Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Прокурорський нагляд в Україні (шпора).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
232.45 Кб
Скачать

8. Методика проведення прокурорських перевірок додержання законодавства про охорону власності. Приводи і підстави перевірки.

Для правильної організації нагляду за додержанням і застосуван­ням законів про охорону власності прокурор повинен не тільки зна­ти чинне законодавство, а й систематично аналізувати стан закон­ності на піднаглядних підприємствах, в установах, організаціях.

Для цього прокурор повинен використовувати всю наявну ін­формацію: аналізувати кримінальні справи про крадіжки, привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також подання, складені слідчим під час розслідування названих злочинів. Окрім цього, обов'язково вивчати закриті кримінальні справи щодо таких діянь або ж матеріали, за якими було відмовлено у порушенні таких справ. Обов'язково треба аналізувати матеріали, що наявні у спеці­альних підрозділах боротьби з економічними злочинами, податко­вої міліції, фінансових органів, контрольно-ревізійних служб та ін­ших відповідних державних інспекціях тощо.

Звичайно, реалізуючи наглядові повноваження, прокурори по­винні користуватися своїм правом вимагати для перевірки матеріа­ли й документи, що стосуються діяльності тих чи інших суб'єктів господарювання тощо.

У вигляді сигналів про розкрадання можуть використовуватись і листи громадян, що надійшли до інших організацій та установ. До­цільно взяти довідку в місцевих органів виконавчої влади та самов­рядування щодо наявності у них відповідних сигналів та ознайоми­тися з ними або витребувати матеріали про них до прокуратури.

Джерелом інформації про порушення законодавства щодо охо­рони власності можуть також виступати журнальні та газетні статті, замітки, фейлетони та ін. Але не всі вони централізовано, якщо не сказати про протилежне, надходять до прокуратури. Тому прокуро- рам не зайве самостійно проявляти ініціативу і підтримувати зв яз-ки з працівниками редакцій, одержуючи від них необхідні дані.

Отже, у процесі аналізу стану законності прокурор повинен ви­явити, зібрати й узагальнити інформацію, яка дозволить почати пе­ревірку.

Перелічене вище є приводами проведення перевірки.

Підставою для перевірки може слугувати також результати аналізу матеріалів і кримінальних справ, відповідно до яких стає очевидним, що на піднаглядних об'єктах причини та умови, що сприяють розтратам і крадіжкам, не усуваються; на прокурорські подання адміністрація належно не реагує.

Коли аналізом стану злочинності буде встановлено, що на пев­ному піднаглядному об'єкті (підприємстві, установі, організації) зростають розтрати і крадіжки майна, незадовільно діє контроль, надходять листи та заяви громадян про порушення закону, є всі під­стави для проведення прокурорської перевірки, яка інколи може замінити собою дослідчу перевірку.

Інколи, за наявності формальних даних про додержання закону, до прокуратури можуть надходити сигнали про приховування роз­трат, зловживання службових осіб та інші порушення. У таких ви­падках перевірка законності про охорону власності на піднаглядних об'єктах повинна бути проведена безвідкладно.

Звичайно, неможливо перелічити всі варіанти підстав для прове­дення прокурорської перевірки. Спільною для всіх є обґрунтовані дані про певні ознаки неналежного виконання вимог законодавства про охорону майна на піднаглядних об'єктах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.