Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЦВ-0043 остан вар 24.04.doc
Скачиваний:
110
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
3.32 Mб
Скачать

ЗМІСТ

1 Сфера застосування..................................................................................... 5

2 Нормативні посилання................................................................................ 6

3 Позначення і скорочення............................................................................ 9

4 Загальні положення.................................................................................... 11

4.1 Порядок технічного обслуговування вагонів ………………………..... 11

4.2 Вимоги до оглядача вагонів...................................................................... 13

5 Вимоги безпеки та охорони довкілля…………………………………… 17

6 Технічне обслуговування вагонів............................................................. 21

6.1 Технічне обслуговування вагонів у транзитних поїздах........................ 21

6.2 Технічне обслуговування вантажних вагонів при підготовці їх до перевезень.................................................................................................. 23

6.3 Технічне обслуговування вагонів на сортувальних станціях................ 26

6.4 Технічне обслуговування вагонів у пунктах зі зміною локомотива

і перед затяжними спусками...................................................................... 29

6.5 Контроль технічного стану вантажних вагонів при передачі їх з

під'їзних ко­лій підприємств і організацій................................................ 30

6.6 Технічне обслуговування пасажирсь­ких вагонів у пунктах

формування та обороту. .........................………………………………… 32

6.7 Технічне обслуговування пасажирсь­ких вагонів на шляху

прямування (під час стоянки)………………......................................... 35

7 Технічні вимоги до вузлів і деталей вагонів в експлуатації................... 37

7.1 Загальні положення................................................................................... 37

7.2 Колісні пари............................................................................................... 38

7.3 Буксові вузли.............................................................................................. 44

7.4 Візки............................................................................................................. 50

7.5 Ресорне підвішування................................................................................. 51

7.6 Автозчепні пристрої................................................................................... 62

7.7 Гальма........................................................................................................... 76

7.8 Рама.............................................................................................................. 90

7.9 Кузов та обладнання.................................................................................. 91

7.10 Привод генератора..................................................................................... 96

7.11 Технічні вимоги до порожніх вагонів при підготовці до перевезень... 101

7.12 Технічні вимоги до вагонів вантажно­го парку, які використовують

у між­державному сполученні................................................................ 104

7.13 Додаткові вимоги до спальних ваго­нів для міжнародного

сполучення га­бариту PIЦ WLX 200..................................................... 104

7.14 Формування поїздів………………………………………….................. 107

Додаток А Місця постановки тавр держав-власниць на деталях………… вагонів і коди належності державам...................................................... .110

Додаток Б Терміни проведення депов­ського та капітального ремонтів

вантажних і пасажирських вагонів, що курсують на колі­ях

загального користування........................................................................ 113

Додаток В Засоби вимірювальної техніки, інструмент та приладдя загального користування на ПТО........................................................................... 127

Додаток Г Інструмент та приладдя слюсарів ПТО......................................... 128

Додаток Д Засоби вимірювальної техніки, інструмент та приладдя оглядачів вагонів...................................................................................................... 129

Додаток Е Величина розрахункового натиснення гальмових колодок у

перераху­нку на чавунні на вісь пасажирських та ван­тажних

вагонів....................................................................................................... 131

Додаток Ж Бібліографія...................................................................................... 134

Інструкція з технічного обслуговування вагонів в експлуатації

______________________________________________________________________

1 Сфера застосування

Ця "Інструкція з технічного обслуговування вагонів в експлуатації" (далі – Інструкція) встановлює порядок технічного обслуговування вагонів в експлуатації, технічні вимоги до вузлів і деталей вагонів з метою забезпечення безпеки руху поїздів, безпеки перевезення пасажирів та збереження вантажів, що перевозяться.

В Інструкції встановлені основні положення, загальні технічні вимоги, заходи безпеки при технічному обслуговуванні вантажних та пасажирських вагонів.

Інструкція поширюється на підприємства Державної адміністрації залізничного транспорту (Укрзалізниці).

Нормативні документи (НД), виконання вимог яких обов'язкове при технічному обслуговуванні вантажних та пасажирських вагонів, наведені в розділі 2.

Усі зміни та доповнення до цієї Інструкції вносяться в установленому порядку згідно з чинними НД.

2 Нормативні посилання

В цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ГОСТ 10112-2003 (ИСО 1085-99)

Ключі гайкові двобічні. Розміри комбінацій зівів

ДСТУ 4179-2003

Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ГОСТ 1033-79

Смазка, солидол жировой. Технические условия (Мастило, солідол жировий. Технічні умови)

ГОСТ 2310-77

Молотки слесарные стальные. Технические условия (Молотки слюсарні стальні. Технічні умови)

ГОСТ 2405-88

Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоро-меры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия (Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри и тягонапороміри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2839-80

Ключи гаечные с открытым зе­вом двусторонние. Конструкция и размеры (Ключі гайкові з відкритим зівом двобічні. Конструкція і розміри)

ГОСТ 2841-80

(ИСО 4229-77)

Ключи гаечные с открытым зе­вом односторонние. Конструкция и размеры (Ключі гайкові з відкритим зівом однобічні. Конструкція і розміри)

ГОСТ 3333-80

Смазка графитная. Технические условия (Мастило графітне. Технічні умови)

ГОСТ 7211-86

Зубила слесарные. Технические условия (Зубила слюсарні. Технічні умови)

ГОСТ 7214-72

Бородки слесарные. Техничес­кие условия (Бородки слюсарні. Технічні умови)

ГОСТ 11401-75

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные тупоносые. Конструкция и размеры (Інструмент ковальський для ручних і молотових робіт. Кувалди ковальські тупоносі. Конструкція і розміри)

ГОСТ 17199-88

Отвертки слесарно-монтажные. Технические условия (Викрутки слюсарно-монтажні. Технічні умови)

ГОСТ 17716-91

Зеркала. Общие технические условия (Дзеркала. Загальні технічні умови)

ГОСТ 18981-73

Ключи трубные рычажные. Технические условия (Ключі трубні важільні. Технічні умови)

ГОСТ 25706-83

Лупы. Типы, основные параме­тры. Общие технические требования (Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні умови)

НАПБ А.01.001-2004

Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ В.01.010-97/510

Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті

НПАОП 0.00-1.16-96

Правила атестації зварників

НПАОП 0.00-1.30-01

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

НПАОП 0.00-4.12-05

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НПАОП 0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 40.1-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 60.1-3.01-04

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України

НПАОП 63.21-1.24-03

Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу

НПАОП 63.21-1.53-03

Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму

Наказ Міністерства транспорту України від 20.12.96 №411, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 25.02.97 №50/1854

Правила технічної експлуатації залізниць України

Наказ Міністерства охо-рони здоров'я України від 21.05.2007 №246, за-реєстрований в Міністе-рстві юстиції України від 23.07.2007 №846/14113

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

ЦВ-0015

Інструкція з ремонту візків вантажних вагонів

ЦВ-0030

Вантажні вагони заліз­ниць колії 1520 мм. Правила з технічного обслуго­вування з відчепленням

ЦВ-0083

Інструкція з деповського ремонту та експлуатації візків вантажних вагонів моделі 18-100, модернізованих з встановленням елементів компанії “A.STUCKI” та колісних пар з нелінійним профілем коліс ITM-73

ЦВ-ЦЛ-0013

Інструкція з ремонту гальмівного обладнання вагонів

ЦВ-ЦЛ-0058

Інструкція з експлуатації та ремонту вагонних букс з роликовими підшипниками

ЦВ-ЦЛ-0062

Інструкція з огляду, обстеження, ремонту та формування вагонних колісних пар

ЦВ-ЦЛ-0092

Інструкція з технічного обслуговування букс, обладнаних касетними конічними підшипниками

ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0014

Інструкція по ремонту і об­слуговуванню автозчепного пристрою рухомого складу залізниць України

ЦЛ-0025

Керівництво з технічного обслу­говування обладнання пасажирських вагонів

ЦЛ-0030

Типовий технологічний процес підготовки та екіпіровки в рейс пасажирських вагонів та швидкісних поїздів Т 07.02

ЦЛ-0064

Інструкція з ремонту та експлуатації гвинтових упряжей (крюк, гвинтова стяжка) західноєвропейського типу

ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015

Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях України

ЦД

0001

Інструкція з руху поїздів і маневро­вої роботи на залізницях України

ЦШ

0001

Інструкція з сигналізації на заліз­ницях України

№632-2006 ПКБ ЦВ

Знаки и надписи на вагонах грузового парка колеи 1520 мм (Знаки і написи на вагонах вантажного парку колії 1520 мм)

С 03. 04

Інструкція з комплексної модернізації візків вантажних вагонів з використанням елементів компанії "А. SТUСKI " та коліс з нелінійним профілем ІТМ-73

С 14.01

Модернізація візка моделі 18-100. Інструктивні вказівки

Тимчасова інструкція для забезпечення безпеки руху денних пасажирських поїздів зі швидкістю до 140 км/год, затверджена Наказом Укрзалізниці №315-Ц від 25.06.2002

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.