Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контр Роб ТЕС-АЕС.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
615.42 Кб
Скачать

5.3. Визначаємо витрату пари на деаератор

На основі матеріального і теплового балансів визначаємо витрату пари на деаератор

, т/год. (4)

Дхов – витрата хімічно очищеної води (конденсату); Дпк – витрата конденсату, поверненого від споживача, Дпк = φп к∙ Дсп , т/год.

Дхов = (1 – φп к )·Дсп + Двтр + Дпр, т/год. (5)

Двтр, Дпр – відповідно, втрати пари в процесі роботи і на продувку, т/год.; за даними табл.3 Двтр = αвтр∙Дт, Дпр = αпр∙Дт, але через те, що на даному етапі розрахунку Дт невідоме, приймемо як нульове наближеннявтр.+ Дпр.) = 15 т/год.; h'д – ентальпія конденсату, що відповідає тиску в деаераторі (Рд = Рк),

h'д = ср · t′′д = 4.19 · 143.6 = 601.7, кДж/кг, ср = 4.19 кДж/кг∙К;

ср- теплоємність води при сталому тиску; t′′д - температура насичення при тиску в деаераторі. Для Рд = 0.4 МПа визначаємо з h-s діаграми, t′′д = 143.6 ºС; h'хов – ентальпія доданої хімічно очищеної води, яка подається у деаератор,

h'хов = ср · tхов = 4.19 · 30 = 125.7 кДж/кг,

tхов – температура хімічно очищеної води, що подається у деаератор, приймаємо tхов = 30 ºС; h'к – ентальпія конденсату, що повертається від споживача пари,

h'к = ср · hп к = 4.19 · 70 = 293.5 кДж/кг,

tп к – температура конденсату, який після використання, повертає споживач тепла, задана в початкових умовах, див. табл. 3, tп к = 70 ºС; hк – ентальпія пари при тиску Рк = 0.4 МПа в кінці процесу розширення, розрахована нами вище, hк = 2648 кДж/кг,

Дхов = (1 – 0.85) · 500 + 15 = 90 т/год.;

т/год.

5.4. Витрата пари на лінії протитиску

Цю величину знаходимо, керуючись схемою на рис. 2 та виразом (1),

Дп т = Дд + Дсп = 85 + 500 = 585 т/год. (6)

5.5. Визначення середньої температури конденсату в умовному регенеративному підігрівачі змішувального типу, приймаємо tж в = 250 ºС, взагалі цю величину розраховують за формулою tж в = 0.78·t"(Po),

, ºС,

tж в – температура живильної води.

5.6. Визначаємо тиск в усередненому регенеративному відборі за кривою стану насиченої пари (прийнято, що РП змішуваного типу)

Рс р = F(tс р) = 1.46 МПа. (7)

5.7. Визначаємо ентальпію усередненого регенеративного відбору пари

Її знаходимо з „h-s” діаграми дійсного процесу (точка перетину ліній дійсного процесу розширення пари в турбіні з ізобарою Рс р)

hс р = 2760 кДж/кг.

5.8. Витрата пари усередненого регенеративного підігрівача

Для цього щоб знайти витрату пари усередненого підігрівача, складаємо тепловий баланс теплообмінного апарата

ηт а ∙ Дс р ∙(hс р - h'ж в) = (Дпт + Двтр + Дпр)·( h'ж в - h'д), (8)

звідки

т/год. (9)

h'ж.в. = tж.в. · ср = 250 · 4.19 = 1047.5 кДж/кг,

h'ж в - ентальпія живильної води; ηт а – ККД теплообмінного апарата, приймаємо ηт а = 0.98.

т/год.