Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контр Роб ТЕС-АЕС.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
615.42 Кб
Скачать

5.9. Оцінка витрати пари на турбіну

Дт = Дпт + Дс р = 585 + 159.4 = 744 т/год. (10)

Дт ≈ 744 т/год.

Отримана величина буде використана як нульове наближення для подальшого розрахунку ПТС.

6. Уточнений розрахунок теплової схеми

Уточнений розрахунок ґрунтується на використанні турбіни прототипу, тобто близької за параметрами до тієї, яку розраховують. За таку приймаємо турбіну Р-100-130, яка згідно з заводськими даними має характеристики:

Д0т = 760 т/год.; тиск і температура у відборах Р0в 1 = 3.4 МПа; t0в 1 = 385 ºС; Р0в 2 = 2.28 МПа; t0в 2 = 335 ºС; Р0в 3 = 1.47 МПа; t0в 3 = 284 ºС.

6.1. Розраховуємо тиск у першому відборі пари

Для цього використаємо формулу Флюгеля для часткових навантажень турбіни, див. вираз (11).

, МПа. (11)

Приймаємо часткову витрату пари на турбіну Дт = 744 т/год., а кінцевий тиск Рк = 0.4 МПа. Ров – паспортний тиск в останньому (по ходу пари) відборі турбіни, Ров = Р0в 3 = 1.47 МПа; Р0в 1 = 3.4 МПа –паспортний тиск у першому відборі турбіни

МПа.

6.2. Визначаємо ентальпію пари першого відбору і температуру насичення першого відбору

Значення тиску відбору Рв1 наносимо на „h-s” діаграму. Точка перетину ізобари Рв1 = const. і лінії дійсного процесу розширення пари в турбіні дає параметри пари відбору. Ізотерма, яка проходить через дану точку, визначає температуру пари відбору tв1. Для визначення температури насичення першого відбору проводимо ізобару Рв1 = const до лінії насичення і отримаємо шукану точку, а ізотерма, яка проходить через цю точку, дає температуру насиченої пари першого відбору

hв1 = 3036 кДж/кг; t′′в1 = 233.8 ≈ 234 ºС.

6.3. Знаходимо температуру живильної води на вході у котел

Приймаємо недогрів живильної води tнед = 4 ºС, тоді

tж в = t′′в1 - tнед = 234 – 4 = 230 ºС. (12)

6.4. Визначаємо витрату живильної води

Дж в = (1 + αпр.)∙Дт + Двтр = 1.01Дт + Двтр, т/год. (13)

αпр – коефіцієнт продувки котла, за даними табл. 3 αпр = 0.01; Двтр – втрати води (пари) по тракту в турбіні, приймаємо Двтр = 7.5 т/год.

Дж в = 1.01 · 744 + 7.5 = 759т/год.

6.5. Розрахунок витрати через сепаратор неперервної продувки

Розрахунок робимо на підставі рівняння теплового балансу сепаратора

, т/год. (14)

h'пр - ентальпія киплячої продувної води при тиску продувки у паровому котлі, визначаємо з таблиць для тиску Р0 = 12 МПа,

h'пр = 1491 кДж/кг;

h'сеп – ентальпія води в сепараторі при тиску Рсеп = Рд, h'сеп = hд = 604.7 кДж/кг; h′′ сеп – ентальпія насиченої пари при тиску продувки (тиску в деаераторі),

h′′ сеп = 2738 кДж/кг.

т/год.

6.6. Витрата води продувки, що зливається у дренаж

Д'пр. = Дпр – dсеп = 7.5 – 3 = 4.5 т/год. (15)