Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контр Роб ТЕС-АЕС.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
615.42 Кб
Скачать

3.1. Структура розділу 3

Основні енергетичні показники роботи ТЕС (абсолютний ККД станції, ККД брутто та нетто ПТУ). Їх структура та зв’язок з параметрами термодинамічного циклу. Питомі затрати палива і теплоти. Зв’язок між абсолютним ККД станції та питомою затратою теплоти і палива. Орієнтовні питомі затрати палива на ТЕС України та їх часова динаміка за останні 30 років. Показники роботи конденсаційних АЕС. Глибина вигоряння збагаченого палива на АЕС.

Література для самостійного вивчення:

[2] – ст. 15- 22; [3] – с. 26- 34; [5] – ст. 17- 24; [12] – тема 3.

3.2. Методичні поради до вивчення матеріалу розділу 3

У цьому розділі вивчаються основні технічні та економічні характеристики (параметри) ефективності електростанцій. До них належать абсолютний ККД станції, ККД брутто та нетто ПТУ, питомі затрати палива і теплоти, а для АЕС – специфічний параметр - глибина вигоряння збагаченого палива.

Важливо знати та розуміти структуру абсолютного ККД станції та вплив на нього параметрів термодинамічного циклу, зокрема втрат теплоти впродовж технологічного ланцюга, зокрема у КТ. Яким чином уникнути таких великих (до 50%) втрат тепла у КТ? Зверніть увагу на структуру втрат енергії впродовж технологічного циклу. Пам’ятайте, що серед параметрів, які характеризують роботу ПТУ, є абсолютні – такі, що характеризують термодинамічний цикл робочого тіла, та відносні, що характеризують технічну досконалість елементів теплової схеми. Зокрема, гарантуючи теплову економічність турбін, виробник у паспортних даних на турбіну вказує питому затрату теплоти. Що це таке? Зверніть увагу на відмінність структури абсолютного ККД станції для одноконтурних і двоконтурних АЕС та на такий показник, як глибина вигоряння збагаченого ядерного палива.

3.3. Контрольні питання до розділу 3

1. Поясніть, що розуміють під поняттями ККД електростанції брутто та нетто. Як зв’язані ці величини між собою? Запишіть структуру ККД брутто станції, абсолютного ККД ТУ та вкажіть орієнтовні величини їх компонентів.

2. Запишіть і поясніть вираз для роботи стиснення води живильним насосом та вираз для термічного ККД циклу Ренкіна з урахуванням збільшення ентальпії робочого тіла живильним насосом.

3. Запишіть і поясніть теплотехнічний зміст питомої витрати палива на турбіну. Чи може ця величина бути показником ефективності роботи ПТУ? Що характеризує питома витрата палива на ПТУ? Як ця величина зв’язана з ККД брутто станції?

4. Що таке питома витрата теплоти на ПТУ? Запишіть вирази для цієї величини з урахуванням затрат на привідну турбіну ЖН і без. Як зв’язані між собою питома витрата теплоти та абсолютний ККД ПТУ?

5. Зобразіть теплову схему, запишіть та поясніть вираз для абсолютного ККД одноконтурної АЕС через його структурні елементи та те саме для двоконтурної АЕС.

6. Запишіть загальний вираз для питомих затрат теплоти для АЕС. Поясніть зв’язок цієї величини з питомою витратою ядерного палива на АЕС.

7. Запишіть і обґрунтуйте вираз для річної потреби реактора у збагаченому ядерному паливі, Врп, т/рік. Поясніть фізичний зміст цього коефіцієнта .

І.4. Техніко-економічні характеристики ТЕЦ