Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 6,7,8,9,10,11.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
223.23 Кб
Скачать

Тема10: прогнози і програми розвитку економічної діяльності

(галузей економіки), ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ І СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Розробка прогнозів і програм розвитку галузей. На галузевому рівні розробляються прогнози і програми розвитку галузей економіки на середньостроковий період.

Перелік галузей економіки, для яких розробляються прогнози та програми розвитку, порядок та строки їх розробки, визначає Кабінет Міністрів України.

Прогнози розвитку галузей економіки на середньостроковий період розробляються на п'ять років. У такому прогнозі відображаються:

• аналіз розвитку відповідної галузі економіки за попередній період;

• характеристику використання виробничого потенціалу галузі;

• оцінка задоволення потреб в основних видах продукції та послуг, що виготовляються (надаються) підприємствами галузі, на внутрішньому ринку;

• характеристика основних проблем розвитку галузі;

• прогноз кон'юнктури на внутрішньому і зовнішніх ринках основних видів продукції та послуг галузі;

• можливі шляхи вирішення основних проблем розвитку відповідної галузі;

• цілі та пріоритети розвитку галузі в середньостроковому періоді та пропозиції щодо напрямків державної економічної політики в цій галузі;

• пропозиції щодо структурної перебудови галузі, технологічному оновленню виробництва, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, інноваційних проектів, енергозбереження та підвищення ефективності виробництва;

• основні показники розвитку відповідної галузі (обсяги та ефективність виробництва, розвиток конкуренції, конкурентоспроможність продукції, забезпеченість сировиною і матеріалами, фінансове становище підприємств галузі, розвиток міжгалузевих зв'язків по кооперації, ефективність системи збуту продукції, обсяги інвестицій);

• тенденції та напрямки розвитку відповідної галузі протягом середньострокового періоду.

Прогнози розвитку галузей економіки на середньострокові періоди затверджуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Програми розвитку видів економічної діяльності (галузей економіки) розробляються з метою реалізації державної економічної політики з регулювання розвитку цих галузей економіки, концентрації фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу країни, а також координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян для вирішення найбільш важливих проблем галузі.

Термін дії програм розвитку видів економічної діяльності (галузі економіки) залежить від специфіки галузі та поставлених завдань.

У цих програмах відображаються:

• характеристика стану розвитку відповідного виду економічної діяльності;

• використання виробничого потенціалу галузі;

• основні проблеми розвитку відповідного виду економічної діяльності (галузі) та шляхи їх вирішення;

• стратегічні цілі програм;

• техніко-економiчне обґрунтування і оцінка необхідних ресурсів для виконання програм;

• комплекс заходів і завдань (цільових проектів);

• фінансове та ресурсне забезпечення програм;

• розрахунок очікуваної ефективності програм і терміни їх виконання;

• механізм управління та контролю за процесом виконання програм.

Програми розвитку видів економічної діяльності (галузей економіки) затверджуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.