Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проект диплому.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
155.65 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут гуманітарних та соціальних наук

Кафедра соціології та соціальної роботи

Регіональні особливості впровадження сімейних форм опіки в Україні

Виконала:

студентка групи СЦРм-11

Станкевич Н. І.

Прийняла:

доцент

Козак М. Я.

Львів 2014

План

1. СИСТЕМА ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ В УКРАЇНІ

1.1. Сімейні форми влаштування дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування

1.2. Нормативно-правова база, що до дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування.

2. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СІМЕЙНИХ ФОРМ ОПІКИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

2.1. Історичні аспекти розвитку сімейних форм опіки в Україні

2.2. Етапи створення та функціонування сімейних форм опіки

3. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ СІМЕЙНИХ ФОРМ ОПІКИ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ.

3.1. Експертне опитування

3.2. Аналіз документів

Вступ

Проблема сирітства дітей в нашій державі залишається актуальною, не зважаючи на те, що державна політики соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визнає усі існуючі недосконалості їх державного утримання. Це зумовлено тим, що способи, методи та форми утримання та виховання в інтернатних державних закладах дітей, не відповідають сучасним вимогам та міжнародним нормам.

Система догляду за дітьми в нашій країні впродовж багатьох десятиліть формувалася і розвивалися на основі ідеї виховання дітей у державних установах, таких як будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати тощо. Історично встановленими формами сімейного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні, є усиновлення та опіка (піклування). Останнім часом набувають розвитку альтернативні форми сімейного влаштування дітей названої категорії – прийомна сім’я і дитячий будинок сімейного типу.

Запровадження в Україні інституту влаштування дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у прийомних сім’ях зумовило потребу розробки відповідних технологій соціальної роботи. На сьогодні, функціонування цього інституту закріплено законодавчо, а практика влаштування цих дітей у прийомні сім’ї в країні щорічно поширюється.

Тема сирітства постійно досліджується на рівні держави. Так департаментом сім’ї та дітей Міністерства соціальної політики України проаналізована інформація щодо розвитку сімейних форм виховання та складена наступна статистика. Згідно цій статистиці, станом на 01.01.2013 в Україні проживає 92865 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. В прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховується 11751 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування. Слід відмітити, що кількість дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу щороку зростає. Протягом 2012 року 2407 дітей, які з різних причин втратили батьківське піклування, влаштовані в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. В Україні функціонує: 740 дитячих будинків сімейного типу, в них виховується 4932 дитини; 3856 прийомних сімей, в яких виховується 6819 дітей.

Актуальною залишається проблема оптимізації структури інтернатних закладів на всеукраїнському, регіональному і місцевому рівнях із врахуванням необхідності, доцільності, можливості задоволення інтересів і потреб дітей та підлітків.

Предмет дослідження: умови впровадження сімейних форм опіки в регіонах України.

Об’єкт дослідження: система впровадження альтернативних форм опіки, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Метою дослідження є аналіз особливостей створення та функціонування сімейних форм опіки в регіонах України.

Завдання дослідження:

  1. Охарактеризувати сімейні форми влаштування дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування;

  2. Розглянути нормативно-правову базу щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

  3. Проаналізувати роль соціальних служб при наборі кандидатів на батьки вихователі;

  4. Дослідити особливості впровадження сімейних форм опіки в регіонах України;

  5. Шляхом емпіричного дослідження з’ясувати думку експертів та зробити відповідний аналіз документів щодо практичних аспектів впровадження сімейних форм опіки дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Теоретична база дослідження. Питання соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, досліджують у своїх наукових працях низка вчених, серед яких Н. Болотіна, Л. Волинець, О. Карпенко, А. Нечаєва, І. Пєша, П. Пилипенко, І. Сирота та ін.

Дослідження Асанової Н.К., Гошовського Л.О., Дубровіної І.В. та інших вчених засвідчили, що діти з сирітських установ, порівняно з дітьми, які мали батьків і виховувались у сім'ях, характеризуються меншою стійкістю в умовах звичайного проживання в соціумі, а їх розвиток відбувається нерівномірно та з суттєвою затримкою.

Питання, що стосуються функціонування форм сімейного виховання висвітлені в роботах українських теоретиків та практиків сфери захисту дитинства: Бевз Г.М., Пєши І.В., Карпенко О.Г., Волинець Л.С., та інших.

Теоретичний аналіз мотивації прийомного батьківства здійснювали такі науковці М. Бернштейн, Л. Божович, О. Леонтьєв, В. Мясіщев, Д. Узнадзе, В. Ядов. Роль та структуру потребово-мотиваційної сфери особистості висвітлено в працях Є. Ільїна, В. Ковальова, Б. Ломова, В. Мерліна, С. Рубінштейна, В. Щадрікова.

Для визначення причин що змушують батьків залишати дітей, ми використали Постанову кабінету міністрів «Про питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».

Для визначення сталого зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ми використали Доповідь уповноваженого з прав дитини.

Для визначення терміну сирота ми використали збірник статей «Сім’ї заміщу вальної опіки: соціально-психологічні аспекти», Бевз Г.М. Для визначення того, яких видів буває сирітство ми використали навчальна енциклопедичний словник-довідник «Все про соціальну роботу». Для того, щоб окреслити проблеми прав дитини ми використали електронний ресурс статтю Сергієва О.

Для визначення різноманітних центрів ми використали збірник нормативно правових актів у сфері функціонування дитячих будинків, Лясковська О.В. Для окреслення різноманітних пільг ми використали таке джерело як «Проблеми прав дитини в Україні: законодавча база», Моррісон Д.

Щоб зауважити які форми виховання є новими ми використали навчальний посібник Карпенка О. «Сімейні форми утримання та виховання дітей-сиріт і дітей,позбавлених батьківського піклування». Для того, що б описати які є види форм влаштування дітей ми використали підручник Грига І.М. «Розвиток нових підходів в Україні».

Для охарактеризування проблем та підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ми використали навчальний посібник: Бевз Г.М «Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка».

Для окреслення досягнень державної політики ми використали таке джерело: Петрочко Ж.В. «Реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: передумови, реалії та перспективи». Для вивчення захисту і забезпечення прав дітей ми використали державну доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2001 року.

Для розкриття поняття ефективності родинних форм опіки ми використали навчальний посібник: Комарова Н.М. «Питання формування ефективності родинних форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування». Для вивчення законодавчого досвіду впровадження ми використали навчальний посібник: Бевз Г. М. «Ідентифікація термінів державної системи опіки над дітьми в Польщі та Україні». Для характеристики адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ми використали таке джерело: Диса О.В. «Проблеми соціально-трудової адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Для того, щоб оцінити існуючу в Україні систему утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування ми використали: Волинець Л.С. «Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей». Для того, щоб зрозуміти психологічні особливості дітей, ми використали: Бевз Г. М. «Психологічні особливості дітей, позбавлених батьківського піклування».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.