Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контр Роб ТЕС-АЕС.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
615.42 Кб
Скачать

3. Вихідні дані для розрахунку

Таблиця 3.

№ пп

Заданий параметр

Одиниці

Символ

Значення

1

Тиск пари перед турбіною

МПа

Р0

12.0

2

Температура перед турбіною

оС

t0

520.0

3

Тиск на виході з турбіни

МПа

Рк

0.40

4

Тиск у деаераторі

МПа

Рд

0.40

5

Витрата пари споживачам

т/год

Дсп

500

6

Відносний внутрішній ККД

ηві

0.94

7

Електромеханічний ККД

ηем

0.97

8

Число відборів пари

3

9

Частка поверненого конденсату

φп к

0.85

10

Температура поверненого конденсату

оС

tп к

70.0

11

Коефіцієнт продувки котла

αпр

0.01

12

Коефіцієнт втрат конденсату

αвтр

0.012

13

Температура продувної води з підігрівача хімочищеної води, що зливається у каналізацію

оС

tзл

60.0

Дт – витрата пари на турбіну

4. Методика розрахунку принципової теплової схеми (птс) турбіни

Принципова теплова схема електростанції розробляється для вибору основних елементів технологічного процесу перетворення теплової енергії в електричну. Вона охоплює основне та допоміжне обладнання, що необхідне для реалізації процесу перетворення теплової енергії і яке входить до складу пароводяного тракту станції.

Основна мета розрахунку ПТС полягає у визначенні технічних характеристик теплового обладнання (витрати пари, води та палива) і енергетичних показників енергоблока та його частин (ККД, питомих витрат пари та палива). ПТС розраховується, виходячи з максимальної (номінальної) потужності блока. Ця величина служить основним критерієм вибору обладнання для блока.

Розрахунок ПТС виконують у певній послідовності.

Перший етап полягає у визначенні станів водяної пари у ступенях турбіни. Для цього будують процес роботи пари на „h-s діаграмі. Початковими даними для побудови процесу є визначені у техніко-економічних розрахунках величини початкового тиску та температури пари перед турбіною, тиску та температури пари проміжного перегріву, кінцевого тиску відпрацьованої пари у конденсаторі чи протитиску (у нас ці величини задаються). Крім цього, необхідно знати величину внутрішнього відносного ККД турбіни чи її ступенів. Ці дані є у паспорті на турбіну або визначаються спеціальними дослідженнями (у контрольній роботі задані). Тиск пари у відборах регенеративних підігрівачів на цьому етапі визначають за оптимальним розподілом температур регенеративного підігріву води, наприклад, рівномірного.

Другий етап теж є підготовчим. Його завданням є складання зведеної таблиці параметрів пари та води у ПТУ. Її складають за результатами побудови робочого процесу пари у турбіні та на підставі оптимального розподілу підігріву води.

Третій етап розрахунку ПТС полягає у складанні матеріальних балансів потоків води та пари для основних елементів схеми і розрахунку на підставі цих рівнянь невідомих величин.

Література для самостійного вивчення:

[2] – ст. 140- 177; [4] – ст. 71- 77.