Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проектування бази даних реляційного типу3 (1).docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.09.2019
Размер:
420 Кб
Скачать

Зміст

Вступ ..................................................................................................................... 3

1. Визначення та опис предметної області ....................................................... 4

2. Побудова моделі типу “сутність-зв’язок” для предметної

області .............................................................................................................................. 4

3. Побудова логічної структури бази даних, визначення

атрибутів, відношень, зв’язків ................................................................................... 5

4. Визначення ключів відношень, нормалізація бази даних

до другої (третьої) нормальної форми ........................................................................ 6

5. Побудова прикладів відношень з тестовими значеннями

даних ................................................................................................................................. 6

6. Виконання над відношеннями операцій реляційної алгебри ................... 10

6.1 Перетин, об’єднання та різниці відношення з його копією ................................................. 10

6.2 Декартів добуток відношень ................................................................................................... 11

6.3 Селекція одного з відношень .................................................................................................. 11

6.4 Натуральне та умовне з’єднання відношень ......................................................................... 12

6.5 Включення, вилучення кортежів, зміна значень атрибутів у одному з

відношень ................................................................................................................................................. 12

6.6 Визначення нового атрибута, вилучення атрибута, зміна параметрів

атрибута в одному з відношень .............................................................................................................. 13

7. Висновки ............................................................................................................. 14 Вступ

Реляційна модель ґрунтується на понятті відношення (relation). З певним наближенням відношенням можна вважати таблицю, яка володіє специфічними властивостями.

Основні властивості відношення:

 1. Стовпчикам присвоюються однозначні імена, і у кожному з них розміщуються однотипні значення окремих елементів даних (дати, прізвища, ціле число або грошові суми, тощо). У відношенні не може бути двох однакових стовпчиків.

 2. Відношення складається з однотипних рядків і має унікальне ім'я.

 3. Рядки мають фіксоване число полів (стовпчиків) і значень (множинні поля, повторювані групи та інші агрегатні значення неприпустимі).

 4. Рядки обов'язково відрізняються один від одного хоча б єдиним значенням, що дозволяє однозначно ідентифікувати будь-який рядок такої таблиці.

 5. У кожній позиції на перетині рядка і стовпчика розміщене атомарне значення або нічого. Поняття атомарності означає неможливість бути поділеним на дрібніші складові без втрати своїх властивостей.

 6. Порядок рядків і стовпчиків у відношенні може бути довільним.

Реляційна база даних – це множини взаємопов'язаних відношень, які зберігають значення інформаційних показників деякої сукупності об'єктів реального світу. Частина реального світу, що відображається в базі даних називається предметною областю.

У термінології баз даних стовпчики таблиць називають атрибутами (attribute), а рядки – кортежами (tupple). Формально, кожен атрибут це поєднання імені деякого інформаційного показника та множини його допустимих значень. Множина значень атрибута називається доменом (domain). Кожен кортеж відношення – це елемент узагальненого декартового добутку доменів деякої множини атрибутів. Кортеж уявляє собою впорядкований n-мірний вектор, кожна компонента якого вибирається із множини значень одного атрибута.

Відношення реляційної бази даних може розглядатись як поєднання двох складових:

 • множини атрибутів, яка визначає якісні параметри таблиці і називається схемою відношення;

 • множини кортежів у яких зберігаються значення відповідних атрибутів (інформаційного наповнення).

Кількість атрибутів відношення називають його порядком або ступенем, кількість кортежів – об'ємом або кардинальним числом. Оскільки відношення у базах даних, у загальному випадку є динамічними об'єктами, вводиться поняття стану відношення. Станом називають значення схеми та інформаційного наповнення зафіксовані у деякий момент часу.

Реляційна база даних – це множини взаємопов'язаних відношень, які зберігають значення інформаційних показників деякої сукупності об'єктів реального світу. Частина реального світу, що відображається у базі даних називається предметною областю. Схема бази даних – множина схем відношень, які входять до її складу, а стан бази даних – це множина станів всіх її відношень, визначених на один момент часу.

До складу системного меню СУБД MS Access входить: стрічка заголовку, стрічка панелі інструментів, стрічка стану (елементи середовища СУБД).

Стрічка заголовку – містить ім’я прикладної програми і деколи – им’я відкритої БД, кнопки керування вікна, кнопки для закриття чи відкриття системного меню.

Стрічка меню – містить імена меню, в які об’єднані по функціональному призначенню команди і опції. Панель інструментів – складається з кнопок які містять піктограми. Ці кнопки мають аналоги серед команд меню і використовуються для швидшого запуску операцій.

Стрічка стану – призначена для розміщення повідомлень про операцій, що виконуються і про поточний стан програми.

Вікно СУБД Access – систематизовані об’єкти БД – таблиці, запити, форми, звіти, макроси та модулі (об’єкти БД). Дане вікно має всі властивості вікна Windows.

Панель інструментів – складається з кнопок які містять піктограми. Ці кнопки мають аналоги серед команд меню і використовуються для швидшого запуску операцій.

На панелі інструментів вікна База данных (Database) є основні три кнопки:

 • перша кнопка зі змінною назвою, в залежності від того, який об’єкт вибрано. Якщо обрана таблиця, запит, форма, сторінка або Избранное (Favorites), кнопка отримує вид Открыть (Ореn). Якщо обрано звіт – Просмотр (Preview). Якщо макрос – Запуск (Run).

 • друга кнопка Конструктор (Design) постiйна для усiх об’єктів і призначена для редагування раніше створених об’єктів.

 • третя кнопка Создать (New) має постійну назву, але при цьому змінюються значки, що їй відповідають, в залежності від типу вибраного об’єкту, що створюється при натисканні на неї.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.