Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Протокол тестування на студента групиb.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.09.2019
Размер:
137.73 Кб
Скачать

4)Всі відповіді правильні.

Відповідь студента: 1, - вірно

Запитання №50

Запитання: Який податок включається в ціни високорентабельних товарів не першої необхідності і в кінцевому підсумку сплачується їхнім споживачем:

Варіанти відповідей:

1)акцизний збір

2)ПДВ

3)податок на прибуток

4)мито

Відповідь студента: 1, - вірно

Запитання №51

Запитання: На підприємстві, де штатним розкладам не передбачена посада касира, обов'язки останнього може виконувати:

Варіанти відповідей:

1)тільки бухгалтер даного підприємства

2)головний бухгалтер за наказом керівника

3)заступник директора даного підприємства

4)будь-який інший працівник підприємства за письмовим розпорядженням керівника за умови укладання з ним угоди про повну матеріальну відповідальність

Відповідь студента: 4, - вірно

Запитання №52

Запитання: В чому встановлені ставки акцизного збору?

Варіанти відповідей:

1)В процентах до вартості товарів у відпускних цінах, або до митної вартості.

2)В твердих сумах з одиниці реалізованих підакцизних товарів.

3)В процентах до вартості у відпускних цінах, в ЄВРО, а також в грн. з одиниці реалізованих товарів.

4)Немає правильної відповіді.

Відповідь студента: 3, - вірно

Запитання №53

Запитання: Що таке торговий патент?

Варіанти відповідей:

1)Це документ, який дає право займатись торговельною діяльністю.

2)Це плата за заняття певним видом підприємницької діяльності.

3)Це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності займатися певними видами підприємницької діяльності.

4)Немає правильної відповіді.

Відповідь студента: 1, - вірно

Запитання №54

Запитання: Які є ставки єдиного податку для підприємців-юридичних осіб?

Варіанти відповідей:

1)Єдина ставка 6 %.

2)6 % і 10 %.

3)Вирішує сам платник за якою ставкою йому сплачувати даний податок.

4)Немає правильної відповіді.

Відповідь студента: 4, - не вірно

Запитання №55

Запитання: Якщо кредитовий оборот рахунку 79 більший за дебетовий, то підприємство на суму різниці має:

Варіанти відповідей:

1)непокритий збиток

2)нерозподілений прибуток

3)чистий дохід

4)прибуток використаний у звітному періоді

Відповідь студента: 3, - не вірно

Запитання №56

Запитання: Податкові роз'яснення можуть надаватися платникам податків:

Варіанти відповідей:

1)Районними (міськими) державними податковими інспекціями.

2)Обласними державними податковими інспекціями.

3)Центральним податковим органом України.

4)Всі відповіді правильні.

Відповідь студента: 3, - вірно

Запитання №57

Запитання: Штучне збільшення витрат виробництва це:

Варіанти відповідей:

1)Легалізований метод ухилення від податків.

2)Незаконний метод ухилення від податків.

3)Один із методів перекладання податків.

4)Всі відповіді правильні.

Відповідь студента: 2, - не вірно

Запитання №58

Запитання: При здійснені обміну активами, які подібні за призначенням і мають однакові справедливі вартості, дохід:

Варіанти відповідей:

1)визнається повністю

2)визнається частково (на суму переданих або отриманих грошових коштів)

3)не визнається

4)Правильної відповіді не запропоновано

Відповідь студента: 3, - вірно

Запитання №59

Запитання: Тимчасові норми праці застосовують при:

Варіанти відповідей:

1)В період освоєння нової техніки.

2)Аварійних позапланових роботах.

3)Сезонних роботах.

4)Відсутності робочих норм.

Відповідь студента: 1, - вірно

Запитання №60

Запитання: Які податки є елементами ціни:

Варіанти відповідей:

1)майнові

2)прямі

3)непрямі

4)місцеві

Відповідь студента: 3, - вірно

Запитання №61

Запитання: За якою формулою визначається тривалість технологічного циклу при паралельно - послідовному виді руху?

Варіанти відповідей:

1)Т = n*(сума)ti / ci

2)Т = n*(сума)ti / ci + m*Tмо + Тприр

3)Т= n*(сума)ti / ci - (n - nтр)*( ti / ci )min

4)Т = n*(сума)ti / ci - (n - nтр)*( ti / ci )min + m*Tмо + Тприр

Відповідь студента: 4, - не вірно

Запитання №62

Запитання: До складу норм штучного часу входять складові:

Варіанти відповідей:

1)Оперативний час.

2)Підготовчо-завершальний час.

3)Час перерв.

4)Час непродуктивної роботи.

Відповідь студента: 1,2,3, - не вірно

Запитання №63

Запитання: Вказати зміст господарської операції до кореспонденції Дт 944 Кт 38:

Варіанти відповідей:

1)створено резерв сумнівних боргів

2)списано безнадійну дебіторську заборгованість

3)збільшено заборгованість покупців за товари

4)відображено операційні витрати

Відповідь студента: 2, - не вірно

Запитання №64

Запитання: Громадяни-суб'єкти підприємницької діяльності подають у податкові органи декларації:

Варіанти відповідей:

1)Щоквартально.

2)Щомісячно.

3)Один раз в рік.

4)Щодекадно.

Відповідь студента: 1, - вірно

Запитання №65

Запитання: Основою встановлення імпортної ціни є:

Варіанти відповідей:

1)ціна виробника

2)ціна імпортера

3)митна вартість

4)світова ціна

Відповідь студента: 3, - вірно

Запитання №66

Запитання: Нормування праці на сьогодні має виконувати такі функції:

Варіанти відповідей:

1)Основи всієї системи управління персоналом.

2)Бази для розрахунків практично всіх техніко-економічних показників діяльності організації (підприємства).

3)Головної бази організації оплати праці з тарифним нормуванням.

4)Всі три відповіді правильні.

Відповідь студента: 2, - не вірно

Запитання №67

Запитання: Такт потокової лінії це:

Варіанти відповідей:

1)Випуск готової продукції протягом планового року

2)Час внутрішньо змінних простоїв лінії

3)Час між випуском двох чергових партій продукції

4)Час між надходженням сировини на склади підприємства і реалізацією готової продукції

Відповідь студента: 3, - вірно

Запитання №68

Запитання: Величина яких витрат залишається не зміною при змінні обсягів виробництва продукції:

Варіанти відповідей:

1)постійних

2)змінних

3)загальновиробничих

4)прямих

Відповідь студента: 1, - вірно

Запитання №69

Запитання: Що таке валові доходи платника податку на прибуток?

Варіанти відповідей:

1)Це загальна сума доходу платника податку одержана від реалізації продукції основного виробництва.

2)Це виручка від реалізації продукції, робіт, послуг та доходи від позареалізаційних операцій.

3)Це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності отриманого протягом звітного періоду.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.