Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Протокол тестування на студента групи vjhgjh gk...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.09.2019
Размер:
133.63 Кб
Скачать

Протокол тестування на студента групи vjhgjh gkjdhkfj

Дата: 2.4.2003

Оцінка: 2

Відповіді студента:

Запитання №1

Запитання: Які із цих податків є загальнодержавними?

Варіанти відповідей:

1)Податок на рекламу.

2)Комунальний податок.

3)Податок на промисел.

4)Всі відповіді правильні.

Відповідь студента: 2, - не вірно

Запитання №2

Запитання: за якою формою складається Звіт про рух грошових коштів:

Варіанти відповідей:

1)№1

2)№2

3)№3

4)№4

Відповідь студента: 3, - вірно

Запитання №3

Запитання: У структуру імпортної ціни на продукцію входить

Варіанти відповідей:

1)ввізне мито

2)вивізне мито

3)податок на додану вартість

4)усі відповіді вірні

Відповідь студента: 4, - не вірно

Запитання №4

Запитання: У випадку зменшення попиту при сталій пропозиції ціна:

Варіанти відповідей:

1)зменшується

2)не змінюється

3)збільшується

4)змінюється не залежно від того

Відповідь студента: 1, - вірно

Запитання №5

Запитання: Призначення виробничого процесу основних цехів:

Варіанти відповідей:

1)Виконання основних виробничих процесів, пов'язаних з виготовленням продукції підприємства

2)Переробка сировини, матеріалів та напівфабрикатів в готовий продукт для внутрішньозаводського користування

3)Виробництво, яке забезпечує безперервне функціонування предметів праці, що використовуються в виробництві

4)Виробництво продукції, що використовується допоміжним виробництвом

Відповідь студента: 1, - вірно

Запитання №6

Запитання: Диференційовані нормативи в основному використовуються у слідуючих типах виробництва:

Варіанти відповідей:

1)Масовому.

2)Середньо серійному.

3)Мало серійному.

4)Одиничному.

Відповідь студента: - не вірно

Запитання №7

Запитання: Основні методи вивчення затрат робочого часу не бувають такі:

Варіанти відповідей:

1)Фотографія.

2)Хронометраж.

3)Нагляд.

4)Фотохронометраж.

Відповідь студента: 3, - вірно

Запитання №8

Запитання: Знижка на у мовах "2/15 нетто 30" діє протягом

Варіанти відповідей:

1)2 днів

2)10 днів

3)15 днів

4)30 днів

Відповідь студента: 2, - не вірно

Запитання №9

Запитання: Які є види мита по способу стягнення?

Варіанти відповідей:

1)Вивізне і специфічне.

2)Специфічне і комбіноване.

3)Ввізне і вивізне.

4)Адвалерне і ввізне.

Відповідь студента: 3, - не вірно

Запитання №10

Запитання: Обслуговуючі операції проводяться з метою:

Варіанти відповідей:

1)Контролю щодо якісного виконання.

2)Установки та зняття виробу.

3)Налагодження належної операції на кожному місці.

4)Виготовлення побічної продукції.

Відповідь студента: 3, - вірно

Запитання №11

Запитання: Які є ставки єдиного податку для підприємців-юридичних осіб?

Варіанти відповідей:

1)Єдина ставка 6 %.

2)6 % і 10 %.

3)Вирішує сам платник за якою ставкою йому сплачувати даний податок.

4)Немає правильної відповіді.

Відповідь студента: 4, - не вірно

Запитання №12

Запитання: Потреба в бізнес-планах зумовлена:

Варіанти відповідей:

1)Залученням до підприємництва нових учасників

2)Нестабільністю і непередбачуваністю ринкового середовища

3)Потребами в фінансових ресурсах

4)Всі відповіді вірні

Відповідь студента: 3, - не вірно

Запитання №13

Запитання: Оподатковуваним доходом, одержаним від зайняття підприємницькою діяльністю є:

Варіанти відповідей:

1)Сукупний чистий дохід.

2)Виручка від реалізації продукції і надання послуг.

3)Дохід, одержаний у грошовій та натуральній формах.

4)Валові доходи за мінусом валових витрат.

Відповідь студента: 1, - вірно

Запитання №14

Запитання: Амортизація нараховується при введенні в експлуатацію об'єкту основних засобів:

Варіанти відповідей:

1)з першого числа місяця, наступного за місяцем у якому об'єкт став придатним до використання

2)з дня введення об'єкта в експлуатацію

3)через місяць після оплати цього об'єкту

4)з першого числа місяця у якому об'єкт став придатним до використання

Відповідь студента: 2, - не вірно

Запитання №15

Запитання: Чим визначається величина знижки за швидкість платежу:

Варіанти відповідей:

1)рівнем банківського відсотка

2)обліковою ставкою НБУ

3)бажанням покупця

4)кількістю придбаного товару

Відповідь студента: 1, - вірно

Запитання №16

Запитання: У сфері дії вільної цін функція держави полягає у

Варіанти відповідей:

1)невтручанні

2)нормуванні рівня рентабельності

3)контролю правомірності їх використання

4)Всі відповіді вірні

Відповідь студента: 1, - не вірно

Запитання №17

Запитання: Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат встановлює:

Варіанти відповідей:

1)Держава в особі Міністерства фінансів

2)галузеві органи

3)підприємство самостійно

4)не встановлюється

Відповідь студента: 1, - не вірно

Запитання №18

Запитання: Виявлення лишків при інвентаризації відображається проводкою:

Варіанти відповідей:

1)Дт 26 К-т 25

2)Дт 23 К-т 23

3)Дт 20 К-т 719

4)Дт 20 К-т 745

Відповідь студента: 3, - вірно

Запитання №19

Запитання: Списання різниці між доходом (виручкою) від реалізації і сумою ПДВ відображається проводкою:

Варіанти відповідей:

1)Дт 70 Кт 791

2)Дт 791 Кт 23

3)Дт 641 Кт 70

4)Дт 361 Кт 70

Відповідь студента: 1, - вірно

Запитання №20

Запитання: Які функції виконують податки?

Варіанти відповідей:

1)Розподільчу і контрольну.

2)Розподільчу, фіскальну, регулюючу.

3)Фіскальну, контрольну.

4)Всі відповіді правильні.

Відповідь студента: 2, - вірно

Запитання №21

Запитання: Маржинальний прибуток - це:

Варіанти відповідей:

1)Різниця між ціною товару та перемінними витратами

2)Різниця між ціною та постійними витратами

3)Різниця між ціною та витратами

4)Різниця між ціною та амортизацією

Відповідь студента: 1, - вірно

Запитання №22

Запитання: Міжнародні стандарти бухгалтерского обліку розробляються:

Варіанти відповідей:

1)Комітетом з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

2)Міжнародною федерацією бухгалтерів

3)Міністерством фінансів України

4)правильної відповіді не запропоновано

Відповідь студента: 3, - не вірно

Запитання №23

Запитання: Підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій є:

Варіанти відповідей:

1)інвентаризація

2)первинні документи

3)наказ керівника

4)внутрішня документація

Відповідь студента: 2, - вірно

Запитання №24

Запитання: Зобов'язання, яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу слід розглядати як:

Варіанти відповідей:

1)довгострокове зобов'язання

2)короткострокове зобов'язання

3)середньострокове зобов'язання

4)безнадійний борг

Відповідь студента: 2, - вірно

Запитання №25

Запитання: Які податки є окладними?

Варіанти відповідей:

1)Ті, які встановлюються безпосередньо щодо платників і їх розмір залежить від масштабів об'єкта оподаткування.

2)Ті, які передбачають встановлення спочатку ставок, а потім розміру податку до кожного платника.

3)Ті, які встановлюються в цінах товарів, послуг і їх розмір для окремого платника не залежить від його доходу.

4)Всі відповіді правильні.

Відповідь студента: 1, - не вірно

Запитання №26

Запитання: На які органи покладено функції прийняття законодавчих актів у податковій сфері?

Варіанти відповідей:

1)На ДПА України.

2)На Верховну Раду України.

3)На Президента України.

4)Всі відповіді правильні.

Відповідь студента: 1, - не вірно

Запитання №27

Запитання: За економічним змістом податки це:

Варіанти відповідей:

1)Фінансові відносини між державою та платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів.

2)Фінансові відносини між бюджетом та платниками податків.

3)Фінансові відносини між державою і юридичними особами з метою наповнення доходів бюджету.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.