Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Прокурорський нагляд в Україні (шпора).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
232.45 Кб
Скачать

46. Напрямки координації прокуратуроюУкраїни діяльності у боротьбі із злочинністю.

Основні напрями координаційної діяльності:

  1. спільний аналіз стану злочинності, її структури й динаміки, прогнозування тенденцій розвитку, вивчення практики виявлення, припинення, розкриття, розслідування й попередження злочинів; виконання державних і регіональних програм у боротьбі зі злочинністю;

  2. напрацювання разом з іншими державними органами, а також науковими установами пропозицій щодо попередження злочинів;

  3. підготовка інформаційних матеріалів із питань боротьби зі злочинністю і скерування їх у необхідних випадках Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, відповідним органам державної влади та органам місцевого самоврядування;

  4. узагальнення практики застосування законів про боротьбу зі злочинністю й підготовка пропозицій щодо покращення правоохоронної діяльності;

  5. розробка пропозицій правового регулювання діяльності у боротьбі зі злочинністю;

  6. узагальнення практики виконання міжнародних договорів України та угод з іноземними державами й міжнародними організаціями з питань співробітництва у боротьбі зі злочинністю й напрацювання відповідних пропозицій;

  7. вивчення координаційної діяльності правоохоронних органів, поширення досвіду.

47. Принципи координаційної діяльності прокуратурою України.

Принцип законності. Точне, послідовне, неухильне дотримання вимог законів, що регламентують питання боротьби зі злочинніс­тю, правовий статус окремих підсистем правоохоронних органів, порядок їхніх взаємовідносин, виконання професійних обов'язків співробітниками правоохоронних органів — одна з тих засад, що дозволяє всім цим органам впевнено і ефективно робити спільну справу, додержуючи в цій діяльності прав та інтересів громадян, суспільства і держави, досягати бажаного результату винятково в рамках закону і в межах компетенції суб'єктів координаційної діяльності.

Принцип рівноправності всіх учасників коорди­наційної діяльності. Кожен із координованих органів, поряд із за­гальними, вирішує й конкретні особливі завдання та питання спе­цифічної професійної направленості, вирізняється особливостями профілюючих видів правоохоронної діяльності.

Гласність як принцип координації забезпечує створення надійної соціальної бази координаційної діяльності. Доведення до відома широкої громадськості результатів практики боротьби зі злочинніс­тю, здійснюваної на координаційній основі, створює сприятливі умови для перевірки обґрунтованості й необхідності прийняття конкретних рішень.

Принцип самостійності кожного правоохоронного органу під час реалізації узгоджених рішень, рекомендацій здійснення заходів що­до виявлення, розкриття, припинення й попередження злочинів виступає гарантією професійного підходу до здійснення координа­ційної діяльності, оскільки кожний її учасник у своїй діяльності ко­ристується наділеними законом повноваженнями. Рішення, реко­мендації, виконувані в процесі координації заходів, переважно, ма­ють силу для конкретного правоохоронного органу за умови його згоди на їх втілення в життя і лише в тій частині, котра відповідає йо­го компетенції.

Принцип відповідальності керівника кожного правоохоронного органу за виконання узгоджених рішень сукупно з іншими принци­пами складає основу дієвості заходів, що реалізуються в процесі ко­ординаційної діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.