Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 6,7,8,9,10,11.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
223.23 Кб
Скачать

11.3. Планування галузей сфери обігу

У галузях сфери обігу, включаючи торгівлю, громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення та заготовки, валових випуском є величина реалізованого накладення (торгової надбавки). Для запобігання подвійного обліку послуг транспорту необхідно від обсягу валового випуску торгівлі, який визначається за даними відповідної статистичної форми, відняти розмір оплати послуг найманого транспорту, що перевозить вантажі.

Основним показником діяльності торгівлі є роздрібний товарообіг. Виходячи з нього визначають всі інші показники, що характеризують діяльність підприємств цієї галузі.

Прогнозування товарообігу охоплює визначення обсягу продажів товарів народного споживання на наступний рік населенню та установам соціальної сфери (лікарням, дитячим установам, будинкам-інтернатам для престарілих та інвалідів (дорослих і дітей) і пр.) Офіційно зареєстрованими підприємствами всіх форм власності і господарювання (торговими, промисловими, сільськогосподарськими, а так ¬ же неторговельними підприємствами та організаціями).

При розробці прогнозів і планів обсягу продажів товарів слід виходити з програмних рішень органів законодавчої та виконавчої влади щодо стабілізації і поступового збільшення промислового та сільськогосподарського виробництва, підвищення життєвого рівня населення.

Інформаційною базою для розрахунку обсягів продажів товарів є відповідна статистична звітність про них, а також прогнозні розміри грошових витрат населення на купівлю товарів, потреби установ соціальної сфери, прогнозні оцінки обсягів виробництва та імпорту товарів народного споживання.

Тема 12. Планування трудових ресурсів

12.1. Поняття трудових ресурсів та праці.

Баланс трудових ресурсів і ринку праці

Під трудовими ресурсами слід розуміти частину населення, яка володіє сукупністю необхідних фізичних та інтелектуальних здібностей для роботи в певній сфері застосування праці. В Україні до складу трудових ресурсів включається працездатне населення: чоловіки у віці від 16 до 60 років і жінки - від 16 до 55 років.

Праця - це діяльність людей, для якої характерні три основні ознаки: усвідомлення дій, енерговитратність, наявність корисного суспільно визнаного результату. Усвідомлення дій означає, що людина на перших порах створив у своїй свідомості модель дій, а після приступив до здійснення задуманих намірів. Якщо виходити з такого розуміння, то непоінформованість, інстинктивні дії не є працею.

У плануванні раціонального використання праці важливе місце займає баланс трудових ресурсів. У звітних балансах відображається фактичний стан трудових ресурсів на певну календарну дату. У планових балансах на основі аналізу використання трудових ресурсів з урахуванням завдань економічного і соціального розвитку визначаються ос ¬ новних джерела і форми забезпечення кадрами економіки, зрушень в пропорціях затрат праці між сферами і галузями економіки.

Структурно баланс трудових ресурсів (табл. 12.1) Складається з двох частин: ресурсної (наявність трудових ресурсів) і витратної (розподіл трудових ресурсів). Зауважимо, що обидві частини балансу повинні кореспондуватися.

Розробка балансу трудових ресурсів на плановий період заснована на узагальненні аналітичного матеріалу за станом і використанням трудових ресурсів у попередньому плановому періоді.

Таблиця 12.1

Принципова схема зведеного балансу трудових ресурсів

тис. чол.

Трудові ресурси

Рік

Зміни в плановому році відносно звітного

Звітний

Плановий

1

2

3

4

I. Трудові ресурси - всього (РТР)

У тому числі:

• населення в працездатному віці (Н п.в)

• населення пенсійного віку, зайняте в економіці

• підлітки віком 14-16 років

• працюючі пенсіонери (Рп)

II. Розподіл трудових ресурсів

1. За видами зайнятості:

• в громадському господарстві

У тому числі:

• особи, зайняті індивідуальною трудовою діяльністю в кооперативах (Ітдк)

• особи віком від 16 років, що навчаються з відривом від виробництва (У)

2. За сферами виробництва:

• у виробничій сфері

• у нематеріальній сфері

3. По галузях:

• промисловість

• сільське господарство

• будівництво

• транспорт

• зв'язок

4. За громадськими групами:

• робітники і службовці

• працівники сільського господарства

• одноосібники і некооперірованні кустарі, орендарі та члени кооперативів, які зайняті в приватному підсобному господарстві, фермери

5. Чисельність безробітних (Чб)

Серед показників, що визначають рівень розвитку держави, важливе місце займає обґрунтування чисельності трудових ресурсів та зайнятості населення.

Показники трудових ресурсів та зайнятості розраховуються з урахуванням демографічних, економічних і соціальних чинників.

Баланс ринку праці. Ринок праці, як і ринки капіталів, товарів, цінних паперів, - одна зі складових ринкової економіки. Об'єктом купівлі-продажу на ринку праці є право на використання робочої сили. При цьому предметом торгівлі є не тільки певний вид праці, а й час його використання. Стан ринку праці, з одного боку, характеризується рівнем зайнятості населення, з іншого - рівнем безробіття.

Ринок праці - найбільш складний елемент економіки, який можна визначити як систему соціально-економічних відносин між власниками робочої сили, яким необхідна робота за наймом, і власниками засобів виробництва, Які визначають попит на найману робочу силу з метою її залучення в суспільне виробництво, а також її функціонування і відтворення, розподіл і перерозподіл.

В умовах ринку фактор праці припускає адекватну ринкову оцінку, яка формується при взаємодії попиту та пропозиції. Попит на ринку праці є похідною від попиту на товари і послуги, а також продуктивності праці. Пропозиція на ринку праці залежить безпосередньо від ціни праці: при підвищенні заробітної плати працівник відмовляється від дозвілля на користь збільшення свого робочого часу.

Активне регулювання ринку праці передбачає наявність розгалуженої інфраструктури робочої сили, основними елементами якої є служба зайнятості (біржа праці); центри підготовки кадрів; фонд зайнятості; комерційні центри підготовки, Перепідготовки та працевлаштування; державний фонд сприяння підприємництву; пенсійний фонд; фонди милосердя.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.