Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЦВ-0043 остан вар 24.04.doc
Скачиваний:
110
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
3.32 Mб
Скачать

6.7 Технічне обслуговування пасажирських вагонів на шляху прямування (під час стоянки)

6.7.1 Технічне обслуговування вагонів пасажирсько­го поїзда виконується на приймально-відправних коліях станції за час його стоянки за графіком; ва­гони з несправностями, усунення яких вимагає відчеплення від поїзда, подають на спеціалізовані колії.

Технічне обслуговування вагонів виконують відповідно до технологічного процесу ПТО з ура­хуванням часу стоянки поїзда на цій станції за графіком і вимог відповідно до 6.1 цієї Інструкції.

6.7.2 Технічне обслуговування внутрішнього, холодильного й електричного обладнання транзи­тного поїзда оглядач проводить за заявкою начальни­ка (електромеханіка) поїзда на станціях, що мають пасажирські вагонні депо чи вагонні дільниці з обслуговування пасажирів.

6.7.3 Про технічну готовність кожного поїзда на приймально-відправних коліях станції старший оглядач доповідає черговому по станції і розпису­ється в книзі форми ВУ-14.

6.7.4 3 метою забезпечення прямування паса­жирського поїзда без додаткового технічного об­слуговування на шляху прямування до пункту звороту і назад, начальники залізниць повинні встановити диференційовані норми рівномірного прокату колісних пар, товщини гальмових колодок та інших деталей вагонів, що відправляються з пунктів формування, з урахуванням тривалості рейсу, географічних особливостей маршруту.

7 Технічні вимоги до вузлів і деталей вагонів в експлуатації

7.1 Загальні положення

Забороняється ставити в поїзди:

- технічно несправні вагони, які загрожують безпеці руху, пожежній безпеці, навколишньому природному середовищу, чи вагони, стан яких не забезпечує безпеку пасажирів чи збере­ження вантажів, що перевозять;

- вагони, що мали схід з рейок чи знаходилися в поїзді, в якому допущенний схід вагону (чи вагонів), до їхнього огляду і визнання придатними для руху;

- вагони, що не мають трафарету про виконан­ня встановлених видів ремонту, за винятком ваго­нів, що йдуть по особливих документах (як вантаж на своїх осях), а також вагони, що знаходяться під виключенням з інвентарного парку (вагони з зафа­рбованими номерами і номери яких обведені рам­кою); порожні вагони із закінченими міжремонт­ними термінами капітального, деповського ремонтів чи ТО-3 пасажирських ва­гонів на станціях формування і звороту за винятком вагонів, які прямують (як вантаж на своїх осях), по особливих документах або з оформленням повідомлення форми ВУ-23М та акта ВУ-26 в ремонт. Заванта­женим вантажним вагонам, термін планового ре­монту або міжремонтний норматив яких минув на шляху прямування, дозволяється дійти до місця розвантаження; при цьому перепробіг не повинен пе­ревищувати 10 тис. км міжремонтного нормативу, а пасажирські вагони повинні відправлятися з запасом часу, щоб повернутися назад до закінчення міжре­монтного нормативу;

- платформи з незакритими бортами (за винят­ком випадків, передбачених спеціальними інстру­кціями Укрзалізниці), бункерні вагони з незакріпленими бункерами, цистерни, хопери (зерновози, цементовози) та інший рухомий склад з відкрити­ми кришками верхніх та нижніх завантажувально-розвантажувальних пристроїв;

- напіввагони з відкритими дверима (за винят­ком випадків, передбачених правилами заванта­ження) і кришками люків та кришками люків, за­критими на одну закидачку запірного механізму;

- порожні криті вагони з відкритими та незафіксованими на закидачку дверима;

- вагони (в тому числі для перевезення бітуму) з неочищеними від залишків вантажу колісними парами на поверхні ко­чення та ободі коліс;

- вагони з відсутніми чи несправними пристро­ями, що оберігають від падіння на колію деталей та вузлів підвагонного обладнання;

- вагони власності промислових підприємств для перевезення небезпечних вантажів без знаків небезпеки і свідоцтва про технічний стан вагонів для перевезення небезпечних вантажів;

- вагони власності підприємств без знаків і на­писів про виконання позачергового технічного огляду (”ТО”, умовний номер депо, місяць і рік проведення огляду);

- вагони з перекрученою чи подвійною нумера­цією при відсутності коду держави-власника, а та­кож незареєстровані в картотеці ГІОЦ Укрзаліз­ниці;

- вагони з ослабленим кріпленням обладнання, вузлів, деталей і запобіжних пристроїв (болтів, га­йок, контргайок, шайб, шплінтів, заклепок) на рамі і кузові вагона.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.