Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Чернівецький медичний коледж.docx ХХХХХХХХХХХХХ...docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
118.49 Кб
Скачать

Чернівецький медичний коледж

IБуковинського державного медичного університету

«Погоджую» «Погоджую»

Методист коледжу Голова предметної ц.к.

Т.І.Бойчук Тріска С.Я.

«____»___________2013р. «____»___________2013р.

«____»___________2014р. «____»___________2014р.

«____»___________2015р. «____»___________2015р.

Методична розробка практичного заняття

Тема: Аномалії пологової діяльності. Вивчення тактики акушерки при слабкості пологової діяльності .

Дисципліна: «Акушерство»

спеціальність: «Акушерська справа»

Викладач: Біланчук Т.І.

Тема: Аномалії пологової діяльності. Вивчення тактики акушерки при слабкості пологової діяльності .

І. Актуальність теми: Аномалії пологової діяльності негативно впливають на перебіг пологів, стан плода, перинатальну патологію і підвищують смертність новонароджених. Спостерігаються в 15٪ 20 ٪випадків усіх пологів, із них у першороділь ця патологія становить 80-85٪ випадків. Тому акушерка повинна знати причини, патогенез, діагностику, прогнозування, профілактику і лікування цієї патології, щоб своєчасно надати допомогу чи запобігти виникненню ускладнень.

ІІ. Навчальні цілі.

Студент повинен знати(L II):

- патогенез та класифікацію;

- діагностику та лікування слабкості пологової діяльності;

- методику стимуляції пологів;

- показання до оперативного розродження;

- ускладнення під час пологів;

Студент повинен вміти(L III):

-виявити вагітних із чинниками ризику,своєчасно направити їх до пологового будинку;

- діагностувати слабкість пологової діяльності;

- провести стимуляцію пологів.

ІІІ. Виховна ціль: усвідомлення необхідності відповідального підходу до обов’язків акушерки.

ІV. Дисциплінарна інтеграція.

Дисципліна

Знати

Вміти

Акушерство

Фізіологію пологової діяльності, методи реєстрації скорочувальної діяльності матки.

Визначення положення частин плода, методику вислуховування і підрахунок серцебиття плода.

Зрілість шийки матки за Г.Г. Хечінашвілі.

Визначити тривалість перейм і пауз між ними.

Дати оцінку.

Використати зовнішні акушерські прийоми.

Дати оцінку.

Визначити ступень розкриття шийки матки.

V. Зміст теми: (додається у вигляді розгорнутого тексту змісту теми)

Vі. План та організаційна структура заняття.

п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Розподіл часу

1.

2.

3.

Підготовчий етап. Організаційні заходи.

Постановка навчальних цілей та мотивація.

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

- фізіологія і патологія пологової діяльності;

- методи реєстрації скорочувальної діяльності матки;

- виявлення вагітних із чинниками ризику виникнення аномалій пологової діяльності

L II

L II

L II

L II

Усне індивідуальне опитування Завдання, тести,

Задачі,

п.2 «Навчальні цілі»

п.1. «Актуальність теми»

Фантом, муляжі, лікарські препарати. «Німі» структурно-логічні схеми»

Питання

Тести ІІ р.

Задачі ІІ р.

1-3 хв.

10-25%

4.

Основний етап

Формування професійних вмінь та навичок:

- провести диференційну діагностику аномалій пологової діяльності;

- тактика акушерки при слабкості пологової діяльності;

- оволодіти навичками стимуляції пологової діяльності;

- курація породіль

З клінічним розглядом історій пологів.

L III

L III

L III

L III

L III

Практичний тренінг.

Професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних ситуацій.

Інструкції, орієнтовні карти. Фантоми, муляжі. Історії пологів. Текстові ситуаційні нетипові задачі.

60-90 %

5.

6.

7.

Заключний етап.

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок.

Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання

L III

Індивідуальний контроль навичок. Рішення нетипових задач. Тестовий контроль ІІІр.

Фантоми, муляжі. Задачі ІІІ р.

Тести ІІІ р.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

10-20%