Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЦВ-0043 остан вар 24.04.doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
3.32 Mб
Скачать

5 Вимоги безпеки та охорони довкілля

5.1 При технічному обслуговуванні вагонів необхідно дотримуватися вимог:

- НПАОП 63.21-1.24;

- НПАОП 63.21-1.53;

- "Типовой инструкции по охране труда для осмотрщиков вагонов, осмотрщиков-ремонтников вагонов и слесарей по ремонту подвижного состава" ТОИ Р -32-ЦВ-460 [6];.

- "Типовой инструкции по охране труда для слесаря по ремонту подвижного состава, занятого на деповском и текущем отцепочном ремонте грузовых вагонов" ТОИ Р-32-ЦВ-416 [7];

- "Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями" НПАОП 0.00-1.30.

5.2 При технічному обслуговуванні вагонів, завантажених небезпечними вантажами, додатково до вимог, викладених в 5.1, необхідно дотримуватись вимог:

- "Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам" [8];

- "Порядка безопасного ведения работ с вагонами, груженными опасными грузами при техническом обслуживании и безотцепочном ремонте, и при текущем отцепочном ремонте" № 621-93 ПКБ ЦВ (далі – № 621-93 ПКБ ЦВ) [9].

5.3 До технічного обслуговування вагонів допускаються працівники віком не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд відповідно до "Порядку про-ведення медичних оглядів працівників певних категорій", інструктажі з охорони праці, попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з охорони праці згідно з «Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12 та мають відповідне посвідчення.

5.4 Працівники пунктів технічного обслуговування вагонів повинні знати особливі вимоги безпеки при технічному облуговуванні вагонів, які перевозять небезпечні вантажі, повинні пройти навчання і скласти іспит на знання знаків небезпеки на небезпечні вантажі, місця їх нанесення, а також на знання цієї Інструкції, правил, інструкцій і інших НД згідно з 4.2.4.

5.5 Порядок призначення оглядача вагонів на посаду, складання іспитів, отримання свідоцтва форми КУ-147, термін стажування згідно з 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3.

5.6 До виконання зварювальних робіт допускаються зварники, що атестовані відповідно до ″Правил атестації зварників" НПАОП 0.00-1.16.

5.7 Працівники повинні бути забезпечені спецодягом і спецвзуттям згідно з НПАОП 0.00-4.26, НПАОП 60.1-3.01.

5.8 На території місць проведення технічного обслуговування необхідно дотримуватись протипожежних заходів згідно з НАПБ А.01.001 і НАПБ В.01.010.

5.9 Обладнання, що використовується, пристрої, інструмент, оснастка підлягають профілактичному огляду, ремонту, випробуванню та перевірці згідно з НД. Засоби вимірювальної техніки підлягають повірці або калібруванню в установленому порядку.

5.10 Для працівників, що виконують роботи з технічного обслуговування і ремонту вагонів, повинні бути розроблені відповідно до НПАОП 0.00-4.15 інструкції з охорони праці, в яких відображені положення, пов'язані з особливостями робіт.

5.11 При технічному обслуговуванні елект­ричного, холодильного, радіотехнічного обладнання, привода підвагонного генератора пасажир­ських, поштових і спеціальних вагонів, вагонів-ресторанів необхідно дотримуватись вимог інструкцій і вказівок по технічному обслуговуванню цього обладнання ва­гонів, що затверджені наказами Укрзалізниці, а також НПАОП 40.1-1.21, а працівники повинні мати відповідну кваліфікаційну групу з елек­тробезпеки згідно з НПАОП 40.1-1.21.

5.12 При технічному обслуговуванні вагонів необхідно забезпечити виконання вимог природоохоронного і санітарного законодавства України щодо охорони довкілля.

Повне збирання всіх утворюваних відходів при технічному обслуговуванні вагонів і передача їх на утилізацію чи видалення спеціалізованим підприємствам, що мають відповідні ліцензії, здійснюється відповідно до природоохоронного та санітарного законодавства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.