Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Протокол тестування на студента групиb.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.09.2019
Размер:
137.73 Кб
Скачать

Протокол тестування на студента групи ,m,m jdglfkjghkl

Дата: 15.5.2012

Оцінка: 3

Відповіді студента:

Запитання №1

Запитання: Які терміни сплати акцизного збору в бюджет по реалізації лікеро-горілчаних виробів?

Варіанти відповідей:

1)По декадах - 15, 25, 5 числа.

2)Раз в місяць - 15 числа місяця наступного за звітним.

3)Щоденно, кожен день по обороту на третій день.

4)Немає правильної відповіді.

Відповідь студента: 1, - не вірно

Запитання №2

Запитання: Сплата відсотків за користування кредитом відображається проводкою:

Варіанти відповідей:

1)Дт 684 Кт 311

2)Дт 951 Кт 684

3)Дт 501 Кт 311

4)Дт 951 Кт 311

Відповідь студента: 4, - не вірно

Запитання №3

Запитання: У чому суть податкової роботи?

Варіанти відповідей:

1)Діяльність податкових органів щодо забезпечення надходжень в дохід бюджету.

2)Діяльність платників і податкової служби щодо внесення податків до бюджету і контролю за платниками.

3)Діяльність податкових органів з питань контролю за додержанням податкового законодавства.

4)Всі відповіді правильні.

Відповідь студента: 3, - не вірно

Запитання №4

Запитання: Цінова стратегія прориву передбачає використання:

Варіанти відповідей:

1)низькі ціни

2)ринкові ціни

3)високі ціни

4)середні ціни

Відповідь студента: 1, - вірно

Запитання №5

Запитання: Як класифікують податки за способом стягнення?

Варіанти відповідей:

1)Загальнодержавні, місцеві.

2)Податки на доходи, на споживання, на майно.

3)Розкладні, окладні.

4)Всі відповіді правильні.

Відповідь студента: 3, - вірно

Запитання №6

Запитання: Чим визначається величина знижки за швидкість платежу:

Варіанти відповідей:

1)рівнем банківського відсотка

2)обліковою ставкою НБУ

3)бажанням покупця

4)кількістю придбаного товару

Відповідь студента: 1, - вірно

Запитання №7

Запитання: На які підакцизні товари встановлені марки акцизного збору?

Варіанти відповідей:

1)Пиво, легкові автомобілі.

2)На всі підакцизні товари.

3)Лікеро-горілчані напої та тютюнові вироби.

4)Тютюнові вироби та алкогольні напої.

Відповідь студента: 2, - не вірно

Запитання №8

Запитання: Назвіть елементи ціни оптового посередника:

Варіанти відповідей:

1)собівартість + прибуток

2)собівартість + прибуток + акцизний збір + ПДВ

3)собівартість + прибуток + акцизний збір + ПДВ + націнка посередника

4)собівартість + прибуток + акцизний збір + ПДВ + націнка посередника + торговельна надбавка

Відповідь студента: 3, - вірно

Запитання №9

Запитання: Бізнес-план підприємства - це:

Варіанти відповідей:

1)План виробництва і реалізації продукції на наступний рік

2)План, спрямований на обмежене використання ресурсів

3)Комплексний плановий документ підприємницької діяльності, що містить заходи, спрямовані на одержання прибутку

4)Всі відповіді вірні

Відповідь студента: 3, - вірно

Запитання №10

Запитання: Первісною вартістю запасів називається:

Варіанти відповідей:

1)сума фактичних витрат на їх придбання або виготовлення

2)сума майбутніх витрат на виготовлення запасів

3)витрати, які пов'язані з реалізацією і придбанням запасів

4)правильної відповіді не запропоновано

Відповідь студента: 1, - вірно

Запитання №11

Запитання: На які органи покладено функції прийняття законодавчих актів у податковій сфері?

Варіанти відповідей:

1)На ДПА України.

2)На Верховну Раду України.

3)На Президента України.

4)Всі відповіді правильні.

Відповідь студента: 2, - вірно

Запитання №12

Запитання: Яка суть ухилення від сплати податків?

Варіанти відповідей:

1)Це ухилення шляхом перекладання сплати податків на партнера у бізнесі.

2)Це часткове або цілковите ухилення платника від податкових зобов'язань.

3)Це приховування платником своїх доходів від оподаткування.

4)Всі відповіді правильні.

Відповідь студента: 3, - вірно

Запитання №13

Запитання: Метод формування прибутку в ціні, який передбачає визначення ціни використовуючи граничний рівень рентабельності

Варіанти відповідей:

1)залишковий

2)нормативний

3)податковий

4)граничний

Відповідь студента: 2, - вірно

Запитання №14

Запитання: Сезонні знижки надаються за купівлі товару

Варіанти відповідей:

1)в період активного сезону

2)поза періоду активного сезон

3)за рішенням продавця

4)з вимогою покупця

Відповідь студента: 2, - вірно

Запитання №15

Запитання: Оренда, особливістю якої є те, що об'єкти передані в оренду, продовжують залишатися власністю орендодавця і не знімаються з його балансу називається:

Варіанти відповідей:

1)фінансовою

2)операційною

3)лізинговою

4)довгостроковою

Відповідь студента: 2, - вірно

Запитання №16

Запитання: Тривалість виробничого циклу:

Варіанти відповідей:

1)Це період часу між запуском вхідних матеріалів у виробництво та випуском готової продукції

2)Час між випуском двох чергових партій продукції

3)Час внутрішньо змінних простоїв лінії

4)Це період часу між надходженням сировини на склади підприємства та реалізацією готової продукції

Відповідь студента: 1, - вірно

Запитання №17

Запитання: У платника податків активи перебувають у податковій заставі. Чи має право такий платник вільно розпоряджатись ними?

Варіанти відповідей:

1)Так, має право вільно ними розпоряджатись.

2)Ні, не має права такий платник вільно розпоряджатись активами, які перебувають у податковій заставі.

3)Може, але крім окремих операцій, що підлягають письмовому узгодженню з податковим органом.

4)Всі відповіді правильні.

Відповідь студента: 2, - не вірно

Запитання №18

Запитання: Суб'єктивними причинами виникнення часу "непродуктивної" роботи є:

Варіанти відповідей:

1)Збільшення розмірів заготівки.

2)Неякісне налагодження обладнання.

3)Незадовільна якість інструмента.

4)Виконання робіт для задоволення сторонніх потреб.

Відповідь студента: 2,3, - не вірно

Запитання №19

Запитання: Яка ланка державної податкової служби веде облік платників податку на додану вартість, який перераховується в дохід державного бюджету?

Варіанти відповідей:

1)Базова.

2)Середня.

3)Вища.

4)Всі відповіді правильні.

Відповідь студента: 1, - вірно

Запитання №20

Запитання: Ціни, що встановлюються Міністерством економіки України на товари визначеного переліку, та є обов'язковими для підприємців всіх форм власності при укладанні зовнішньоторговельних угод:

Варіанти відповідей:

1)індикативні

2)фіксовані

3)експортні

4)регульовані

Відповідь студента: 1, - вірно

Запитання №21

Запитання: Потужність підприємства - це:

Варіанти відповідей:

1)Максимально можливий обсяг випуску продукції за певний період

2)Максимальні витрати сировини на одиницю продукції

3)Завдання по випуску продукції на певний період

4)Максимально можливий обсяг реалізації продукції за певний період

Відповідь студента: 1, - вірно

Запитання №22

Запитання: Визначте, що таке виробнича операція:

Варіанти відповідей:

1)Частина технологічного процесу.

2)Комплекс технологічних, транспортних і контрольних операцій.

3)Сукупність трудових операцій, що виконуються у визначеній послідовності.

4)Комплекс технологічних та контрольних операцій.

Відповідь студента: 1, - не вірно

Запитання №23

Запитання: Методи запису спостереження не бувають такі:

Варіанти відповідей:

1)Цифровий, за поточним часом.

2)Графічний у масштабі часу.

3)Літерний.

4)Графічно-цифровий.

Відповідь студента: 3, - вірно

Запитання №24

Запитання: Якій групі базових умов поставки згідно "ІНКОТЕРМС" відповідає наступна умова: практично всі витрати і ризик з доставки товару до місця призначення несе покупець:

Варіанти відповідей:

1)група D

2)група C

3)група F

4)група Е

Відповідь студента: 4, - вірно

Запитання №25

Запитання: Об'єктами хронометражних спостережень найчастіше являється:

Варіанти відповідей:

1)Оперативний час.

2)Час регламентованих перерв.

3)Час нерегламентованих перерв.

4)"Явні" втрати робочого часу.

Відповідь студента: 4, - не вірно

Запитання №26

Запитання: Що таке податковий кредит?

Варіанти відповідей:

1)Це суми податків (ПДВ) сплачених постачальникам в податковому періоді, за одержану сировину, матеріали та послуги.

2)Це суми податків (ПДВ) сплачених (нарахованих) платником податку в звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва та обігу.

3)Це суми податків (ПДВ) сплачених постачальникам в звітному періоді в зв'язку з придбанням товарів (робіт та послуг) і повністю відшкодовуються платнику податку із державного бюджету.

4)Немає правильної відповіді.

Відповідь студента: 3, - не вірно

Запитання №27

Запитання: Які податки є прямими?

Варіанти відповідей:

1)Ті, які встановлюються безпосередньо щодо платників і їх розмір залежить від масштабів об'єкта оподаткування.

2)Ті, які передбачають встановлення спочатку ставок, а потім розміру податку до кожного платника.

3)Ті, які встановлюються в цінах товарів, послуг і їх розмір для окремого платника не залежить від його доходу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.