Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контр Роб ТЕС-АЕС.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
615.42 Кб
Скачать

5. Розрахунок принципової теплової схеми турбіни

Розрахунок ПТС турбіни з протитиском зводиться до розрахунку витрати пари на турбіну за її електричною потужністю.

При наявності нерегульованих відборів для регенеративного підігріву живильної води і повернення з виробництва конденсату при незаданій температурі живильної води задача може бути розв’язана лише методом попередньої наближеної оцінки витрати пари на турбіну з наступним її уточненням методом послідовних наближень.

Для попередньої оцінки витрати пари на турбіну спростимо принципову теплову схему, замінивши у ній регенеративні підігрівачі РП 1, РП 2 і РП 3 одним умовним регенеративним підігрівачем РП.

Спрощена теплова схема показана на рис. 2.

5 .1. Визначаємо баланс пари у спрощеній схемі

У випадку спрощеної теплової схеми витрата пари на турбіну визначається з балансового рівняння

Дт = Д р + Дпт;

Дпт = Дд + Дсп , (1)

Др – витрата пари у відборі для умовного регенеративного підігрівача змішувального типу, т/год.; Дд – витрата пари на деаератор, т/год. ; Дсп – відпуск пари зовнішньому споживачу, т/год.;

5.2. Будуємо робочий процес пари у турбіні на „h–s” діаграмі

Робочий процес на „h-s”-діаграмі будуємо так, див. рис. 3. Через лінію ізобари Р0 = 12 МПа проводимо ізотерму t0 = 520 ºС. На перетині цих ліній знаходимо точку 0 яка характеризує стан пари перед турбіною. З точки 0 проводимо вертикальну лінію – ізоентропу до перетину з лінією ізобари Рк = 0.4 МПа, отримаємо точку ks. Точка ks характеризує стан пари в кінці теоретичного процесу розширення в турбіні до тиску Рк у відборі для споживачів пари.

Теплоперепад теоретичного процесу розширення пари в турбіні визначаємо за формулою

Н0 = h0 – hks, (2)

h 0 – ентальпія перегрітої пари у початковому стані перед входом у турбіну (параметри свіжої пари Р0, t0, за цими даними знаходимо за таблицями чи на діаграмі стану перегрітої водяної пари величину h0), значення h0 = 3400 кДж/кг; аналогічно визначаємо hks – ентальпію пари в кінці теоретичного процесу розширення у турбіні, hks = 2600 кДж/кг,

Н0 = 3400 – 2600 = 800 кДж/кг

Для побудови дійсного процесу розширення пари у турбіні визначаємо його теплоперепад, тобто враховуємо витрати у турбіні, які визначаються за внутрішнім відносним ККД

Ні = Н0 · ηві = 800 · 0.94 = 752 кДж/кг. (3)

З точки 0 на „h-s” діаграмі відкладаємо (вертикально) величину дійсного теплоперепаду Ні до точки k0, з якої проводимо горизонтальну лінію до перетину з ізобарою Рк, отримуємо точку k, яка характеризує стан пари в кінці дійсного процесу розширення. Лінія 0-ks – теоретичний процес розширення; лінія 0-k – відповідає дійсному процесу розширення.

Ентальпію пари в кінці дійсного процесу розширення визначається зі співвідношення

hk = h0 – (h0 – hks) · ηвi = 3400 – (3400 - 2600) · 0.94 = 2648 кДж/кг.

Р езультати визначення параметрів пари у робочих точках заносимо у табл. 4.

Таблиця 4.

Точки

діаграми

Параметри стану пари

Р, МПа

t, ºC

tнас, ºС

h, кДж/кг

0

12

520

-

3400

1

3

320

234

3036

2

1.75

254

206

2888

3

0.96

180

178

2784

ks

0.4

-

143.6

2600

k

0.4

-

143.6

2648