяння , Лемківщина , Підляшша ( згодом ці землі отримали узагальнюючу назву Закерзоння ) разом з окупованими Польськими землями увійшли до складу ІІІ рейху .

 • Східна Галичина , Західна Волинь увійшли до складу УРСР ( СРСР)

3)Основні прояви

Інтеграція в європейські та євроатлантичні структури.

 • Економізація зовнішньої політики , тобто зовнішньо політичні звязки повині підкріплюватися і економічним співробіцництвом . Зовнішня політика пованна сприяти пошукам нових ринків для українських товарів .

 • Розвиток звязків зі стратегічними партнерами .

 • Забеспечення диверсифікації постачання енерго носіїв .

 • Підтримка відносин зі світовим українством ( українська діаспорв ) .

 • Реалізація свого геополітичного положення – як моста між Сходом і Заходом .

Білет №2

1. Періодизація :

Січень – Жовтень 1905 р. Розвиток революції за висхідною .

Наростання мосової боротьби . посилення її політичного характеру .

 • Активізація та взаємовплив селянського , робітничого і національно-визвольног рухів

 • Винекнення робітничих ряд . профспілок та політичних партій у результаті розгортиння політизації і самоорганізації суспільства .

Жовтен-грудень 1905р. Розветок революції досяг найвищої точки .

 • Початок легендарного діалогу між опозицією і владою після публікації Маніфесту 17 жовтня .

 • Розмежовевання політичних сил у країні на прибічників і противників продовження боротьби .

 • Початок формування багатопартійної системи .

 • Організація крайньо лівими силами ( анархісти , більшовики . есери ) хвилі збройних повстань у грудні 1905р.

Січень 1906 – червень 1907 р. Період поступового спаду революції боротьби .

 • Влада переходить у наступ проти революційних сил – арешти , обшуки , каральні експедиції тощо.

 • Переважна більшість політичних партій препинила свою легальну діяльність

 • Ліві сили переходять до тереростичних форм боротьби

 • Спроби опозиції продовжит боротьбу в Державній думі парламенськими методами.

2.

За договором про дружбу і кордони між СРСР і німеччиною (28 вересня 1939 р.):

 • Межа інтересів Німеччини та СРСР приблизно пролягатиме вздовж річок Нарев, Вісла, Сян. У результаті цього впливу СРСР( крім Закатпаття І Буковини ) .

 • За таємним протоколом до Договору про ненапат між СРСР і Німеччиною( 23 серпня 1993р.)

 • Хомщина , лівобережне Надсяння , Лемківщина , Підляшша ( згодом ці землі отримали узагальнюючу назву Закерзоння ) разом з окупованими Польськими землями увійшли до складу ІІІ рейху .

 • Східна Галичина , Західна Волинь увійшли до складу УРСР ( СРСР)

3.

Украї́нська діа́спора — збірне визначення української національної спільноти поза межами українських земель (етнічної української території), яка почуває духовий зв'язок з Україною.Станом на 2004 рік за межами України проживає від 10 до 15 млн. українців та їх нащадків, тобто близько чверті народу. Відповідно до статті 12 Конституції України ( 254к/96-ВР ) держава дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонних українців.

Після 1991- з незалежністю України, українці переселяються, зокрема в Португалію, Іспанію, Чехію, Італію через непевний економічний стан в Україні.

Білет №3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]