Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контр Роб ТЕС-АЕС.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
615.42 Кб
Скачать

9.1. Структура розділу 9

Головна будівля станції, її типи та її структура. Компонування котельного, турбінного та деаераторного відділень ТЕС. Типові проекти головних будівель. Компонування головних будівель АЕС. Типи головних будівель. Особливості компонування будівель реакторного відділення. Компонування будівель турбінного та деаераторного відділень АЕС.

Література для самостійного вивчення:

[2] – ст.208- 231; [3] – ст. 282- 312; [4] – ст. 206- 225; [5] – ст. 182- 202; [12] – тема 12.

9.2. Методичні поради до вивчення матеріалу розділу 9

Технологічний ланцюг перетворення енергії палива в електричну реалізовують спеціальним обладнанням, яке повинно бути розміщене (скомпоноване) таким чином, щоб мінімізувати можливі втрати енергії та забезпечити максимальні зручність і безпеку експлуатації, а також мінімізувати шкідливий вплив роботи обладнання на довкілля.

Основні агрегати ТЕС і АЕС і допоміжне обладнання розташовують у будівельному комплексі, який називають головною будівлею (головним корпусом). Технічні рішення щодо структури будівельної частини комплексу та розміщення у ньому обладнання називають компонуванням головної будівлі.

Компонування головної будівлі підпорядковане технологічній схемі виробництва енергії і призначенню обладнання, котре розташовується в окремих приміщеннях, а інколи і на відкритому повітрі.

При вивченні матеріалу цього розділу необхідно звернути увагу на вимоги до генеральних планів ТЕС та АЕС, їх структуру та основні типи. Потрібно розуміти, що існує багато критеріїв вибору компонування основних будівель станції, але основними є техніко-економічні та соціально-екологічні. Переважно турбінне та котельне відділення намагаються розмістити так, щоб мінімізувати втрати на транспорт тепла та капітальні затрати. Структура турбінного та котельного відділень повинна забезпечити доступ до основних агрегатів та монтажно-ремонтні роботи. Крім цього, розміщення агрегатів і допоміжних пристроїв та їх розміщення у повинно бути максимально безпечним у пожежному та радіаційному аспектах. Цьому відповідають структурування головних будівель АЕС за зонами радіаційної безпеки та використання структури розімкнутого типу і захисних оболонок над реакторною установкою.

9.3. Контрольні питання до розділу 9

1. Поясніть зміст понять „головна будівля” та структура головної будівлі” ТЕС. Який зміст поняття „компонування головної будівлі”? Які бувають типи головної будівлі?

2. Чим зумовлений вибір того чи іншого типу головної будівлі? Від чого залежить компонування головної будівлі на ТЕС? Поясніть це на прикладі компонування котельного відділення. Перелічіть основні компоненти котельного відділення і вкажіть їх функції та розміщення.

3. Поясніть принципи компонування турбінного відділення ТЕС. Яким чином і чому розміщають ПТУ у турбінному залі? Яке допоміжне обладнання розміщене у турбінному відділенні? Де знаходиться щит управління ПТУ?

4. Що таке типові проекти головних будівель? Що є особливістю таких проектів? З якою метою вони розробляються?

5. Що входить до складу головної будівлі на АЕС? Яка особливість завдань та структури головної будівлі на АЕС? Які додаткові (порівняно з ТЕС) вимоги ставляться до головних будівель АЕС? Які типи головних будівель АЕС ви знаєте? Які їх переваги та недоліки? У яких випадках надають перевагу тим чи іншим типам?

6. Поясніть детально план головної будівлі АЕС з реактором ВВЕР – 1000, опишіть функціональне призначення основних елементів на плані. Для чого будують захисні оболонки над реакторним приміщенням? Яка їх структура і функція? З яких матеріалів вони виготовляються? На який внутрішній тиск розрахована захисна оболонка? Від чого залежить цей тиск? Які засоби зниження цього тиску вам відомі?

7. Опишіть основні елементи реакторного відділення та поясніть їх функції. Які функції захисної оболонки? На які зони і за яким принципом поділяють приміщення головної будівлі АЕС? Опишіть приміщення, що входять до складу кожної зони.

8. За яким принципом компонують реакторне відділення? Що є основним, а що допоміжним обладнанням реакторного відділення? Як проектується і облицьовується підлога у приміщеннях реакторного відділення? Які прилади є обов’язковими для цих приміщень?

9. Опишіть структуру деаераторного відділення. Де воно розміщується на АЕС і які системи у ньому знаходяться? Поясніть їх призначення. Де монтують водні магістралі і чому?

10. Опишіть розташування основних агрегатів у турбінному відділенні АЕС. У яких випадках і чому вибирають поперечне або повздовжнє розміщення турбін? У яких випадках турбінне відділення АЕС компонується інакше, ніж для ТЕС?

І.10. Вплив роботи електростанцій на довкілля та принципи їх безпечної експлуатації